Jak lehce se vzdáváme vlastní minulosti a kultury – Devastace pomníku Petra Bezruče ve Frýdku Místku

Avatar
Původní autoři

Aleš Uhlíř
18. 10. 2017
Národní památkový ústav vede v seznamu kulturních památek Pomník Petra Bezruče z bludných balvanů ve Frýdku-Místku. Podle památkového katalogu je pomník památkově chráněný od 3. 5. 1958. NPÚ má pomník za existující ve stavu, jak je popsán v evidenčním listu kulturní památky: „Symbolický památník věnovaný památce slezského básníka P. Bezruče. Ústředním prvkem kompozice jsou tři spojené vertikální kamenné desky, kolem kterých jsou seskupeny bludné balvany s názvy Bezručových básní. Pomník vznikl v r. 1937, je dílem V. Brázdila“.


Pomník básníka Petra Bezruče, který na místecké poště v letech 1891 – 1893 pracoval jako poštovní úředník, přečkal i dobu německé okupace. Byl sice poškozen, avšak po roce 1945 se jej opět podařilo z původních částí sestavit. V roce 1980 byl z důvodu stavebních prací přemístěn z parku u autobusového nádraží na sídliště Riviéra. Na nepříliš kvalitní fotografii z mobilu pořízené v roce 2005 je pomník ještě v pořádku. V roce 2017 je však tato kulturní památka, jejímž vlastníkem je město, minulostí. Z 12 bludných balvanů ze severských žul a rul, které k nám v předposlední velké době ledové dopravil ze Skandinávie ledovec, zůstala asi polovina. O pomníku nemůže být řeč, kameny jsou navršeny na hromadu spolu se zbytky „vertikálních kamenných desek“. Tak dnes vypadá v České republice pomník Petra Bezruče.

Nahoře stav 2005, dole  stav 2017    Foto: autor