Datamar: Češi chtějí referendum a nechtějí euro

Avatar
Původní autoři

18.10.2017 VašeVěc 

Společnost Datamar se ve svém průzkumu zpracovaném pro deník Právo českých občanů dotazovala, jaký je jejich názor na uzákonění lidového hlasování, jaký je jejich názor na zavedení eura či například na výši a existenci minimální mzdy. Datamar se zajímal také o názor českých občanů týkající se možného příchodu cizinců do ČR za prací.


Uzákonění referenda má podle společnosti Datamar mezi lidmi opravdu velkou podporu a pro jeho přijetí se vyslovilo plných devět desetin dotázaných, přesně 88,4 %, ale jen 35,6 % dotázaných zároveň uvedla, že se referenda v minulosti účastnila.

Proti zavedení společné evropské měny v ČR se podle stejného průzkumu vyslovilo 85,2 % dotázaných a 51,5 % z těchto dotázaných euro naprosto odmítá a zvolila v průzkumu k otázce zavedení eura odpověď určitě ne. Pro zavedení eura v ČR je v současnosti podle agentury Datamar 14,8 % občanů, a z toho 4,6 % chce v ČR platit eurem určitě.

Také k minimální mzdě mají čeští občané podle tohoto průzkumu vcelku jednoznačný stav, 92,1 % z těch dotázaných, kteří deklarovali, že znají minimální mzdu (72 %) souhlasí s tím, aby se minimální mzda od ledna 2018 zvýšila na 12 200 korun. Nesouhlas se zvýšením minimální mzdy vyslovilo pouze 7,9 % dotázaných.

Ne tak jednoznačný je postoj českých občanů k elektronické evidenci tržeb. Nicméně zachovat EET si přeje 57,5 % dotázaných a pro zrušení je 31 % dotázaných. 11,5 % se v tomto ohledu podle agentury Datamar nedokáže rozhodnout.

Ještě méně jednoznačný je postoj českých občanů k přijímání cizinců na práci. S tím souhlasí 51,3 % dotázaných a proti „dovozu cizinců na práci” se staví 48,8 % dotázaných.

Agentura Datamar tedy potvrdila, co je známo již z mnoha předcházejících průzkumů jiných agentur. Lidé stojí o uzákonění celostátního referenda a jsou ve své zdrcující většina proti přijetí evropské měny.

Právě vztah českých občanů k členství v Evropské unii a k přijetí eura však ukazuje, jaké slabiny by mohlo mít uzákonění celostátního referenda. Aby referendum skutečně fungovalo jako nástroj přímé demokracie a aby nebylo nástrojem k tomu, aby se lidé kvůli své nedostatečné informovanosti například o demokracii sami připravovali, by bylo třeba lidi přivést k serióznímu zájmu o politiku. A politiky zase ke zodpovědnějšímu chování vůči občanům. Pokud by české politické elity uvažovaly o uzákonění celostátního referenda, bylo by již zcela nemyslitelné, aby nedostatek programové invence svých stran a absence představ a cílů týkajících se vývoje České republiky sahali po „vzdálených“, a proto v podstatě neškodných tématech, jako je kritika Evropská unie či jako je migrace. Už jen proto nelze očekávat, že by mohlo být celostátní referendum v blízké době uzákoněno…

– – –