Ani v částečně prosudetském Brně všichni neztratili rozum

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli

Jiří Jaroš Nickelli
30.12.2017  ČeskéNárodníListy

Metropole jižní Moravy, proslulá různými antibenešovskými, antiodbojářskými a prosudetskými skandály, není – zdá se – vůbec ztracena. Jsou tu zastoupeni i rozumní lidé a vlastenci.

Zatímco Brno bylo v minulosti mnohokrát profláknuto nejrůznějšími ataky – připomeňme ničení symbolů SSSR na pomníku v Kr.Poli srpobijcem Pelánem, vedoucí až k mezistátnímu skandálu, zboření památníku tří odbojů u lázní Kopečná, bitvu o sochu presidenta Beneše s brněnskými Němci, a nejnověji instalaci supermakety nacistického doupěte Německého domu na Moravském náměstí, ve městě volícím v presidentské volbě ze 70 procent knížete, v městě pohořelických pochodů sudetů – dnes se zdá, že situace se poněkud vyjasňuje.

Svědčí o tom mimochodem i článek v tříměsíčníku Zlatá loď, propagačním listu restaurace téhož jména na náměstí Svobody v centru Brna. Vedle místopisných zajímavostí a článků o významných brněnských sportovcích tu najdeme i závažnou stať o pomníku Osvoboditele města Brna – památníku vítězství sovětských vojsk nad fašismem. Článek ve zkratce pravdivě líčí historii vzniku památníku v poválečné éře, jeho konečnou podobu v soše akademického sochaře Vincence Makovského, zachycující vojáka s automatem v poloze Palbu stav! Socha je symbolicky obrácena k místu zbořeného Německého domu, centru brněnských nacistů. Stať připomíná i biografii autora, národního umělce Makovského a tvůrce podstavce prof.Kuriala. Zde autor neváhá uvést historickou pravdu o desce s textem J.V.Stalina s rozkazem o ukončení bojů. Text je uveden i v historických publikacích o Brně. Autor správně podotýká, že text byl odstraněn v  roce 1993 kvůli antikomunistickým náladám ve městě. A podotýká: “Dnes by však s troškou nadhledu stálo za to napsat na pomník třeba jen stručně: Osvoboditelům a obětem válek”.

My odbojáři k tomu můžeme dodat jen toto:

V sousedním Rakousku v hlavním městě Vídni ční dodnes obrovský monument osvobození Rakouska Sovětskou armádou i s příslušným rozkazem generalissima Stalina a s “bolševickými symboly”! A žádnému rakouskému demokratu to nevadí. Každoročně tam delegace přinášejí květy a věnce.

To jen u nás jsme vždy papežštější, než papežové, není-liž pravda? Současný brněnský magistrát, promořený prosudetismem, ovšem sotva v tomto směru něco změní. Na druhé straně je důležité, že v samém centru města Brna se našel ohlas, který množství návštěvníků upozorňuje na tento stav.

Zkrátka a dobře, ne všichni v Brně se pomátli prosudetismem, multikultismem, hollanismem (Šílenec, radní Hollan, propagující maketu Německého domu, nechávající se bičovat na Ukrajině) a hermanovským rektoalpinismem. Je tu dobré jádro vlastenců, myslících občanů. Dokazuje to i citovaná stať v široce čteném periodiku.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSBS Boskovice