Trocha pozitivní pitváže (od slova pitvat) neuškodí

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
3. 10. 2017
Donald Trump při svém projevu na Valném shromáždění OSN mj. také řekl: „Voláme po velkém probuzení národů, oživení jejich ideálů, jejich hrdosti a vlastenectví, národní stát je stále tím nejlepším prostředkem pro pokrok…My v Americe se nehodláme snažit vnucovat komukoliv náš styl života, spíše chceme vytvářet zářný příklad pro každého,“ řekl Trump doslova a dodal: „V zahraniční politice obnovujeme princip suverenity.“

Trumpova slova bychom měli brát vážně, neboť v nich je, zcela výjimečně a pro některé naše politiky, kus nechtěné pravdy, ale také pokrytectví. Měli bychom je nejen brát vážně, ale také z nich reálně vycházet, protože jeho slova jsou výzvou k tomu, jak bychom se měli stavět k problematice našeho členství v EU, resp. snahám z EU odejít. Zkusme si slova D. Trumpa poněkud blíže rozebrat (rozpitvat). „Voláme po velkém probuzení národů, oživení jejich ideálů, jejich hrdosti a vlastenectví“, resp. „Národní stát je stále tím nejlepším prostředkem pro pokrok,“ říká Trump. Co to znamená pro nás, vezmeme-li jeho slova doslovně?

Hodně toho již bylo řečeno k našemu členství v EU, eventuálně v NATO, z úst politiků však vždy vyznělo, že naše „šťastná“ budoucnost je členství v EU a nikdy jinak. Není důležité opakovat vše, co se od členství po našem vstupu do EU očekávalo, stačí si jen připomenout, co od EU dostáváme, resp. co po nás EU „na oplátku“ požaduje. V první řadě nelze nepřiznat, že od EU dostáváme dotace které, dle názorů některých prozápadně orientovaných politiků-eurohujerů, bychom měli chápat jek velkorysost EU, ne-li dokonce jako milodary, za které bychom měli být Bruselu vděčni a bez kterých se prý neobejdeme. Navíc nám ještě diktují, ne-li zrovna přikazují, co či jak s nimi nakládat. Že neříkají pravdu, není všem našim občanům úplně jasné, ale faktem zůstává, že dotace jsou jen z části vrácené peníze, které do EU náš stát povinně odvádí, či odvedl. Ten poměr lze vyjádřit cca 3:1, tedy tři díly odvedených peněz do EU a jeden díl formou dotací vrácených peněz. Takže mluvit o našem odchodu z EU jako o naší záhubě, našem konci je pustá lež, zastoupena osobními zájmy eurohujerů.

Naše členství v EU je čím dál více zneužíváno jako součást evropské kolonie, která je tlačena pouze k plnění příkazů EU a Bruselských úředníků. Merkelová s Macronem si činí právo rozhodovat o tom, co která postkomunistická země má či musí dělat, náš stát je v zájmu EU, potažmo Německa a Francie vážně ohrožen plánovanou invazí takřka barbarských imigrantů, hrozí nám násilná implementace multikulturalismu a jiné „výdobytky“ proradného vedení EU. Pozitivní a (výjimečně ) pravdivá Trumpova slova o tom, že národní stát je stále tím nejlepším prostředkem pro pokrok, mají rovněž ohromný význam v tom, že snaha a úsilí velké části uvědomělých a vlastenecky cítících občanů, prosazujících nezbytný odchod Česka z EU je přesně to „volání po velkém probuzení národa, oživení jeho ideálů, jeho hrdosti a vlastenectví“, tím nejúčinnějším krokem, jak zachovat národ, národní identitu, samostatnost, českou státnost a také zajistit pokrok a další existenci České republiky.

Všechny ty kecy a žvásty politiků z TOP 09, ODS, KDU-ČSL, ale bohužel i některých významných politiků z ČSSD o potřebě zůstat a posilovat naši účast EU, podílet se na upevňování vzájemné součinnosti, potřebu zavést euro a podobné, nám neprospěšné až škodlivé zájmy, je potřeba je zcela eliminovat. Politici těchto stran sice na oko odmítají přijímání imigrantů, ale v rámci zmíněné evropské součinnosti a na nátlak Merkelové a Bruselu tomu (ochotně) nezabrání, nehájí zájmy občanů, ani zájmy národní či státní, ale pouze své zájmy, které jim přináší jidášské peníze, neboť jejich podlé a falešné činy nejsou službou národu a vlasti, ale činností, kterou nelze nazvat jinak než vlastizrádnou. Tito a další jim podobní prozápadně orientovaní eurohujeři by v zájmu státu, národa a jeho občanů už neměli mít šanci uspět ve volbách. Neměli, leč volby nejsou nikdy spravedlivé a proto nelze ani doufat, že se tito lidé v nejvyšší politice znovu objeví (snad až na výjimky).

Pro úplnost je nutné dodat, že zbývající věty Trumpova proslovu již nejsou vůbec pozitivní, neřku-li pro nás přijatelné zvláště když říká, že prý Američané nehodlají vnucovat komukoliv svůj styl života, ale že spíše chtějí vytvářet zářný příklad pro každého. Bohužel, jejich „zářný příklad“ je až příliš známý v celém světě, o čemž svědčí např. nedávný zájem o Sýrii, nebo současný zájem USA o KLDR, kterým jakkoli nechce vnucovat svůj styl života, jen chce, aby dělali to, co si přejí USA. Pokud ne, dají jim najevo ten zářný příklad. Trumpova slova o tom, že v zahraniční politice hodlají obnovovat tzv.  princip suverenity není rovněž nic překvapivého, což potvrzují zájmy a činy USA např. ve vztahu k Rusku, kde si i nadále uzurpují právo na pozici suveréna oním známým sloganem „America first“ a s pomocí NATO (jehož jsme také bohužel součástí) se připravují k podmanění Ruska vojenskou silou. Jen by si měli uvědomit, že USA sice mohou být America first, ale také Rusko není žádné ořezávatko, ale Россия-герой!