Dosavadní vedení ČSSD: Nic nezapomněli, něčemu novému se nenaučili

Avatar
Původní autoři

Oleg Rybnikář
23.10.2017
Takže hlavní příčinou volebního debaklu je nejednota uvnitř ČSSD, dozvěděli jsme se od jejího úřadujícího statutárního místopředsedy. Můj ty bože, má nás všechny za blbce? Asi ano! Kam se poděla pluralita názorů, jako jedna z nejdůležitějších (evropských) hodnot demokracie? 


Jednota je pochopitelně fajn, ale pouze za předpokladu, že se jedná o jednotu autenticky spontánní, v rámci svobodného prostoru, a nikoliv o hřbitovní jednotu mrtvolného puchu, vznášejícího se nad bojištěm, posetým mrtvolami. Jednota politické strany, dosažená umlčením či vypuzením všech názorových oponentů, je cestou k politické bezvýznamnosti. Což v případě ČSSD právě vidíme v přímém přenosu.

Obchodně politické mafiánské struktury uvnitř ČSSD ji prožraly zevnitř jako síť rakovinných metastáz. Exemplárním a signifikantním příkladem je situace v Praze, která dospěla až do stádia civilně soudního projednávání, a to před obvodním soudem pro Prahu 1. Tam bude, po dvouletém líném prodlévání soudu, projednávaná v lednu 2018. Soud bude konečně rozhodovat o žalobě, která se domáhá zrušení řady svévolných rozhodnutí Krajského výkonného výboru ČSSD v Praze, která odhlasovali devótně poslušní členové tohoto orgánu pod dirigentskou taktovkou Karla Březiny, a to přesto, že byly v hrubém a evidentním rozporu nejen s demokratickými pravidly, ale i s ustanovením samotných Stanov této politické strany. Cílem těchto neoprávněných a nehorázných rozhodnutí KVV ČSSD Praha bylo zbavit se „neposlušných“ funkcionářů a členů strany před volbami, a ostatní disciplinovat, a tím si zajistit svoje jména na kandidátkách a pokračující absolutní loajalitu všech ostatních. Což se podařilo.

Obdobné procesy probíhaly i v dalších krajích. Namátkou jmenujme Jihočeský a Jihomoravský, případně i Severomoravský. Jména dalších odstavených, jako je Zimola, Tejc, Škromach, Hašek, Benešová ….zábavná je epizoda s nepřipuštěním návratu druhého nejúspěšnějšího minulého předsedy ČSSD zpátky do lůna strany, představuji řadu příběhů, který každý sám o sobě je hanebný, nedemokratický a odsouzeníhodný, a ve svém souhrnu jsou výrazem prohnilosti dnešní ČSSD jako institucionální organizace. A tuto prohnilost obecná veřejnost vnímá, neboť to páchne. A k tomu připočtěme bezduché, obsahově prázdné, šroubované fráze při jednání s lidmi, arogantní jednání ve věci svých dluhů, mám na mysli především případ Altner, dále řiťolezectví vůči nedůvěryhodným nadnárodním strukturám, bruselsko-atlanticky dvojí metr při posuzování a hodnocení zahraničních problémů, tunelování státu, exemplárním příkladem je kauza lithium, a další způsoby jednání, které fakt nejsou „sexy“. A oni nám nakonec řeknou: „oni nás nevolí proto, že jsme jim nedokázali vysvětlit, jak jsme dobří „(!!!). To je totální nedostatek sebereflexe, je to totální pokrytecká výmluva. Je to absolutní neochota a/nebo neschopnost konfrontovat svoje názory a stanoviska s realitou.

Jedinou případnou šancí ČSSD, jakožto instituce a organizovaného subjektu, je poslat tyto nes(t)oudné své představitele, kteří naprosto zklamali, do …. politické bezvýznamnosti a pověřit odpovědnosti nové tváře, a to zcela nové tváře. Nejlépe najít nějakého českého Corbyna či Sanderse. S tímto hledáním by neměli zbytečně otálet. Svolávat sjezd až na duben 2018, to znamená s půlroční prodlevou, to je merkelovská snaha problém nechat vyhnít, stejně jako to udělali po předchozích volbách, při násilném autoritativním potlačení pokusu o oprávněný ozdravný proces, falešně označeného jako (tzv.lánský) puč. Lživé tvrzení, že svolat a uskutečnit sjezd dřív objektivně nejde, je dalším novým příkladem snahy všechny oblbovat. Lžou ráno, lžou v poledne, lžou večer. V pondělí (když ne v neděli či v sobotu večer) se klidně může sejít grémium a vyzvat všechny MO, OVV a KVV, aby se do konce týdne sešly a rozhodly o svolání členských schůzí a konferencí. Do 6.11. mohou zvolit delegáty v ČS MO, do 15.11. mohou proběhnout obvodní konference, do 30.11. krajské konference, a sjezd může být kolem poloviny prosince t.r. a to i s termínovou rezervou. Na Vánoce 2017 může mít ČSSD jako dárek zbrusu nové vedení (mj. kompetentní k jednání a rozhodování o případné vládní ne/účasti)…kdyby ovšem chtěla. Ona ale zřejmě nechce. Ani na Vánoce, ani na jaře. A podle toho i dopadá. Je to strana, zralá na zrušení soudem, a jak prezident, tak (nová) vláda, kteří jsou jediní oprávnění tento návrh soudu podat, by o tom měli vážně uvažovat. Neboť ČSSD, ve své současné situaci, a to nejen té viditelné, ale zejména té podhladinové, není nositelkou sociálního a demokratického étosu, ale jeho potlačovatelem, což je to, co skutečně ohrožuje demokracii v tomto státě.