Založení spolku Chamurappi z.s.

Zdeněk Jemelík
18. 11. 2017
Dávám tímto na vědomí, že po vyloučení ze spolku Šalamoun dne 4.11.2017 jsem s přáteli založil spolek Chamurappi z.s. Registrace je pravomocná od 13.11.2017. Tím jsem vytvořil právní rámec, který mně a mým spolupracovníkům umožní konat všechny úkony péče o klienty, které jsem mohl dělat jako člen Šalamouna. Ze Šalamouna odvádím některé chráněnce a také různé užitečné vztahy.
Účelem ustanovení spolku je ochrana základních práv občanů – účastníků trestního nebo přestupkového řízení podle zákona č.2/I993 Sb. – Listiny základních práv a svobod v aktuálně platném znění (dále jen LZPS) a jejich případná podpora v řízení; v této souvislosti také případná pomoc orgánům činným v trestním řízeni, směřující k ochraně výše zmíněných základních práv.