Rakušané volí v neděli, týden před námi: Muslimové s “rakouským charakterem”?

Avatar
Původní autoři

13. 10. 2017 Protiproud
Mladý premiér Vídeň tentokrát už neubrání. Integrační zákon? Pozdě bycha honit. Rakousko bude muslimské, stejně jako Německo. Soeren Kern popisuje realitu vzestupu islámu jen malý kousek od nás a zoufalé snahy mladého lídra rakouských lidovců o jeho integraci. Nový průkopnický zákon upravující integraci přistěhovalců právě vstoupil v platnost v Rakousku. Takzvaný integrační zákon – který zakazuje muslimské plné zahalování obličejů na veřejných prostranstvích a zakazuje islámským radikálům distribuovat Korán – stanoví jasná pravidla a povinnosti pro uznané žadatele o azyl a uprchlíky, kteří dostali v zemi legální status azylanta.


Rakouští představitelé říkají, že hlavním cílem zákona je prosazovat respekt k rakouským hodnotám, zvykům a kultuře. Muslimové naopak tvrdí, že se opatření nespravedlivě zaměřuje na ně a bude podporovat “islamofobii”.
Co říká nový zákon

Od 1. října každý, kdo si na veřejnosti zahalí tvář burkou, nikábem nebo maskou, dostane pokutu ve výši 150 EUR. Zákon, jenž vychází z podobných zákazů v Belgii, Francii a Nizozemsku, vyžaduje, aby byla tvář zcela viditelná ve všech veřejných prostorách, včetně autobusové, železniční, letecké a námořní dopravy. Ti, kdo odmítnou vyhovět, budou zatčeni.

Nový zákon rovněž požaduje, aby přistěhovalci ze zemí, které nejsou členy EU, podepsali “integrační smlouvu”, která je zavazuje k tomu, aby se naučili psát a mluvit německy a aby se zapsali do kurzů o “základních hodnotách rakouského právního a společenského řádu”. Imigranti jsou také povinni “získat znalosti o demokratickém pořádku a o základních principech, které z něj vyplývají”.

Imigranti jsou následně povinni provést “imigrační zkoušku”, aby dokázali, že mají “hlubokou znalost německého jazyka” a “hluboké znalosti základních hodnot právního a společenského řádu Rakouska.”

Přistěhovalci mají dva roky k tomu, aby naplnili integrační dohodu. Ti, kdo to nedodrží, dostanou pokutu do výše 500 EUR, bude jim hrozit odnětí svobody na dva týdny a ztratí nárok na sociální dávky – deportováni však nebudou.

Protichůdná společnost je realitou

Nový integrační zákon je nápad ministra zahraničí Sebastiana Kurze, lídra konzervativní rakouské lidové strany (ÖVP). Kurz, který stále víc obhajuje tvrdší přístup k přistěhovalcům a k migraci, vede průzkumy veřejného mínění v předvečer parlamentních voleb 15. října a je na cestě stát se dalším kancléřem Rakouska. Takto odůvodnil nový zákon:

“Nový integrační zákon upravuje rámcové podmínky pro integraci lidí, kteří se chtějí usadit v Rakousku: potřebujeme jasná pravidla a předpisy, abychom dosáhli sociální solidarity a sociálního smíru. Lidé nejsou posuzováni podle země původu, ale podle vůle přispívat k prosperitě Rakouska. Hlavním cílem tohoto zákona je podporovat integraci.”

“Nebudeme tolerovat žádné symboly, které by napomáhaly vytvořit jinou – protichůdnou společnost,” odpověděl Kurz.
Exploze salafistů

Předtím Kurz pomáhal reformovat rakouský sto let starý zákon o islámu (Islamgesetz), který řídí status muslimů v zemi. Kurzův další nový zákon, který byl přijat v únoru 2015, je zaměřen na integraci muslimů a boj s islámským radikalismem podporou “islámu s rakouským charakterem”. Zdůrazňuje také, že rakouské právo musí mít přednost před islámským právem šaría pro muslimy žijící v zemi.

Rakouská muslimská populace nyní přesahuje 700 000 (zhruba 8% z celkové populace), což je nárůst z 340 tisíc (resp. 4,25%) v roce 2001 a 150 000 (nebo 2%) v roce 1990 – podle údajů zpracovaných univerzitou ve Vídni.

Obrovská demografická a náboženská transformace probíhající v Rakousku, tradičně římsko-katolické zemi, se jeví jako nezvratná. Ve Vídni, kde muslimské obyvatelstvo nyní přesahuje 12,5 %, muslimští studenti již převyšují počet katolických studentů na druhém stupni základních škol a na středních školách. Muslimští studenti jsou také na pokraji toho, aby převýšili katolíky na Vídeňských základních školách.

Zároveň se z Rakouska stala bašta radikálního islámu. Rakouská agentura pro státní ochranu a boj proti terorismu (BVT) varovala před “explodující radikalizací salafistické scény v Rakousku”. Salafismus je radikální proti-západní ideologie, která usiluje o zavedení islámského práva šaría.

Islám s rakouským charakterem?

Rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz, který prosazuje platformu “zákon a pořádek” řekl: “Imigrace v posledních letech mění naši zemi ne k lepšímu, ale k horšímu. Nekontrolované přistěhovalectví ničí řád v zemi.”

Alžírsko-francouzský podnikatel Rachid Nekkaz řekl, že se zavázal “neutralizovat” dopad rakouského zákazu burky placením všech pokut udělených muslimským ženám za porušení nového zákona. “Pokud člověk přijímá náboženskou svobodu, musí také přijmout viditelnost náboženství,” řekl. Nekkaz údajně zaplatil pokuty ve výši více než 200.000 EUR, které byly vydány nositelům burky v Belgii a Francii.

“Nebudeme tolerovat žádné symboly, které by napomáhali vytvořit jinou – protichůdnou společnost,” odpověděl Kurz.

Zdroj.