Obrovské pochybení České televize, jak se to mohlo stát?! Petr Žantovský užasle sledoval, co si dovolil host přímo ve studiu

Avatar
Původní autoři

31.12.2017  ParlamentníListy

Svatoštěpánským projevem prezidenta Miloše Zemana a mediální odezvou na něj se zabývá Petr Žantovský v posledním letošním ohlédnutí za aktuálními zajímavostmi ze sdělovacích prostředků. Vyzdvihuje rozhovor o fake news a cenzurování zpráv, který si přečetl na iDnes.cz. Naopak v České televizi už je asi možné úplně všechno, když v debatě politiků o zákazu kouření nechají jednoho z hostů ve studiu kouřit. Za sprostotu nejhrubšího zrna a za největší vlastní branku politického marketingu celého letošního roku pak považuje heslo prezidentského kandidáta Pavla Fischera.

Poslední letošní ohlédnutí za mediálními zajímavostmi uplynulého týdne nelze začít ničím jiným než odezvou na svatoštěpánský projev prezidenta Miloše Zemana. „Začal bych několika věcnými poznámkami. Překvapilo mě – musím říct, v dobrém – že šlo možná o vůbec nejlepší Zemanův projev ve funkci prezidenta, tedy z těch vánočních projevů. Úplně se vyhnul vyslovování nějakých samozálibných bonmotů, které by mu potom bylo možné předhazovat jako žánrově nevhodný prvek ve formátu bilančního projevu prezidenta. Myslím si, že byl velice korektní a názorově konzistentní, optimistický, státoprávní včetně té drobné parafráze na Havla, kdy projev zakončil přesvědčením, že – cituji – ‚zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí‘. To není nová myšlenka, od Zemana jsme ji slyšeli už mnohokrát, ale v tomto kontextu byla zcela namístě,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Za logické považuje řazení jednotlivých kapitol tak, jak jimi prezident postupně procházel. „Ekonomika, zahraniční politika, domácí politika, volby a tak dále, s tím se dá těžko nesouhlasit. Proto mě fascinovalo, jak se třeba pan Kulidakis v komentáři na Novinkách strašlivě rozčiloval právě nad členěním projevu a nad obsahem věcných poznámek pana prezidenta. Vyčítá mu třeba pasáž, v níž Miloš Zeman mluvil o tom, že kdyby se alespoň část státních úředníků podařilo uvolnit, protože tito lidé si často jenom vymýšlejí zbytečnou práci, tak soukromý sektor, který trpí nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, čímž by se odbřemenil státní rozpočet a uvolnilo by se napětí na trhu práce,“ pozastavuje se mediální analytik nad kritikou Thomase Kulidakise, jemuž vadilo, že prezident našel jakýsi nesoulad mezi přehršlí státních úředníků a malou nezaměstnaností v soukromém sektoru.

Prezident je přece od toho, aby hájil národní zájmy

„Přitom tam existuje základní ekonomická provázanost. Čím méně bude regulace ve státním sektoru, tím víc bude vzkvétat tržní sektor, bude se v něm více investovat, takže bude potřebovat větší množství pracovní síly. Proto by tam měli být nasměrováni ti lidé, kteří jsou ve státní správě nadbyteční. A v tom je ten princip, který pan Kulidakis patrně nikdy nepochopí. Takhle bych mohl pokračovat v několika dalších glosách. Velice se mi líbila část projevu o mezinárodní politice, o našem sebevědomém členství v Evropské unii, o nutnosti chránit její vnější hranice, o boji proti islámskému terorismu, ale i odmítnutí migračních kvót, jejichž koncept musí skončit v propadlišti dějin,“ poznamenává Petr Žantovský.

V té souvislosti nebyl ani trochu překvapen, že kritici předhazovali prezidentovi demonstraci našich národních zájmů. „No ale, bože můj, co jiného by měl prezident demonstrovat, když ne národní zájmy, je přece hlavou státu, který je víceméně národní s nějakými menšinami a různými národy zde žijícími, nicméně stát vznikl jako stát národní od roku 1993 a on je jeho hlavou. Nebo mnozí kritikové Zemanovi vyčítají – myslím, že jsem to četl od jeho konkurenta Drahoše – jak je možné, že vylučuje předčasné volby a dopředu říká, že je v žádném případě nevypíše. Ale vždyť to je princip státotvorného nebo také konstruktivního přístupu. K čemu vypisovat předčasné volby, když nedávno se jedny uskutečnily, proběhly v nějakém číselném provedení a vyjádřily vůli občanů. K čemu by byly veřejnosti předčasné volby?“ ptá se mediální odborník.

Z ministerstva pravdy by měli jít na pracák, zabývají se tím, co není

Je přesvědčen, že by se nejspíš divili všichni ti, co po předčasných volbách volají, jak by posílily ty strany, které v říjnu tolik uspěly a které oni tolik nenávidí. „Zejména tedy ANO a SPD. Rozhodně by předčasné volby tyto dva poměrně nové subjekty zcela určitě posílily. Ale zapomíná se ještě na jednu věc. Volby stojí strašnou spoustu peněz. To by byla zase miliarda vyhozená z okna jenom proto, že se někomu nelíbí výsledek voleb a odmítá respektovat standardní demokratickou proceduru. To je celé to polistopadové bezmála třicetileté období, ten permanentní souboj mezi dvěma koncepcemi. Jedna koncepce je, že tu jsou demokratické procedury, zastupitelská demokracie a je třeba respektovat výsledek, i když se mi nelíbí, a dělat něco pro to, aby příště byl víc takový, aby se mi líbil. Ale říkat, že toto není můj prezident, nebo že s těmito volbami nesouhlasím, že se musí opakovat, to není demokratické,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Líbilo se mu prezidentovo upozornění na nedávné prohlášení Bezpečnostní informační služby, že v nedávných volbách k žádnému zmanipulování jakýmikoli zahraničními rozvědkami nedošlo. „Takže všichni ti strašáci, všechna ta centra proti hybridním hrozbám a všechna ta ministerstva pravdy si můžou jít obrazně řečeno na pracák pro podporu, protože předmět jejich činnosti vyvanul jak jarní vítr. Oni mluví o něčem, co není, a zpráva… …. ….

(celý text najdete zde na Parlamentních listech)