Pojďme ke kořenům!

Avatar
Původní autoři


Luděk Prokop
28. 10. 2017
Tak nevím, když sleduji povolební jednání, zda politikové nepřezvali způsoby sdělování a dorozumívání od zaměstnanců z médií, včetně ČT, a sice v plném rozsahu absurdit. Takovou kakofonii nesmyslných souvětí a protismyslných názorů bylo by možné nalézt při diskuzích psychicky nemocných. Skupiny vybraných pacientů se mezi sebou dohadují za podmínek daných neporušitelnými pravidly. Ta pravidla v daném případě pro (ustavování vlády)sdělují, že to a to lze pouze za určitých okolností, jinak to nelze uznat.


Například gól z ofsajdu. Nelze – gól neplatí.

Za dané situace vyjednávání (ustavování vlády) při daných pravidlech je zde úporná snaha o porušení pravidel podobná hádkám kluků o to, zda byl ofsajd nebo nebyl. Bez rozhodčího se kluci nedohodnou, možná jedině na pěsti. A Babiš pod vlivem 75 mandátů (a možná nějakého příslibu od potentátů z EU) jakoby nabyl pevné přesvědčení, že na ty pěsti to musí vyhrát. A nejen to, svým jednáním vehementně a zarputile trvá na tom, že bez rvačky bez pravidel, bez rvačky, která poruší všechna pravidla, to rozhodnout prostě nepůjde ani zdaleka, ani náhodou. Pikantní je, že nikdo z ostatních v roli rozhodčích ne a ne uznat, že Babiš v ofsajdu není. ZATÍM, zatím ani za úplatek. To ještě uvidíme, kam až jsou ochotni zajít. Jsou zde ale, rozhodčí s ochotou, bez úplatku při dodržování pravidel s pravomocí rozhodnout, že ofsajd není. (V daném případě jsou to poslanci za SPD a za KSČM).

Světe div se a nepadej při tom na držku, ale ten Babiš tvrdohlavě zásah těchto rozhodčích odmítá, jakoby si ten ofsajd z nám neznámých důvodů nade všechno, z celého srdce přál. ANO postrádá to veškerou logiku, ale nějakou to mít musí. Zásluhou příměru k fotbalu mne napadá  j e d i n á. Babiš sám vystaví do ofsajdu jediné poslance ochotné bezúplatně splnit roli rozhodčích a podřídit hru pravidlům. Protože hodlá prokázat i dokázat, že fotbal u nás nelze hrát. Nelze hrát, protože diváci neudrží kázeň a rozhodčí nedokáží ani usměrnit hru, ani vymáhat dodržování pravidel. Hodlá dokázat, že v téhle republice se fotbal hrát prostě nedá. Hrát nejde. Na to, co jej k tomu nutí, bude nejspíš odpovědí více a hodně závažných. Možná na některé přijdeme, až bude dokonáno, až se u nás fotbal nebude smět hrát. Doufejme aspoň, že volit prezidenta ještě bude možné.