Lithium I

Avatar
Původní autoři

– vlk –
12.10.2017 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Také sledujete ten fofr kolem lithia a také jste zaskočeni tím, kolik se najednou v celé zemi obecně a mezi českými politikáři speciálně, objevilo náhle odborníků na těžbu barevných kovů a zejména lithia a na jeho následné zpracování? Pokud vyjádřím svoje pocity, pak mohu konstatovat, že jsem z toho doslova štajf! A zírám na to jako příslovečný mladý skot (nikoli Skot) na nová vrata!

Sleduji cvrkot okolo krušnohorského lithia řádově od února, kdy na jeho objevená ložiska poprvé širokou veřejnost upozornil v Českém rozhlase 2 Václav Cílek a  následně tuto problematiku dostal do povědomí národa o měsíc později, konkrétně 16.3.2017, kdy byl speciálním hostem v pořadu ČT -Otázky Václava Moravce a  vysvětlil užaslému televiznímu národu, že sedíme na pokladu srovnatelným s  naftovými šejky…. Do té doby lithium a problematika kolem něj, až na několik málo informovaných, nikoho nezajímalo…. O  to více jde o horké téma v  těchto dnech. Jak by ne , když do voleb v podstatě už ani nezbývají tak dny jako hodiny a  na lithiu je tak snadné dělat politické body! V podstatě zdarma – s  výkřikem lide, chtějí tě okrást a  já tomu zabráním!!! Nejvyšší čas, podívat se na to, jak to vlastně je.

Jak už uvedeno – o téma jsem registroval, ale zdráhal jsem se k němu jakkoli vyslovit, protože se snažím psát o věcech, kterým alespoň trochu rozumím a  kde si tedy mohu udělat nějaký názor, za kterým si mohu stát. Neb nejsem typický český politikář v dnešních dnů, který se rve o  své budoucí čtyřleté koryto všemi prostředky, včetně účelové lži a  demagogie, protože koryto je koryto. A  přesně toho jsme dnes svědky. A nic to nedemonstruje lépe než kauza lithium!

Lithium se stalo doslova hitem pro takového Babiše, Okamuru, Filipa další podobné. Tihle hustí do voličstva horem dolem, takže volič je silně frustrován a hnán do pozice, že mu opět kdosi cosi doslova krade pod rukama., samozřejmě potajmu a pokoutně s cílem soukromě se napakovat a státní majetek zašantročit.

Protože nejde o  okrajový jev, ale dnes v podstatě už o totální hysterii, v  které je do role toho odporně úlisného čachráře stavěna zejména sociální demokracie a premiér Sobotka osobně, dovolím si odprezentovat fakta o českém lithiu, tak jak se mi je podařilo shromáždit přes víkend. A  věřte, že to bude zajímavé čtení. Ovšem pouze za předpokladu, že patříte k  té menšině v  tuzemském voličském elektorátu, která preferuje tvrdá fakta a přemýšlení o nich, před líbivými jednoduchými a  účelovými spikleneckými teoriemi pro masy, které chtějí vidět jako viníka kohokoli, koho zrovna nemají v lásce.

Abych navodil správnou atmosféru momentálně panujícího většinového názoru na kauzu, dovolím si ocitovat část dopisu, který zaslal 10.června 2017 jakýsi ing.Oldřich Lukáš z  Plzně v této věci předsedovi vlády s  kopií prezidentovi a  Parlamentu ČR.

Ústřední pasáží dopisu je pro mne toto:

Vážený pane premiére,

v souvislosti s odhalením obrovských zásob lithia v Krušných horách dovoluji si zeptat se Vás, co je pravdy na tom, že zásoby už vlastní Karel Janeček a jen čeká na „strategického investora“ (údajně Albright Stonebridge Group patřící „balkánské řeznici“ Madeleine Albright, ev. miliardáře Elona Muska), aby zahájili drancování těchto zásob nepředstavitelné hodnoty. Nevím o tom, že bych já, nebo kdokoliv z tisíců mých přátel (my všichni – občané této země – jsme totiž výlučnými spolumajiteli těchto přírodních zdrojů) dal souhlas k tomu, aby stát v tichosti tento náš majetek odcizil a převedl ho do rukou židozednářských gangů nebo kohokoliv jiného. Nechce se mi věřit, že by se přesto našel někdo s takovou drzostí, že by si troufnul tak gigantický státní majetek (nejméně 3 tisíce miliard korun) lidu této země ukrást. Pokud se tak opravdu stalo, pak důrazně žádám jménem desítek sdružení, iniciativ, spolků, které zastupuji, jakož i milionů občanů z celé ČR, abyste mi po pravdě sdělil:

  • nakolik je výše uvedená informace pravdivá

  • pokud ano, kdy se tak stalo a za jakých podmínek
  • kdo to schválil a na základě jakého mandátu (prošlo to parlamentem?)

  • proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh (dokonce dvakrát) a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů
  • jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám Vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek lithia (ideálně v rámci blížících se voleb)
  • co je obsahem příslušné smlouvy, pokud existuje, a kdo ji podepsal (dejte ji k dispozici veřejnosti)

Celý dopis si můžete přečíst zde.

Tenhle výňatek z  dopisu Ing. Lukáše jsem sem nedal proto, abych se mu poškleboval, věřím, že jde o  člověka, kterému jde o blaho země a  že se rozhodl zabránit další megakrádeži, ačkoli, vzhledem ke stylu, by to nebyl žádný problém. Jednak stále věřím, že v to lepší v lidech a svou roli pro mne hraje i tak iracionální důvod, jako že jsme oba ze stejné věkové kategorie, ale především z jednoho města. A  v Plzni přece žádný nekritický politický provokatér nebo člověk, co snadno naběhne na triviální demagogii aniž by si cokoli ověřil, bydlet nemůže! Plzeň je zkrátka Plzeň a tečka!

Nicméně to, co vyzařuje z  dopisu, je dnes a  denně už nějaký čas brutálně huštěno do hlav českého voličstva. Zatímco dodáváním faktů se naprosto nikdo neobtěžuje, ba co horšího, nikdo je nevyžaduje a  pokud náhodou ano, nehodlá brát na vědomí.

Takže mi nezbylo, abych se do tohohle tématu ujal, ačkoli ještě minulý pátek jsem výzvu, abych se k  lithiu vyjádřil buď na Kose či  na Slobodném vysielači, adresovanou mi jedním ze čtenářů, odmítl se zdůvodněním, že se necítím být pro tohle téma vůbec kvalifikován. Nicméně, trochu jsem pohledal a ejhle – ono zas až tak není těžké složit si nějaký obrázek! Který vám nyní předložím.

O tom, že se v na rudy bohatém Krušnohoří lithium nachází se ví relativně hodně dlouho – určitě desítky, pokud ne stovky let! Nicméně lithium pro nikoho nebylo až do blízkého nedávna nebylo vůbec nijak zajímavé. A to hned z několika důvodů – jeho využitelnost v  průmyslu byla relativně nízká až do masového použití ve výrobě všech možných druhů baterií, což je záležitost posledních několika málo let. Jak ostatně dokumentuje graf ceny lithiového koncentrátu jak jsem ho našel na internetu:

Dobře si jej prohlédněte, protože právě cena produktu hraje v našem příběhu zásadní roli! Tímhle upozorněním vás rozhodně nechci vyzývat k  tomu, aby jste si všimli raketového nárůstu ceny od poloviny roku 2015, což každého trkne, nýbrž naopak – zaměřte svoji pozornost na cenový propad mezi roky 2008 a  2010. Protože právě rok 2010 hraje v příběhu českého lithia mimořádnou roli!

V roce 2010 ministerstvo životního prostředí, vedené ministrem Drobilem z ODS, vydává Australany ovládané firmě Geomet s.r.o. povolení k zahájení geologického průzkumu ohledně ložisek lithia v  oblasti Cínovec – opakuji , nikoli v  roce 2015, nýbrž 2010, kdy ceny byly naprosto nezajímavé!!!!

Tabulka pochází z  webu soc dem, nicméně jsem si naprosto jistý tím, že vychází z  nezpochybnitelných vládních zdrojů.

Vidíme z  ní, že Drobilem vystavené povolení doběhlo v roce 2014 a o jeho prodloužení se nepostaral nikdo jiný, než Richard Brabec z ANOšéfe, takto další ministr životního prostředí. Nikoho to tehdy nezajímalo, ceny lithia ležely v  pomyslném sklepě, navíc ani zdaleka nebylo jisté, že Australané vůbec něco najdou. Nicméně – nejméně dvě ze současných parlamentních stran o lithiu věděly a  měly veškeré dostupné informace a věděly , co je s  Australany podepsáno. Protože to vyjednali jejich ministři! A  dnes dělají vlny.

Pan Ing. Lukáš tedy dostává tímto odpověď nejméně na první a  třetí otázku, kterou v  dopise položil premiérovi! Ano informace o lithiu je pravdivá – tedy o tom, že Australané zahájili prospekci ložisek a dnes navíc víme, že surovinu našli.A také kdo jim k tomu dal povolení. Zopakujme si to – zahájení průzkumu umožnil ministr za ODS a jeho pokračování jeho nástupce od Babiše.

Zdůraznil jsem to, abychom měli jasné povědomí o  tom,kdo a kdy. A nyní se vrátím k onomu grafu cen lithiového koncentrátu. Nehodlám totiž ani exministra Drobila ani toho současného – Brabce, za udělení povolení či jeho prodloužení přibít na kříž. Ač bych to normálně s  gustem učinil. Jenže pro mne jsou fakta králem. Nejsem psáč z Babišovek, který musí smolit, co mu nařízeno, protože mu i příští měsíc přijdou účty a bud e nutné je zaplatit. A dokonce ani nějaké osobní politické preference pro mne nejsou důležité, pokud prohrají s ověřitelnou skutečností.

Jestliže tedy Australané dostali povolení začít prospekci v  roce 2010, troufnu si predikovat, že nejspíš museli zažádat někdy o rok dříve. Český úřední šiml rozhodně nehrabe nijak rychle. Jinými slovy – obrátili se se svou žádostí na český stát v době, kdy ceny byly na úplném dně a  kdy investovat do průzkumu lithia mohl jen naprostý dobrodruh a hazardér nebo VIZIONÁŘ.

Zdá se, že v případě Autralanů šlo o ten druhý případ. Jako jediní totiž dokázali správně odhadnout trend a naskočit do vlaku, který jel správným směrem a  neměl ještě žádné pasažéry! Osobně smekám před jejich přesným odhadem budoucího vývoje! Jde o  čítankový příklad podnikatelského instinktu! Což ovšem mi nebrání být velmi opatrný ve zkoumání toho, jestli náhodou nejde o loupež českého národního pokladu, jak nám nyní před volbami chtějí nakukat Okamurové, Babišové /sic!!!, ale drzé čelo nikdy ANOšéfovi nechybělo/, Filipové, Fialové, Bartošové a  další. Protože s  jistotou sázejí na to, že obyčejný volič Novák fakta hledat nebude, a  když na ně náhodou narazí, tak se jim obloukem vyhne, protože nemá rád ani čísla, ani grafy a už vůbec nebude marnit čas nějakými odkazy – ing. Lukáš by naopak mohl.

Ale zpět k věci – Australané šli do velkého rizika, průzkum není rozhodně zadarmo – mluví se o  celkových nákladech přes 1 MILIARDU Kč o kteroužto investici by byli, v případě neúspěchu přišli. V dobách, kdy ovšem ani nález ložiska neznamenal následnou návratnost počáteční investice, protože tehdejší ceny by ekonomickou těžbu neumožnily!!! Jenže jak už konstatováno – jejich podnikatelský instinkt ohledně budoucí potřeby lithia je nezklamal a my dnes, díky jejich nálezu hovoříme o  českém národním pokladu. Díky JEJICH miliardové investici a  objevu ložiska!

Ten údaj o  miliardovém nákladu na realizaci průzkumu jsem si nevycucal z prstu. Ing. Lukášovi jménem premiera na jeho dopis totiž odpověděl 18. srpna dopisem Vladimír Špidla, takto šéf poradců na předsednictvu vlády.

Dovolím si ze zmíněného dopisu ocitovat:

Miliarda je zmíněna, nicméně v  té pasáži je ještě a  řekl bych důležitější věc – konstatování, že v  rámci PLATNÉ LEGISLATIVY!!!, má ten, kdo investuje do průzkumu ložisek PŘEDNOSTNÍ PRÁVO na to POŽÁDAT O POVOLENÍ K  TĚŽBĚ!

Klíčové pojmy jsou platná legislativapožádat o přednostní právo k těžbě.

Voličstvu je podsouváno, že Australané nás zneužívají jako kolonii a  že jim svoje národní bohatství prodáváme jako kdysi v  Africe tamní náčelníci naleziště zlata za ubohé cetky a korálky. Nemohu s  absolutní jistotou vyloučit, že to tak není. Na to bych jednak potřeboval mít v  českém překladu smlouvu mezi Českou republikou a Geometem s.r.o. o povolení průzkumu a doprovodných podmínkách, kterou se mi nepodařilo na internetu nalézt a  vedle toho mít nějakou hmatatelnou zkušenost s podobnými smlouvami, například těmi, které uzavírá třeba taková Ruská federace s nadnárodními koncerny při  prospekci nalezišť všeho možného na svém území. Jsem si naprosto jistý tím, že tam podobná ustanovení o přednostním právu na těžební licenci, pokud dojde k objevení ložiska, jsou také. Tohle je totiž známá a  mezinárodně standardně aplikovaná usance a  to už desítky let. Žádný zahraniční investor se nepustí do mimořádně pracné a  nákladné činnosti, jakou geologický průzkum opravdu, aniž by neměl právně ošetřeno, že když nalezne, bude moci také následně těžit a nebude od svého nálezu brutálně odstaven a  tím vlastně okraden, protože nalezené ložisko využije někdo jiný! Za tímhle závěrem si stojím.

Pozorný čtenář, jakými kosíři jsou v  tomto momentu momentu může namítnout – když je všechno vlku špígl nýgl a běžné, jak tvrdíš, tak proč jsi tak opatrný ve formulaci, že nemůžeš s  absolutní jistotou vyloučit, že ohledně lithia na tom nejsme jako ti afričtí náčelníci, co bílému muži kdysi udělovali koncese na těžbu zlata za pár zrcátek a hrst skleněných korálků?

Odpověď je velmi jednoduchá – kvůli vlastním nedostatečným znalostem! Vladimír Špidla v  dopise uvádí, že si Česká republika v povolení k  průzkumu zajistila příjem ve výši 10-ti %

Ani nějakou náhodou totiž netuším, jestli je 10% v těchto případech málo , hodně nebo dostatečně a  už vůbec ne, jaká byla obvyklá výše tohoto poplatku za exploataci ložiska v  době podepsání prospektorského kontraktu v roce 2010 za ministra Drobila!

Nicméně myslím, že je vyčerpávajícím způsobem zodpovězena otázka č.2 z  dopisu p. Ing. Lukáše.

Čímž považuji plnou polovinu jím kladených a  pro mne pochopitelných a naprosto relevantních dotazů za vyřízené.

Mimochodem, pro pochybovače, kteří nejsou ochotni skousnout tvrzení o  tom, že usance o přednostním právu na využití nalezených ložisek jsou naprosto standardní součástí podobných mezinárodních smluv uvedu příklad, jak to funguje, když tam zřejmě taková ustanovení nejsou. Pamatujete ještě začátkem 90-tých let podobný humbuk kolem nálezu zlata v  okolí Kašperských Hor? Myslím, že to tehdy byla jiná australská společnost, která objevila na Šumavě nějaká ložiska. Naštěstí zřejmě podobné ustanovení v prospekční smlouvě neměla. Sice našla – ale naštěstí – netěžila. Protože chtěla exploatovat pomocí loužení kyselinou. Na Šumavě! Žádný div, že se tihle Australané u lithia smluvně zabezpečili.

Tím pro dnešek skončím. Původně jsem si sice myslel, že lithium a dění kolem něj pojednám v  jediném textu, ale vidím, že by to bylo neúměrně dlouhé. Takže si zítra dáme pokračování. Kde se budu podrobně zabývat tím memorandem o  vzájemném porozumění, které v  týdnu podepsal a  s  Australany ministr Havlíček a na kterém nyní tolik exhibuje každý politikář, který má do krku díru. Zejména Babiš, Okamura Filip,Fiala a  Bartoš. A sám se na psaní toho pokračování velmi těším, protože si ho užiji. Vlastně ne moc, protože ukazuje současnou českou politiku v její krystalické podobě – jako špinavou a vylhanou demagogii a  většinového českého voliče jako snadno manipulovatelnou marionetu….

Ještě dovětek -Ing. Lukáš se ve svém dopise zmiňuje i o prodeji bývalého těžebního odkaliště miliardáři Janečkovi, kde je také lithium. A  vidí to rovněž jako krádež. Tohle bylo realizováno v roce 2016. A  sám Janeček to komentoval tak, že odkaliště sice koupil záměrně, kvůli těžbě zbytkových nerostů z tzv. hlušiny, nicméně nikoli kvůli lithiu . o  tom vůbec neuvažoval a nekalkuloval s  ním. Šlo mu o  cín, olovo atd. Raketový růst lithia byl pro něj překvapením a  vítaným bonusem. A proč to prodával stát?

Aby se zbavil bez vlastní investice staré ekologické zátěže, kterou by jinak musel financovat ze svého rozpočtu. Špatný byznys? Pokud vím i  vytěžování hnusných kalových lagun po  Ostramu je finančně docela zajímavý byznys. To jen tak na okraj. V  soukromé sféře se do podobných činností hrne jen ten, kdo ví, jak na celé věci vydělat, jinak problémy s ekologií rád ponechá státu. Podnikání není charita! Jak ví zejména Babiš, ale i Okamura, Filip, Fiala nebo Bartoš!

Dokončení zítra