Víme první! BIS se snaží potichu do novely trestního zákona protlačit náhubkový paragraf na zákaz sběru neutajovaných informací, např. o migrantech v ČR! Na stole leží největší ohrožení nezávislé žurnalistiky a svobody slova od konce roku 1989, návrh paragrafu je převzatý z Německa!

Avatar
Původní autoři

– VK –

25.11.2017 AE News

Tak jsme se dočkali, bohužel. Jak mne upozornil už Vítek z rádia SVCS, za zády českých občanů, voličů alternativy, za zády SPD a všech pro-národních stran a hnutí v ČR se potají a bez zájmu mainstreamových médií chystá největší drakonická novela trestního zákona od roku 1989, která je přímým útokem
na svobodu slova v ČR, ale především jde o útok proti nezávislé žurnalistice, za kterou nestojí prokazatelně mainstream.

Je to neuvěřitelné, ale 28 let po Velké kabátové revoluci bude trestné provozovat nezávislou zpravodajskou a novinářskou činnost! Bezpečnostní a informační služba ČR (BIS) totiž chce do chystané novely trestního zákona vsunout i “gumový” paragraf, který zakáže sběr a prověřování veřejných a netajných informací v ČR, pokud takový sběr bude kterýmkoliv orgánem státní moci v ČR na základě vlastního posouzení označen za materiál 0422097524shromažďovaný “pro cizí moc”. A právě v tomto znění paragrafu je skryta největší hrozba pro nezávislou žurnalistiku v ČR po roce 1989. Dosud totiž je trestný pouze sběr utajovaných informací, což je logické. Nicméně pokud by prošla tato novela, která by zakázala sběr i veřejných informací třeba o svědectvích občanů o migrantech na území v ČR a o jejich pohybu, potom by to byl konec zpravodajské alternativy a všech alternativních rádií v ČR.
Česká BIS chce cenzurovat svobodu slova stejně jako německá BND. Informace z EU prý využívá Putin.

Informaci jako první přinesl server Česká justice [1] a požadavek podle informací vychází z poslední výroční zprávy BIS za rok 2016 [2], která varuje před vlivem ruské státní moci v ČR, která prý skrze alternativní média působí proti zájmům České republiky. Novela zákona by obratem ruky apriori postavila mimo zákon veškerou nezávislou alternativní žurnalistiku v ČR, jejíž výsledek práce by mohl být BIS vyhodnocen jako práce, kterou může (ale nemusí) nespecifikovaná cizí moc využít ve svůj prospěch a proti zájmům České republiky, i když jde o informace, které nejsou tajné a jsou de facto veřejné. Tento skandální cenzorský zákon je okopírován z německého zákona na ochranu menšin, konkrétně její novelizovanou část z počátku roku 2016, který zakazuje německým médiím psát a informovat o menšinách (a tím pádem o migrantech) jakékoliv informace, i když veřejně dostupné a neutajované, jestliže existuje hrozba jejich zneužití tzv. extremistickými hnutími v Německu, nebo cizí mocí. Zákon připravila německá tajná služba BND. V důvodové zprávě BIS je přímo uvedeno toto:

Získávání, prověřování nebo vyhodnocování nejen tajných, ale jakýchkoli informací o komkoli by mělo být dalším trestným činem, pokud taková činnost způsobí jinému újmu a pokud je záměrem vyzradit informace cizí moci. Na to, že v návrhu novely trestního zákona oproti původnímu záměru toto ustanovení chybí, upozornila v rámci připomínek Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle poslední zprávy BIS občané ČR vyzrazují ve velkém citlivé informace Rusům a republice to způsobuje rozsáhlé škody.

Z tohoto znění návrhu zákona tak vyplývá, že trestně postižitelní by byli nejen novináři, kteří píší o ožehavých vnitrostátních kauzách v ČR, které teoreticky může “cizí moc” převzít, přetisknout a použít pro své potřeby propagandy, ale trestní odpovědnost by měli i občané v ČR, kteří by tyto informace poskytli, obstarali a předali nezávislým žurnalistům a alternativním serverům. Důsledkem tohoto zákona by byla likvidace alternativní žurnalistiky v ČR v celém rozsahu, protože jakýkoliv kritický nebo výbušný článek na alternativě, který si mainstream nedovolí publikovat, bude okamžitě označen jako za materiál, který byl shromážděn pro “cizí moc” a touto cizí mocí může být i článek využit. Ze samotného vyznění paragrafu vyplývá, že redakce alternativního média bude muset prokázat, že její informace nejsou sbírány pro cizí moc, že nejsou cizí mocí tyto informace vyhodnocovány a posléze používány např. na propagandistické úrovni proti ČR. Jenže to je nesmysl, žádný server, když napíše výbušný článek o nějaké události v ČR, nemůže zaručit, že informace nepřevezme cizí moc a že je nevyužije pro své zájmy, třeba i namířené proti ČR.

Pokud novela bude přijata, alternativa bude muset přejít do ilegality anebo skončit

Zákon tak de facto povede k tomu, že zpravodajská alternativa v ČR má být donucena odkrýt své spolupracovníky a informátory, anebo přejde do ilegality a pouze ti novináři, kteří nebudou psát o problémech v ČR, ani o migrantech, ani o lithiu, ani korupci, ani o propojení americké moci na český neziskový sektor, budou mít zaručeno, že nebudou ze strany orgánů obviněni z práce pro cizí mocnost (rozuměj pro Rusko, jak jinak). Platí to nejen pro práci žurnalistů, ale i pro provozovatele nezávislých rádií, včetně hostů, kteří ve vysílání mohou publikovat určité informace, které sice mají neutajovaný charakter, ale pokud zazní na rádiu, můžou být informace později využity některou z cizích mocí a BIS potom zpětně zjistí, že informace poskytl a shromáždil člověk, který píše články nebo vystupuje v alternativním rádiu. Je mi přitom naprosto jasné, kam tento zákon primárně míří. Je to náhubkový charakter zákona, který vyděsí provozovatele alternativních médií, kteří přestanou publikovat výbušné informace, aby nemohli být obviněni z toho, že publikují informace, které potom přebírá třeba ruský tisk nebo televize.

Prý údajně “česká” neziskovka Pražský institut bezpečnostních studií je ve skutečnosti americký trust se vším všudy, od financování z USA až po dekorace. Přednáška neziskovky na americké ambasádě v Praze.

Zákon má přitom zcela absurdní charakter, protože např. pražská neziskovka The Prague Security Studies Institute má celý web v angličtině, zjevně pracuje pro cizí mocnost (USA), celý web mají v angličtině a seznamy dárců obsahují zahraniční fondy a nadace, více v článku zde. Tyto organizace pracují pro cizí moc (USA) v podstatě oficiálně, ale nikomu to nevadí, protože prosazují pro-NATO agendu. Stejně tak západní cizí mocnosti, např. státní média jako BBC, France 24 nebo Deutsche Welle, což jsou všechno média státní moci svých zemí působí v ČR ve spolupráci s českými novináři a přebírají od nich české články, přepisují je do svých jazyků a publikují v zahraničí. Jenže i v těchto případech jde o články, které jsou vstřícné vůči NATO a souručenství ČR s NATO a EU. Navrhovaná novela zákona by tak postihovala jen kritické články, které kritizují nebo odhalují nepěkné informace a procesy v ČR, které odkrývají skandální kroky českých politiků pár dní před volbami, viz. kauza lithium atd.

Novela má za úkol umlčet provozovatele alternativních serverů a rádií

Jakýkoliv článek, který by vykresloval ČR v negativním světle, by mohl být okamžitě označen za materiál sesbíraný ve prospěch cizí moci, protože novinář a ani jeho vydavatel nemá kontrolu a moc nad tím, kdo všechno ve světě článek převezme a využije pro potřeby státu a státní moci cizí země. Zákon by de facto zlikvidoval možnost žurnalistiky a práce pro oficiální ruská státní média v ČR, stejně jako před několika dny americká státní elita začala bránit novinářům ruské stanice RT v přístupu na tiskové konference amerických ministerstev v USA tím, že kongres odebral televizi RT mediální status a udělal z televize cizího agenta podle zákona z roku 1938, který byl namířený proti nacistům, článek jsme uvedli zde. Jenže v USA alespoň je zatím nikdo nebude trestně stíhat za žurnalistiku a sběr informací od amerických občanů, zato v Německu a teď možná i v Česku to možné bude. To jsme to dopracovali 28 let po sametu. A vidíte, netrvalo ani pár dní a tento proces z USA se okamžitě zkopíroval do České republiky s “vylepšením” a tvrdostí přes Německo a už je na světě návrh zákona podle návrhu BIS. To je rychlost.

Německá státní televize Deutsche Welle. V Česku spolupracuje s mnoha neziskovkami.

Je naprosto zjevné, že pokud by takový zákon vstoupil v platnost, potom by se lidé, kteří spolupracují s alternativou na úrovni informátorů a zpravodajů o tom, co se děje v jejich okolí a českých městech, např. v souvislosti s migrací, dostali do konfliktu se zákonem, protože BIS by je mohla obvinit z práce pro cizí mocnost. Lidé by tak dostali strach a přestali by alternativě poskytovat informace. Stejně tak by dostali strach i provozovatelé alternativních serverů a rádií v ČR, protože by nesli od té chvíle trestní zodpovědnost za informace publikované v jejich vysíláních, pokud by se informace dostali např. do vysílání ruské televize, nebo pokud by např. některá neziskovka zjistila, že daný pořad nebo informace z něho jsou šířeny v diskusích a fórech na ruském internetu. Dokonce nelze vyloučit ani úmyslné podvrhy s cílem likvidace českých provozovatelů alternativy, kdy se český zaměstnanec nějaké neziskovky zaregistruje na fanouškovském webu přátel Donbasu a DLR, uveřejní tam odkazy na články nebo rádiové pořady české alternativy. Potom druhý den ten samý člověk zalarmuje BIS a oznámí, že tam a tam na webu proruských povstalců na Ukrajině jede diskuse a chválení článku nebo pořadu, který pochází z toho a toho českého webu nebo alternativního rádia.

Jakákoliv informace vypuštěná z alternativy bude moci být označena za práci pro cizí mocnost

V tom okamžiku má provozovatel českého serveru zaděláno na malér, protože může být podle takového zákona obviněn z práce pro cizí mocnost. To samé platí i o opozičních politicích v ČR, o Tomiu Okamurovi, který často vystupuje na alternativních rádiích a jeho názory otiskují a přebírají ruská média, protože stejně tak může potom i takový politik být obviněn ze sběru informací pro cizí mocnost, např. když Tomio Okamura mluví o tom, jaké informace dostává od voličů z celé ČR o migrantech.Tyto informace potom přebírají od něho i zahraniční média a státní tiskové agentury. Pokud tato novela projde, její dosah si nedokážeme ani domyslet.

Policie by potom podle zákona mohla obvinit všechny alternativce v ČR, všech těch 40 alternativních webů v ČR, i když ono jich je mnohem více, mohla by obvinit provozovatele alternativních rádií, nezávislé žurnalisty a investigativce na volné noze, občanské aktivisty proti migraci, zkrátka kohokoliv, jehož práce spočívá ve sběru a vyhodnocování nepěkných informací zevnitř ČR, i když jde o veřejné a neutajované informace. Stačí totiž, když BIS nebo policie (nebo jiný orgán státní správy) usoudí, že taková činnost je využita cizí mocností proti zájmům ČR. A zákon nijak nedefinuje, že BIS nebo policie musí prokázat něčí úmysl s cílem poškodit ČR a ne jenom odhalit hrozivé informace, aby občané v ČR viděli pravdu.

Novela je namířena i proti alternativním politikům. Nemohli by sbírat informace od občanů, které by negativně vykreslovaly ČR v cizině a hrozilo by, že informace využije “cizí moc”.

Toto je větší kauza než lithium, dámy a pánové. V přímém přenosu se BIS snaží o plošnou kriminalizaci české alternativy v celém rozsahu, o zasetí strachu mezi občany z poskytování informací alternativě, o zastrašení provozovatelů alternativních serverů a rádií, že budou obviněni z práce pro cizí mocnost. Pokud všechno dobře dopadne a předsedou bezpečnostního výboru ve sněmovně se stane člen SPD (pan Radek Koten), potom žádám všechny čtenáře a sympatizanty SPD, aby se aktivovali, aby tento článek poslali všem zástupcům a poslancům SPD nejen ve sněmovně, ale i poslancům KSČM a dalším politikům, o kterých víte, že mají pronárodní smýšlení, a aby v bezpečnostním výboru paragraf zablokovali. Nemůžeme dopustit, aby 28 let po převratu začala tajná služba kriminalizovat nezávislá alternativní média, která píšou nepohodlnou pravdu o událostech a procesech v ČR. Není naší vinou, že tyto informace nevrhají pěkný obraz na ČR, ale to platí univerzálně o všech nepěkných věcech. A pokud cizí mocnosti používají informace z ČR proti ČR, to je asi takové, jako když česká média jako Česká televize a její zpravodajové v Rusku používají informace z Ruska proti Rusku. Ale to my jako alternativa nemáme jak ovlivnit.

Poslanecká sněmovna musí paragraf smést ze stolu! Zalarmujte své poslance, zavolejte jim ještě dnes!

Pokud tento paragraf projde, potom ohrozí veškerou zpravodajskou alternativu v ČR, protože většina informací, která se objevuje na alternativě, popisuje krizové procesy v ČR o migraci, uprchlících a politickém rozvratu v zemi. Všechny tyto informace potom přebírají zahraniční média, cizí mocnosti, které potom vyhodnocují zprávy ze všech zemí k tomu, aby vyhodnotily nastavení své zahraniční politiky. To je proces zpětné vazby na události v jednotlivých zemích, kdy cizí vlády nesledují jenom mainstreamový tisk v dané zemi, ale pečlivě studují i informace z alternativy. Právě alternativa poskytuje nezkreslené informace a je logické, že cizí země si všímají všech informací v dané zemi, nejen těch, které vypustí mainstream. Kriminalizovat sběr veřejných palčivých informací v ČR kvůli tomu, že informace může, ale také nemusí potom převzít cizí moc, to jsem opravdu 28 let po “plyšáku” nečekal.

Fotografie z parku před lázněmi v Teplicích. Takovéto informace by již nemohla alternativa publikovat, protože o islamizaci českých měst a informace o lidech se zajímají i cizí mocnosti. A rozhodně nejde o Rusko.

Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích, sdílejte odkaz na článek v emailech, přepošlete ho poslancům a odkazujte na něj v diskusích na serverech alternativy, ale i mainstreamu. Tajná služba překročila nemyslitelný Rubikon ochrany svobody slova a sběru informací od občanů v ČR. Nesmíme dopustit kriminalizaci svobodného psaní a svobodného slova jenom kvůli tomu, že se někomu pravda nelíbí, a že taková pravda potom zaslouženě najde cestu i do zahraničí. Tomu se říká globální epocha moderního věku internetu, že informace z jedné země se dostanou do ostatních. A česká alternativa nesmí dostat náhubek ze strachu, že policie bude stíhat servery, které kritizuji NATO nebo EU a pochvalně se vyjadřují třeba k Rusku a jeho politice, třeba osvobození Sýrie od Islámského státu, za jehož vznikem a jeho operacemi do poslední chvíle stál americký senátor John McCain a americké tajné služby.

Server Aeronet přináší a odhaluje kritické a výbušné kauzy, jsme pilířem české nezávislé alternativy a pokud se vám líbí naše práce, pokud oceňujte naše zpravodajství, naše nekompromisní články, reportáže, investigace, titulkovaná videa a třeba i mé pořady na SVCS, přispějte nám prosím jakoukoliv částkou na provoz našeho serveru na darovací stránce zde. Nezávislá žurnalistika stojí a padá na finanční pomoci čtenářů. Nestojí za námi oligarchové, ani státní rozpočty nebo cizí západní fondy. Bez Vaší pomoci tento boj za svobodu neustojíme. Předem Vám všem moc děkujeme! A znovu opakuji, držme při sobě, držme spolu! Snaha státu o likvidaci alternativy právě začala.

Tato kauza bude hlavním nosným tématem mého dnešního pořadu (24.11.2017 – pozn. red. NR) na Svobodném vysílači CS od 19:00 hodin, k jehož poslechu Vás všechny srdečně zvu. Šiřte prosím tento článek, jde opravdu o všechno!

-VK-
Šéfredaktor AE News