17. listopad bez vize – 1

Radim Valenčík
26.11.2017  blog autora


Do seriálu o hledání vize zařazuji dva na sebe navazující články, které reagují na letošní podivné připomenutí výročí 17. listopadu a v této souvislosti poukazují na význam realistické vize změn, které nás čekají, i perspektivy, kterou nabízí jejich zvládnutí. Toto je první z dvojice článků:
Také jste si povšimnuli, že letošní připomenutí 17. listopadu proběhlo nějak divně? Bylo to cítit jak na místě, tak i z různých komentářů těch, kteří se prošli po Národní třídě či byli na Václaváku. Snad nejlépe to vyjádřil na svém facebookovém profilu Vladimír Pikora:

“Dnes odpoledne jsme zašli s dětma na Národní třídu, abychom jim vysvětlili 17. listopad. Znechuceně jsme ale odešli. Všude stánky, hlasitá hudba jak na koncertě, tancujici lidé. Co slavili? 17. listopad připomíná odpor vůči komunistům. Jenomže ti dnes slavili nejvíc! Každý stbák přišel položit kytičku, protože před listopadem se měl dobře, ale po listopadu ještě pohádkové zbohatnul. Už zase pomalu mizí svoboda. Mnoho lidi se už zase bojí říct názor nahlas, protože by mohli mít problémy. Mnohá média už nepíšou, co by chtěla. Tak jsem čekal, že na Národní uslyším politicky názor a touhu po skutečné svobodě bez zakázaných slov, ale ona to byla jen estráda. Možná, že večer na Václaváku to bylo jiné, ale Národní byla odpoledne svátkem ovcí, které nechápou, jak je už nejen stříhají, ale rovnou holí, a ony se ještě radují.”

“Vyvrcholením” akcí pak bylo vyloučení jednoho z nejviditelnějších kandidátů na Antizemana z účasti na “Koncertu pro budoucnost” na Václaváku. Zdůvodnění toto vyloučení z písemně dodaného stanoviska organizátorů patří k nejlepším perlám polistopadového vývoje:

Vyjádření organizátorů “Koncertu pro budoucnost” k neúčasti Michala Horáčka

Festival Svobody·18. listopad 2017


V reakci na řadu dotazů na sociálních sítích i v médiích se organizátoři Koncertu pro budoucnost rozhodli na zaslané dotazy odpovědět tímto vyjádřením.
Předně nikdo z organizátorů nijak nezpochybňuje přínos pana Horáčka k událostem Sametové revoluce. Jeho přínosu si vážíme a za jeho činnost a postoje během Sametové revoluce mu děkujeme.
Již na tiskové konferenci v pondělí 13. 11. 2017 došlo ke zveřejnění kompletního programu Koncertu pro budoucnost. Bylo uvedeno, že:

– cílem organizátorů je v rámci 17. listopadu důstojným způsobem upozornit veřejnost na blížící se prezidentskou volbu

– celým letošním ročníkem Festivalu svobody se nesla symbolika tří pilířů demokracie, proto organizátoři Koncertu rozhodli o vystoupení 3 prezidentských kandidátů s limitem 3 minut pro každého

– pozvaní kandidáti byli vybráni na základě souladu jejich postojů s hodnotami 17. listopadu a následně na základě jejich dosavadní veřejné známosti a prostoru kandidátů promlouvat k veřejnosti. Cílem bylo podpořit ty, kteří ho z dlouhodobého hlediska tolik neměli.

Pan Michal Horáček je dlouhodobě velmi známou osobností a v kampani od počátku patří mezi nejviditelnější kandidáty, a to i podle průzkumů.

Následnou nabídku na vystoupení pana Horáčka, kterou jsme obdrželi až po zveřejnění finálního programu, jsme slušně odmítli s tím, že si této nabídky velice vážíme. Současně jsme týmu pana Horáčka vysvětlili způsob výběru pozvaných kandidátů.

Panu Horáčkovi se tímto hluboce omlouváme, pokud jsme se ho jakkoliv dotkli. Z reakcí týmu jeho spolupracovníků na naše zdvořilé odmítnutí jeho účasti jsme původně takový dojem neměli. O to více nás mrzí, že nám své rozhořčení vzkázal v den oslav státního svátku přes média, aniž by nás nejprve osobně kontaktoval a celou věc si s námi vyjasnil.
Nicméně jsme rádi, že na Václavské náměstí dorazil a přejeme mu mnoho úspěchů v prezidentské volbě, tak jako všem demokratickým kandidátům.

Na závěr děkujeme všem, kteří navštívili Koncert pro budoucnost i další akce v rámci platformy Festivalu svobody, za to, že v tak hojném počtu dorazili a za dobrou atmosféru, kterou na místě vytvořili.

Veškeré další informace vč. informací o financování jsou k dispozici na webu www.festivalsvobody.cz. Záznam celého Koncertu pro budoucnost je pak k dispozici na www.festivalsvobody.cz/stream. Organizátoři ještě jednou všem děkují a těší se opět za rok 17. listopadu na viděnou.—–

https://www.facebook.com/notes/festival-svobody/vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-organiz%C3%A1tor%C5%AF-koncertu-pro-budoucnost-k-ne%C3%BA%C4%8Dasti-michala-hor%C3%A1%C4%8Dka/1978918959022967/

Pokud jsem to správně pochopil, tak zdůvodnění organizátory poměrně prestižní a medializované akce (mj. i přímo ve zpravodajství ČT) bylo opřeno o “kompenzační” důvody: Michal Horáček je už beztak velmi viditelný a úspěšný kandidát, tak jsme se rozhodli dát prostor autsajdrům. (Nebo lze chápat mnou zvýrazněnou pasáž z vyjádření organizátorů koncertů jinak? – Asi ne.)

M. Horáček rozhodně nepatří k mým vyvoleným a několikrát jsem napsal své pochybnosti o tom, že je vhodným kandidátem na prezidenta. Ale opravdu nemám rád manipulaci a používání dvojího metru.

Též hlubokomyslná úvahu rektora Masarykovy univerzity o tom, že “demokracii ohrožuje diktatura referend” je síla, viz celé:

https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-vyroci-17-listopadu-vzpominkova-akce-na-prazskem-albert/r 80fb5688cb7c11e786cf0cc47ab5f122/

Co se tedy vlastně děje s dědictvím 17. listopadu 1989? Podle mě se projevuje synergický důsledek tří faktorů:

1. Absence vize a následná ztráta étosu. (Havlova “pravda a láska” se změnila v kult lokálního i globálního pokrytectví.)

2. Listopad proběhl přesně v logice “nové třídy” Milovana Djilase, ale ta se nezbavila návyků slouhovství, nebyla schopna se prosadit a dostává se do autu, což cítí velmi bolestně a snaží se sugerovat sama sobě, že realita je jiná, než jaká je.

3. Ignorováním (a v určitém smyslu i “vyzmizíkováním”) role vnitro komunistického odboje z přípravy a průběhu 17. listopadu 1989 byla vytvořena představa o takovém průběhu historických událostí, které člověk disponující kritickým myšlením nemůže uvěřit (a tak se shlukují jen ti, co kritickým myšlením nedisponují).

– – –