Ohrožena je zvlášť cenná přednost naší ústavy – právo být ošetřen, když to je potřeba, bez ohledu na to, zda nemocný může zaplatit. A hrazení ošetření z pojistného veřejného zdravotního pojištění úměrného výši příjmů.

Avatar
Původní autoři

Josef Mrázek
22. 11. 2017
K ohrožení odchází tak, že pověřený předseda Babiš se chystá svěřit ministerstvo zdravotnictví magistru Vojtěchovi, svému poradci! Již před rokem, když Vojtěch projevil své názory jako stínový ministr, varoval jsem před ním v článcích na NR a v Parlamentních listech a opakovaně jsem doporučoval, aby se proti němu a jeho představám namítalo ve volební kampani. Nikdo toho nedbal. Teď tedy akutně hrozí, že místo racionálního zlepšování bude navrhována amerikanizace zdravotnictví, to jest léčení bude násobně dražší a v mnoha případech bude pro sociálně slabší občany stále méně dostupné.


Magistr Vojtěch je 31 let mlád, s ohledem na vzdělání a věk ani nemůže mít zkušenosti a znalosti potřebné pro funkci ministra tak náročného resortu a je silný jen v odvaze připravit občany o důležitou sociální jistotu a udělat ze zdravotnictví výnosný obchod. To je jeho kvalifikace, ale i ta je ještě nehotová a proto je žákem soukromé vysoké školy Advance Institute MHA, kde za školné více než 300 000 Kč lze získat po pouhých třech semestrech titul MHA. Jeho školitelem je MUDr. Hroboň M.S., dobře známý z doby Topolánkovy vlády a Julínkovy éry jako člověk zdravotnické praxe málo znalý, ale ochotný nedbat ústavních garancí, privatizovat cokoliv a být asociální. Vojtěch naznačuje, že je schopen svého mistra ve špatných vlastnostech ještě překonat.

Je to hanba, že ČSSD se nezastala zdravotnictví dostatečně již ve volební kampani a po porážce někteří čekají spásu od hejtmana Běhounka, který se ani nedovede postavit jinak než polovičatě i k poplatkům ve zdravotnictví. Komunisté také neudělali dost. Stále ještě neopustili pohodlnou roli otloukánka a nedokázali se prosadit ani proti největším zlodějům a hlupákům. Po těchto volbách aspoň pochopili, že nemohou naivně věřit Babišovi, ale měli by ho trochu hlídat, aby se moc neodchyloval od toho, co chtějí občané, kteří ho, mnozí omylem, volili. Mnohem hůř postupuje hrobařské vedení ČSSD. To si mělo povšimnout, že ze zvoleného souboru poslanců se bez Babiše nedá nic rozumného sestavit a měli se Babišovi nabídnout a doufat, že budou moci odbrzdit největší chyby, kterých se Babiš dopustí, nebo na ně aspoň zřetelně poukázat. Místo toho postupoval Chovanec tak, jak je to u něj normální, a podrazil občany i svou stranu a potvrdil, že jeho samotného a stávajícího vedení se musí ČSSD zbavit kompletně.