Velblud dvouhrubý

Avatar
Původní autoři
Jan Kristek
2.12.2017 Outsidermedia

Pod tímto názvem se chci zmínit o dvou hrubých bludech, které jsou, jak se dnes ukazuje, jen dvěma podobami bludu jednoho, navíc šířeného ze stejného zdroje. Těmi jsou blud o potřebě neustálého růstu ekonomiky a blud o potřebě neustálého růstu populace.
Za jistých okolností je růst obojího samozřejmě potřebný – pokud je ekonomika objektivně slabá a populace objektivně nízká, a pokud se růstem stávající problémy odstraní. Za určitých nastavení ale růst nic neřeší, jen o krátký čas odsouvá konečný kolaps.
Pokud je ekonomika nastavena tak, že sama vytváří stále rostoucí dluh, na jehož splácení je třeba onen neustálý růst (těžko ji pak i nazývat ekonomikou), její růst, ať reálný nebo falešný (vyhlašovaný na základě zfalšovaných údajů o inflaci, která ve skutečnosti růst převyšuje), je jen „žádostí o průtah“. Růst neřeší nic ani za situace „děravé ekonomiky“, kdy se velká část produktu přerozděluje ve prospěch bohatých, ať už těch z koloniálních mocností nebo z místních mafií či gangů. Ochota lidí i za takových okolností víc pracovat může naopak vést k dalšímu snížení jejich životní úrovně, neboť nemocní mocí pak vidí, že si to mohou dovolit. Jakýkoli skutečný nepřetržitý růst i jen o několik procent ročně musí navíc pro svou exponencialitu zákonitě vést během několika desítiletí k totální ekologické katastrofě. Jakákoli změna technologií je opět jen krátkodobým průtahem.
Růst populace nad určitou mez už neřeší vůbec nic (z pozitivního hlediska). Tvrzení, že je třeba neustálého růstu populace, aby měl kdo živit důchodce, by mělo být nevysílatelné před desátou hodinou. Pokud je třeba na uživení jednoho důchodce stále víc lidí v produktivním věku, těžko to svědčí o proklamovaném růstu ekonomiky – tedy ekonomiky možná, ale ne produktu, který v ekonomice zůstává po přerozdělení bohatým. Řev, že tu nebude, kdo by živil důchodce, byl největší přesně v době, kdy dospívaly silné ročníky sedmdesátých let, a na jednoho člověka, který odcházel do důchodu, dorůstali dva do produktivního věku. Nebyl to paradox – čím větší to byl nesmysl, tím hlasitěji museli své lži křičet. …O budoucnosti společnosti, která není schopna fungovat za přirozené věkové skladby populace a potřebuje stále víc lidí na uživení stále menšího množství důchodců, si lze snadno udělat představu. O dopadu přelidnění na ekologii snad už každý představu má.
S bludem potřeby neustálého růstu populace se ale v současné době nejvíc setkáváme v souvislosti s údajným „vymíráním Evropy“ a lží o potřebě megaimigrace. Evropa rozhodně nevymírá a je naopak nejzalidněnějším kontinentem. Jak z etologie víme, jakmile hustota populace přesáhne určitou mez, příroda si to vyřeší. Nárůstem agresivity, kterou se daná populace nakonec sama zničí, hromadným úhynem na zdravotní problémy, kterými daný druh jinak netrpí, současným namnožením predátorů, pochody lumíků do moře…
Je možné, že evropská populace této meze dosáhla (kromě hustoty záleží také na druhu prostředí a způsobu života), a na nebývalý nárůst agresivity sebezáchovně zareagovala tak, že svůj početní růst omezila. Čímž mohla někomu narušit jeho plány, a tak začal do Evropy stěhovat ony „potřebné“ nadbytečné masy, navíc přednostně z oblastí, kde je agresivita „tradičně“ vyšší, masy pod vlivem agresivní propagandy, masy naštvané tím, že je předtím bombardoval a ostřeloval a toto své bombardování si navíc právě od svých evropských politických loutek nechával co nejhlasitěji schvalovat, masy frustrované tím, že jim záměrně líčili život v Evropě zcela jinak, než jak potom zjišťují, že ve skutečnosti vypadá, …a přednostně pak zločince a patologické jedince, agresivní už ze samy podstaty svého postižení.
Nemám nic proti imigraci, ani „ekonomické“ (ono je to ostatně dost relativní – to že si podle někým stanovených kurzů ve své zemi vydělali jen zlomek toho, co v Evropě, ještě nijak nevylučuje, že tam za to mohli žít podstatně lépe), pokud bude v únosné míře a pokud půjde o lidi chovající se k nám —–aborigincům—- přátelsky. Nemám nic proti pestřejší společnosti, ale s pomocí těch, co jsou teď do Evropy naváženi, nikdo druhou Kubu nevybuduje. Na dovoz naprosto neintegrovatelných mas za účelem probuzení celospolečenské agresivity mám samozřejmě názor tomu odpovídající.
…Ve hře je navíc stále i druhá karta kromě růstu agresivity uvnitř společnosti. Pořád častěji slyšíme o zcela slepém, bezhlavém pochodu lumíků na Rusko.

29. listopadu 2017 ▓