Lithium II.

Avatar
Původní autoři

– vlk –
13.10.2017 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Vzhledem k tomu, že první část Vlkovy úvahy o kauze Lithium na Cínovci vzbudila silnou reakci mezi našimi čtenáři, přinášíme její pokračování. Už proto, že kritizuje analýzy, které jsme před několika dny na Nové republice otiskli i politiky, kteří jsou pro mnoho našich čtenářů svatí. Kritický pohled je vždy cenný a uvedená fakta by měl naše čtenáře přimět k přemýšlení, a to i o jiných věcech, než je aktuálně lithium.

V tomhle díle Lithia se budeme zabývat jednak zatím nezodpovězenými otázkami z  dopisu Ing. Lukáše premiéru Sobotkovi a  následně hysterickými reakcemi české politické scény na podpis Memoranda o porozumění mezi ČR a  australskými těžaři, který „spáchal“ ministr průmyslu Havlíček minulý týden.Protože spolu tématicky souvisejí. A  skutečnosti, které uvedu k  dopisu Ing. Lukáše platí i pro předvolební výkřiky politikářů a  naopak. Začnu tím, že uvedu dosud nepojednané obavy páně Lukášovy:

  • jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám Vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek lithia (ideálně v rámci blížících se voleb)
  • co je obsahem příslušné smlouvy, pokud existuje, a kdo ji podepsal (dejte ji k dispozici veřejnosti)

A nyní si přidáme výkřiky některých politikářů….

Začneme Babišem

pokračujeme Fialou

„Podepsat to 17 dní před volbami bez vědomí vlády je hloupost a diletantismus,“

a Bartošem

„Před volbami je to nešťastné. To memorandum je nedostatečné. Měla o něm jednat vláda. Mělo být vypracováno ve dvou jazycích, aby tomu rozuměli odborníci na obou stranách,“

Zkrátka hysterie, hysterie a  zase hysterie. Dodejme, že primitivně účelová.

Národu je podsouváno, že soc dem a  Havlíček se Sobotkou osobně, zašantročili národní poklad a podepsali s  Australany smlouvu, která povede k dokonalému okradení České republiky. Navíc v  samém konci mandátu a pokoutně.

Podobnost s  dotazy pana Ing. Lukáše zcela zjevná. Jenže ten, speciálně na rozdíl od Andreje Babiše či  Fialy z ODS, detaily nezná a znát nemůže. Neměl žádného známého na ministerstvu životního prostředí, který by mu je prozradil, natož, aby tu smlouvu o průzkumu s  Australany sjednávali (prodlužovali/) a nakonec podepsali!! Babiš a  Fiala ano. A  právě ta smlouva o průzkumu svým nastavením určuje i to, kdo bude lithium u nás těžit, jak jsme si demonstrovali včera. Takže jejich pokřik je už z  tohoto titulu neobyčejně drzá licoměrnost!

Ale přejděme k  jasným a nezpochybnitelným argumentům! Začnu sice pouhou formálností, nicméně důležitou – tedy výtkou, že Havlíček podepsal to memorandum. Prý tak neměl činit, když je pár dnů do voleb…. Zvláštní argumentace! Do kdy že je platný mandát vlády a  všech jejích členů, přijímat a  a vykonávat jakákoli rozhodnutí, která mají za nutná? Hloupá otázka a  snadná odpověď, že?

De jure do dne voleb nového parlamentu, de facto do ustavení nové vlády, z  nových voleb vzešlé! Pokud nesouhlasíte, dám jednoduchý příklad – zapomeňme na lithium. Představte si, že Českou republiku navštíví pozítří nějaká teroristická buňka, bude zde bude ve skrytu plánovat nějaký atentát – který si předběžně naplánovala na 17. listopadu na Národní. A ministerstvo vnitra o  tom dostane nějakou vágní informaci. Předpokládám, že já, vy a  dokonce i  Andrej Babiš, Fiala, Bartoš, Okamura a  Filip, budeme očekávat, že současný ministr vnitra udělá ve zbytku svého mandátu možné i nemožné, aby ty zmetci byli okamžitě odhaleni, chyceni a  zneškodněni. Ačkoli bezprostřední nebezpečí ještě nehrozí. Nikoho ani nenapadne, že by měl takovouhle akci příští vládě, protože to má za pár! Stejným měřítkem je nutné poměřovat Havlíčka! Proč by to mělo být jinak u teroristů než u lithia? Nikde v  souboru zákonů a už vůbec ne v Ústavě je nějaká zmínka, že vláda nemá pouvoir konat v rámci svého mandátu až do poslední minuty svého funkčního období!!!! Ivan Pilný za ANO na ministerstvu financí si bude počínat přesně stejně!

Ale tohle je opravdu pouhá formalita. Ve srovnání s tím, co všichni výše jmenovaní vtloukají do hlavy českému voliči! Jde o dokonalé vytírání zraku a  účelové překrucování faktů!

Je nám podsouváno, že ministr Havlíček, podepsal s  Australany smlouvu o těžbě, kde Česká republika ztrácí nad surovinou jakoukoli kontrolu a  bude okrádána! Koho z  občanů voličů napadne se o znění podepsaného memoranda vůbec zajímat? Tedy kromě občana vlka, který k  tomu byl navíc vyprovokován jedním z  čtenářů! Nebýt jeho, nevěděl bych to také. Ale nyní vím a pokud o to stojíte, budete za chvilku vědět také.

Takže

v žádném případě nejde o  smlouvu na těžbu
, ale o memorandum o porozumění. Které znamená jen tolik, že obě strany jsou připraveny jednat o takové smlouvě a  pokud se dohodnou, ji uzavřít. Když se nedohodnou, žádná smlouva o těžbě nebude. A  tu smlouvu bude v  každém případě uzavírat nová vláda!!! Navíc už včera jsme si dokázali, že Australané mají prospekční smlouvou o  hledání ložiska lithia na Cínovci zaručeno PŘEDNOSTNÍ právo na uzavření takové smlouvy a že tohle privilegium s nimi dojednali dávno a  dávno ministři za ODS a  Babišovo ANO.

Tvrzení, že ministr Havlíček k podpisu memoranda neměl pověření vlády nebo parlamentu je zcela scestné a  účelové. K tomuhle signování ho naprosto nepotřeboval a nepotřebuje. Protože nejde o  smlouvu. Což Andrej Babiš nebo Filip/Falmer samozřejmě ví velice dobře.! Existuje totiž docela reálná možnost, že smlouva nakonec, z  toho či onoho důvodu, podepsána NEBUDE: Pokud se její podmínky státu nebo investorovi nebudou líbit. Toto právo státu nepodepsat ministr Havlíček memorandem nijak neomezil! Abych zjednal jasno, co je vlastně v onom, momentálně tolik proskribovaném memorandu, bude nejlepší, když jej sem přidám:

Mám vlčí mlhu, když si dovolím tvrzení, že v textu není nic, co by Českou republiku nějak zavazovalo nebo poškozovalo???

Navíc jen absolutně bezskrupulózní baron Prášil, jako Babiš, si tomu memorandu dovolí vytknout například toto – opět cituji z jeho FB reakce:

V této chvíli se nebudu zabývat jeho náhlým horováním pro Diamo, že by mělo převzít těžbu, to si podám v několika polohách později, protože jsou zde prvoplánově jiné, vědomě voličům podsouvané závažnější bludy! Později dokáži naprosto přesvědčivě, že ohledně Diama lhal.

Tak memorandum je podepsáno s nějakou firmou, kterou ani neznáme? A  s kým asi tak podepisoval ministr za jeho vlastní – ehm – stranu – povolení k průzkumu? Mám vzít za bernou minci, že Brabec dal to povolení nějakým neznámým šupákům a  podvodníkům a nic si o nich nezjišťoval? Jestliže ano, jak to, že je ještě ve funkci??? A  jak to, že je ANO ještě vůbec ve vládě, pokud osvědčilo takovouhle do nebe volající neschopnost?

Ještě drzejší a  horší je tvrzení v  následující větě…, že ČR se v memorandu zavázala, k  ochraně investic, což nám může prý případně prohrát miliardovou arbitráž! Kdyby něco takového napsal pan Ing. Lukáš nebo dokonce i  takový Tomio Okamura, pravomocně odsouzený k  tomu strpět pojmenování Pitomio, neměl bych s  tím fatální problém. Oba problematice smluv o ochraně investic nemusí rozumět. U  Andreje Babiše či  komoušského lídra Filipa (takto profesí právníka) podobné právní bezvědomí nelze ani omylem předpokládat! Babiš podniká dlouhodobě a v  mezinárodním měřítku. Takže velice dobře ví, že jde o z jeho strany o  zavádějící, ba lživou demagogii. A  Filip totéž.

V memorandu je smlouva o ochraně investic zmíněna a  vyplývá, že byla podepsána, z  vůle České republiky a  Australského svazu v roce 1993!!! Platí tedy dávno a  dávno, BEZ OHLEDU na nějaké memorandum!!!! To ji ani neverifikovalo ani neuvádělo v platnost! A  Andrej Babiš nebo Filip přirozeně ví i to, proč je právě tato smlouva v memorandu vzpomenuta!

Australané to tam určitě dali proto, aby ozřejmili všem, že pokud by někdo z  českých politiků v budoucnu „chtěl opomenout“ přednostní právo na exploataci nalezišť, například tak, že náhle jejich nález vytěží nějaké to Diamo, pak rozhodně využijí smlouvy o ochraně investic k  arbitrážnímu jednání. S  jasnou šancí na naprostou výhru. Jediné v  čem se Babiš hrubě mýlí je odhad náhrady škody, ke které by ČR byla odsouzena. V  žádném případě nikoli miliardová. Troufnu si odhadnout, že by hrozila pokuta v  rámci bilionů korun. Za ušlý zisk. Protože ten i takový Babiš veřejně oceňuje právě v bilionech!!!! Tudíž by žádali i bilionové odškodnění za ušlý zisk!

Ministr Havlíček s  tou formulací, která upozorňuje na smlouvu o ochraně investic v klidu souhlasil, protože jednak je to konstatování stávajícího stavu, které nijak nezhoršuje postavení republiky, ale hlavně – pro každého soudného čtenáře poskytuje informaci o  tom, že Australané mají, díky smlouvě o povolení průzkumu přednostní právo a  že jsou rozhodnuti jej bránit všemi prostředky, takže bychom to měli vzít na vědomí a podle toho jednat a  nezkoušené nějaké laciné triky v zájmu laciného zisku voličských hlasů.

Jinak za sebe, jako občana vlka konstatuji, že jsem textem toho memorand a více než příjemně překvapen!!! Myslím to vážně a napsal bych totéž, i kdyby tenhle dokument podepsal Babiš nebo Okamura, či Kalousek, které osobně považuji za aktuálně největší politické škůdce v této zemi! A  to z  následujících důvodů:

1 – Australané výslovně konstatují, že jsou ochotni zpracovávat vytěžené lithium a to až do fáze finálních výrobků v České republice! Tedy žádné vyrabování rudy a  sbohem! Nýbrž finální produkt s velkou mírou přidané hodnoty. Nic lepšího si nemůžeme přát!

2 – hodlají respektovat zákony a jiné závazky republiky, které by mohly mít vliv na těžbu a následné zpracování rudy! Jde o jednoznačný a  explicitní závazek. Paráda!

3 – maximalizovat podíl českých subjektů na zpracování rudy. Super!

4 – minimalizovat dopady na životní prostředí. Bezva!

5 – umožnit kapitálový vstup České republiky do těžebního podniku, pokud o  to ČR projeví odpovídající zájem, což po podpisu memoranda ještě výslovně potvrdil generální ředitel EMH Keith Coughlan „Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu,“. Naprosto skvělé!

Vytáhl jsem jen to úplně nejdůležitější!!!! Nemělo smysl memorandum opisovat celé. Může mi někdo nepředpojatý sdělit, co je v  něm, zejména ve výše uvedených bodech špatně???? Kde byl stát podpisem do budoucna poškozen nebo nějak omezen? Kde Sobotka Havlíček překročili svůj mandát????

Prostě jen ryze účelová a pokrytecká hysterie, jasně kalkulující s  tím, že občan volič se o žádné detaily zajímat nebude. Že mu stačí výkřiky – oni zase kradou!!! A  samozřejmě nějaká ta kobliha, či  gulášek s pivem, kobliha ….

A nyní k tomu Diamu…. To je také moc pěkná klasická Babišovina a  Zemanovina. Tak jak tihle dva předvádějí dlouhodobě. Oba musí vědět, že Diamo těžbu převzít, bez souhlasu Australanů – NEMUŽE!!! Tedy jestli ČR nechce jít do předem prohrané arbitráže, která, jak se obávám, by nás v konečné fázi stála nikoli miliardy, ale v optimálním případě stovky miliard a  reálně hrozí, že dokonce biliony korun. Ale proč nehodit bahnem a nevypustit účelový blábol? Občan Kobliha to má rád….

Ovšem u Babiše jde o pokrytectví ještě o řád větší než u Zemana. Není to tak dávno, co se řešil další osud OKD. Koneckonců psal jsme o  tom i na Kose. Kde byly ve hře dvě varianty –

1- že zbankrotované OKD odkoupí pro stát a bude jej spravovat a provozovat právě společnost Diamo. Která patří pod ministerstvo průmyslu a  má nepopiratelné a  dobré dlouhodobé renomé z těžebních činností.

2 – že totéž bude realizováno přes finanční společnost Prisko, která patří pod ministerstvo financí a  s  těžbou čehokoli nemá zkušenosti vůbec žádné.

Jak to dopadlo a kdo prosadil svou se můžete dočíst zde:

Babiš: Společnost OKD zvládne sanaci dolů bez pomoci Diama

Dneska, při  vytváření mlhy kolem lithia, ovšem každej Franta dobrej. Jak říkávala moje babička v podobných případech. Vlastně Franta? Diamo!

Mimochodem, bere někdo v  úvahu, že otevření těžby rozhodně nebude zadarmo? Jestliže jen průzkum stál miliardu, pak otevření dolu si vyžádá náklady nejméně o řád vyšší!

Můžete namítnout – náklady v  desítkách miliard a výnos v bilionech? Brnkačka! Ano i ne. Ty náklady budete muset zaplatit hned teď. Výnosy jsou silně budoucí a  vždy nejisté, jak nám ještě v  tomto článku vysvětlí polopaticky Václav Cílek!  A pokud se podíváte na to, co se dělo a děje ve sněmovně kolem letošního rozpočtu a přidáte si k tomu známou pozici zastánců hesla, že stát je nejhorší podnikatel a že stát nemá vařit pivo, kterou si okamžitě osvojí a osvojují všichni Babišové, když jde o to zbavit stát nějaké lukrativní činnosti (viz například kauza biopaliv), je zřejmé, jak pravděpodobné je státní těžba a zejména následné zpracování vytěžené rudy do něčeho smysluplného? Prostě Babiš, Fiala, Filip, Okamura – jedna parta! Mohl bych tady skončit, myslím, že bylo řečeno mnohé. Nicméně zdaleka ne všechno a  já jsem zvyklý kosířům podávat, pokud možno ucelený pohled.

Úterní vsuvka:

Tenhle a  včerejší článek jsem psal přes víkend. Kouzlem nechtěného se v  Babišových(!!!!!) Lidovkách ve čtvrtek objevil následující článek:

Bohužel jsem jej na internetu nenašel v  elektronické formě, takže jsem udělal screenshot klíčové pasáže, která se týká Diama a jeho účasti na možné těžbě lithia na Cínovci:

Ze zvýrazněného textu je jasné, že jak Babišovy, tak Zemanovy řeči o  zapojení Diama jsou jen naprosté bláboly, určené vystrašeným Koblihům, kteří se nebudou obtěžovat hledáním informací! Znovu podtrhuji, že jde o článek Babišových novin!

Které konstatují že

– než Australané, před sedmi roky dostali povolení k průzkumu, bylo dotázáno Diamo, jestli o to nemá zájem,

– Diamo odmítlo, protože na to nemělo ani lidi ani finance!

Prostě totální Babišovina a  Zemanovina! Diamo bylo vyzváno ještě před udělením povolení Australanům… Když to ví i  nějaká holčina z redakce Lidovek, tím spíše to musí vědět ministr životního prostředí Brabec a  ten jistě informoval Andyho.

A mimochodem – co že uvádí jako optimální možnost pro český stát Babišovy noviny – kapitálový vstup ČR do těžařské firmy! A co že dostal Havlíček do memoranda? Přesně tohle!

A ještě musím reagovat na jednu novinku, která se od neděle objevila a kterou hrají FalmerFilipovi komouši poslední dva dny – prý si udělali rešerši kdo jako stojí za těmi Australany. A nějak jim z  toho vychází Bakala! Když se v Česku řekne Bakala, každý slušný člověk si rovnou odplivne a  dál nic nezkoumá. A  měl by! Zatraceně by měl! Kdy že bylo dotázáno Diamo jestli tu prospekci na Cínovci chce? Před 7 roky? Kdo že tehdy povolení k průzkumu s  přednostním právem těžby vydával? Ministerstvo životního prostředí vedené odeesákem Drobilem. Jak to, že si to neprolustrovali a  toho Bakalu nenašli? A  totéž platí i pro prodloužení licencí ministrem Brabcem? Jak to, že tedy on prodloužil licenci zloduchu Bakalovi? Co s  tím má společného Havlíček a ČSSD?

Ale pokračujme v původním článku, tak jak byl napsán v neděli.

Veřejnost je informována o tom, že v ČR jsou asi tak 3% světových zásob lithia a  žongluje se v  závratných bilionových sumách s jeho cenou, které svou naprostou gigantičností oslňují voliče a  zbavují ho jakéhokoli kritického pohledu. Biliony a  biliony a  zase biliony z nás udělají Kuvajt! Plná šrajtofle a dokonalá havaj!

Mám špatnou zprávu. Neudělají nebo ne hned tak a už vůbec ne jen tak! Co český volič neví, je naprosto zásadní informace – totiž, že česká lithiová ruda je mimořádně chudá!!!

Ale nejlepší bude, když v  tomto místě nechám promluvit kapacitu nezpochybnitelnou – Václava Cílka – jen ještě dodám, že jde o rozhovor z  26.6. 2017:

!A.: Jsou naleziště v Krušných horách výjimečná, nebo se jedná jen o nafouknutou českou bublinu?

V. C.: Ložisko Cínovec je významný světový zdroj lithia s obsahem možná až 3 % světových zdrojů. Ruda je poměrně chudá (1,2 % Li v koncentrátu) a zatím nikde na světě nebyl tento typ lithné slídy zpracováván. Znamená to, že pokud se otevřou jiná velká, bohatší lithná ložiska, například v Srbsku, tak cena lithia může poklesnout na takovou míru, že ložisko bude netěžitelné. K něčemu podobnému může dojít i v okamžiku, kdy se začnou vyrábět baterie z lacinějších surovin jako je např. sodík. Na druhou stranu jsou odhadované zásoby na Cínovci tak obrovské, že ložisko se na dalších 50 let může stát páteří severočeského průmyslu. O tom budeme vědět víc, až firma skončí výpočet zásob.

Co že sděluje Václav Cílek?

  • že máme sice zjištěné velké zásoby lithia
  • že ovšem jde o mimořádně chudý koncentrát
  • že NIKDO NA SVĚTĚ zatím NEVYZKOUŠEL zpracovat takto chudou rudu
  • že budoucí cena může být snadno ohrožena otevřením daleko bohatších ložisek v  Srbsku nebo náhradou lithia daleko lacinějším a  dostupnějším sodíkem!

Ještě si někdo myslí, že budeme druhým Kuvajtem a  že převzetí ložisek, nehledě na riziko více méně prohrané arbitráže s obrovskými náhradami by se muselo za všech okolností vyplatit?

A i  obecnímu prosťáčkovi by mělo doklapnout, že už zmiňované Diamo by sice nejspíš horninu vytěžit dokázalo, ale rozhodně by ji nedokázalo zpracovat na rudný koncentrát. Ještě to totiž nezkoušel nikdo na celičké zeměkouli!

A v tom rozhovoru s  Václavem Cílkem mne zaujaly ještě jiné pasáže. K  Diamu například konstatuje toto:

!A.: Může český stát podle Vašeho názoru „ohlídat“ těžbu lithia tak, aby zůstalo v našich rukou?

V.C.: Český stát je prostřednictvím jím založených firem či podniku Diamo schopen těžit uran, zlato a obecně tradiční suroviny, ale zejména chemická úprava lithných rud je náročná. Nemyslím si, že bychom měli jít touto cestou. Na druhou stranu je zapotřebí ohlídat vliv na životní prostředí, protože roční těžba může být až kolem dvou milionů tun rudniny a také, aby se úprava a pokud možno i část výroby baterií odehrávala na našem území. Byl bych nerad kdybychom zůstali v roli vývozců lithného koncentrátu.

Jasně konstatuje, že by se Diamo do toho plést nemělo. A  já se k němu přidávám, zejména proto, že jedna věc je těžit a  vytěžit a  druhá, úplně jiná a  daleko náročnější je získat z vytěžené horniny lithiový koncentrát. Zejména když nikdo na světě to z tak chudé, jako máme my, ani nezkoušel!

Pokud výše uvedená, Cílkem specifikovaná rizika na sebe chtějí vzít Australané, proč ne. Zejména, když jsou zjevně připraveni umožnit České republice kapitálový vstup.

I nyní bych možná měl a určitě mohl skončit. Ale ještě nejsem s  dnešní materií hotov. Ještě minimálně jedna důležitá premisa mi zůstala. Babiš, Okamura, Filip, Bartoš dělají zásadní dusno kolem podpisu toho memoranda. A hodlají kvůli tomu svolat mimořádnou schůzi parlamentu nebo alespoň senátu (článek vyšel na Kose 12.10.2017 – pozn.red.NR). Ačkoli jsme si právě dokázali, že memorandum pozici České republiky do budoucna nijak nepoškozuje. Ba právě naopak.

Je komické, že spousta důležitých zákonů – například o sociálním bydlení a  další spadly pod stůl, protože sněmovna už je nestihla projednat – nezbyl na to čas, ale lithium? To je jiná káva! Na to se čas najde! Ačkoli se nic nevyřeší a půjde jen o  předvolební divadélko pro neinformovaného občana! Ale zanechme srandiček, jde o hlasy a o laciné body u voličů. To je to oč tu běží od samého začátku. Protože to memorandum ani zdaleka není konečná smlouvě o těžbě a využití lithia. Všichni politikáři vědí, že onu kýženou smlouvu bude PROJEDNÁVAT PŘÍŠTÍ VLÁDA! Přesto vyprávějí voličům, že už je konec světa!

Ano vážení, vláda, která vzejde po  vaší návštěvě volební místnosti za pár dnů bude ta, která bude či nebude podepisovat s  Australany konečný, právně závazný text dohody. Se všemi důsledky. Jsem velmi zvědav, jak si povede a  jak v  ní budou reflektovány všechny ty pseudodůvody a  pseudovýtky, kterými jsou častováni Havlíček a  Sobotka. Vsadím svůj roční důchod, že Diamo bude rychle puštěno k  vodě, pro Babiše a  ANO, náhle přestane být australská firma neznámou, že ochrana investic bude velmi respektována a  že se na ní speciálně Babiš, jako premiér nebo alespoň neoficiální zákulisní premiér (jako Kaczinski v  Polsku), bude odvolávat zejména tehdy, když by v ní nějakou nevysvětlitelnou náhodu, bylo nějaké to, běžným rozumem nepochopitelné, těžké šméčko. Přirozeně ke škodě České republiky. Nepochybně uspokojen bude i pirát Bartoš, který vyčítá Havlíčkovi, že v  memorandu o porozumění není řešena otázka ekologie. Chlapec zjevně netuší, že je totálně mimo mísu a  že Letter of Intent NIKDY takovéhle detaily neřeší. Jde vždy o více méně všeobecnou deklaraci, která jen stanovuje hrubé mantinely. Nic více, nic méně. Detaily a to včetně všech možných podmínek, včetně režimu těžby, zpracování, následné finalizační výroby a  přirozeně ekologie (jsem zvědav, jak si Australani poradí s  českými ekopotížisty), vše má v ruce příští vláda a nikdo jiný.

Nikdy více nebude platit ono biblické – po ovoci poznáte je. Dobře si rozmyslete, komu s volebním lístek dáte pověření, aby nakládal s  českým lithiem. Opravdu ho chcete dát těm, co vám momentálně ne/jen přes lithium věší bulíky na nos? Mne potěší, když vezmete v úvahu fakta, která jsem vám včera a dnes, ohledně lithia, odprezentoval. Když vezmete v úvahu kdo a proč vám drze lhal nebo vypouštěl mlhu. A  že jich není málo! Je to na vás.

Stačí abyste si uvědomili, kdo vám lže a  vodí vás za nos. Pokusím se na závěr shrnout, proč memorandum vzniklo a  jaký má smysl. Rozhodně nejde ani o  sanování vyprázdněné partajní kasy ČSSD. Za tohle memorandum nedostanou socani od nikoho ani vindru, na to vemte jed!

Dle mého mínění memorandum mělo dvojí cíl –

1 – pro Australany

2 – pro Českou republiku

Řekl bych, že iniciativa k  jeho zformulování a  podpisu vzešla od zahraničního partnera, který zásoby lithia objevil a  specifikoval. A  když viděl tu komedii a  spektákl, který v  republice nyní před volbami kolem lithia vznikl, kdy kdejakej Tonda ušatej najednou volá po  ochraně národního bohatství, které —–„se nesmí dostat do rukou cizákům“, aniž by věděl, co s ním udělá. Takže memorandum všem Tondům ušatejm vykutálenejm politikářskejm připomnělo, že Australani mají podle platné české(!!!!) legislativy, včetně Horního zákona, jako ti, co investovali miliardové peníze do průzkumu, přednostní právo na uzavření smlouvy o těžbě a  využití ložiska. A  zmínkou o  dávno podepsané smlouvě o ochraně investic jasně dávají najevo, že toto svoje zákonné právo jsou připraveni bránit do všech důsledků a  za všech okolností! Aby zarazili všechny nenechavce s  předstihem.

A co z memoranda získá Česká republika, proč je to pro ni dobře? A  proč se ministr Havlíček rozhodl je podepsat? Protože je tam explicitně zakotveno, že v  tuzemsku se bude nejen těžit, ale i  zpracovávat a dokonce, pokud možno i  finalizovat! Což je opravdu v  našem nejvlastnějším zájmu, abychom nedopadli jako ti černoši s korálky v  Africe! Ale to není všechno – Havlíček by měl dostat za to memorandum státní vyznamenání. A  to hned. Protože do memoranda zakotvil explicitní možnost, že ČR může do budoucí těžební firmy kapitálově vstoupit!!! Přesně jak to velí zdravý rozum, pokud se podnikatelská rizika takového vstupu ukáží přiměřená. Což momentálně nikdo neví. A proč je to dobře? Protože žádná z příštích vlád se nebude už moci z  této opce na zpracování a finalizaci a především možnosti kapitálového vstupu – VYHNOUT a VYLHAT! Pokud tyhle opce zůstanou nevyužité, bude taková vláda muset čelit velmi nepříjemným otázkám – PROČ? Které sice půjdou okecat, neboť to je možné úplně u všeho, ale jednak to vůbec nebude snadné a nepochybně, kdyby na to došlo, by to fatálně stálo politické body u voličů!!!!

Dobře víte, že nemám rád spiklenecké teorie, vyhýbám se jim na sto honů. Ale tady jednu zkusit musím.

Za jak nepravděpodobnou máte možnost, že ministr Havlíček nebo někdo jiný zachytil cvrkot ve smyslu – Australani, my se s vámi po  volbách, které vyhrajeme rádi dohodneme a dokonce i  na tom, že tady jen vytěžíte a  zpracovávat si budete, kde vás napadne a  dokonce stát vám to přenechá úplně celé! Kolik nám/mně za to dáte???? Po tom, co jsme zažili za časů privatizace, ohledně elektronických zdravotních knížek, armádních zakázek, obnovitelných zdrojů energie, bionafty, všelijakých dluhopisů a  hnízd, atd. atd. Jak moc je takováhle varianta fikcí??? A  tohle všechno Havlíček memorandem a svým podpisem zarazil! Jednou pro vždy! Tohle už nemůže projít! Nevysvětluje to náhodou více než dokonale, proč tak řvou všechny ostatní partaje a politikáři v jejich čele? Havlíček jim sebral hodně tučné sousto!

V každém případě právě tahle kauza ukazuje zcela dokonale, jak prolhaná a ubohá je naše politická scéna a zejména její největší křiklouni. Jak vágní a  demagogická je předvolební argumentace jednotlivých stran a  bohužel také to, jak jednoduchý a manipulovatelný je tuzemský volič. Pro mne snad vůbec nejděsivější zjištění….

Dodatek ze čtvrtečního rána:

Podobně jako kdysi v  článku o  tom, jak Zeman při  poslední vládní krizi, kdy se na Kose vyrojilo obrovské množství na slovo vzatých specialistů na ústavní právo, má nyní moje mailová schránka co do činění s  naslovo vzatými odborníky na mezinárodní komerční smlouvy, pochopitelně se specializací na těžbu nerostů a  jejich prospekci, kteří prostě vědí, že podepsané memorandum je totální sabotáž zájmů České republiky. A  vedle svých právních – ehm „rozborů“, ačkoli o právo nikdy ani nezavadili operují s  tzv.  analýzou jakéhosi Kunšteka, kterou zveřejnil Valenčík. Protože mne unavuje odpovídat na desítky stejných mailů vyjádřím se pro všechny, kterým jsem neodpověděl a  už neodpovím jednoznačně. Ona tzv. Kunštekova analýza není nic jiného než naprostý a bezobsažný blábol!!! Daleko trefnější by mi připadlo jiné označení, ale nemíním, i když naprosto výstižnou expresí zatěžovat Kosu.

A pro samozvané právní odborníky si dovolím přiložit vyjádření právníků – specialistů na mezinárodní právo, tak jak ho poskytli České televizi na jednoznačný dotaz:

Veřejnoprávní televize zeptala právníků z veřejných vysokých škol, co memorandum pro Česko znamená.

-Pavel Bureš z katedry mezinárodního práva na Univerzitě Palackého v Olomoucí konstatoval, že strany podepsané pod memorandem „vyjadřují určitou ochotu pro společné kroky“. To prý ale ještě neznamená, že by toto memorandum bylo nějakou smlouvou. „Například se mluví o účastnících dohody, nikoliv o smluvních stranách, mluví se právě o té ochotě k nějakým společným krokům, nikoliv, že by se strany zavázaly přijmout konkrétní kroky,“ zdůraznil expert.

Jeho kolega z katedry mezinárodního a trestního práva Masarykovy univerzity v Brně Jiří Valdhans mu dal za pravdu. „Důležitá je podle mého formulace, že účastníci deklarují záměr projednat a prozkoumat možnosti budoucích dohod o rámci budoucí spolupráce. Ten dokument tedy nestanoví nějakou konkrétní povinnost pro současnost a v zásadě se jedná o velice jemnou formu smlouvy o smlouvě budoucí,“ konstatoval Valdhans

Stejný názor vyjádřil také vedoucí katedry mezinárodního práva z Univerzity Karlovy Pavel Šturma.

Vzhledem k  tomu, že rád dělám dobré skutky, těší mne, že pánové Valenčík, Kunštek a  tisíce a  tisíce dalších, pokud tedy se uráčí vzít na vědomí stanovisko opravdových expertů, budou moci ode dneška v  noci v klidu spát.

Ovšem chápu, že Andrej Babiš pojede na té vlně dál. Skandál s  bankovními dokumenty HSBC je mimořádně nepříjemný a nebezpečný. Slušivé tepláčky jsou skoro na dohled. Bohužel jen skoro. Má přece pod palcem ministerstvo spravedlnosti. A  o  tom, jaké tam jsou poměry si přečtete zítra. Ale dnes falešná kauza lithium je mimořádně vhodná k odvedení pozornosti od vlastního průšvihu. Takže ačkoli bych rád umožnil klidný spánek i  Babišovi, nevyjde to. Neumím a  nechci z něj odvalit balvan podezření z  dotačního podvodu. A  to je to, oč tu běží především.

– – –

Dnešní pokračování kauzy Lithium na Cínovci je na Kose zde.