Věštec a mudrlant Drahoš, aneb poněkud jiná pravda a skutečnosti

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
3. 11. 2017
Jak se zdá, kandidát na prezidenta pan Drahoš má o prezidentování více chmurných představ, obav a negativních podobenství, než těch pozitivních a racionálních. Usuzuji tak podle toho, že se pan Drahoš ve svých (do značné míry omezených) politických názorech vyjadřuje značně pesimisticky až skepticky a z pohledu názorů většiny občanů mluví oportunisticky, stále vyjadřuje pochybnosti, poukazuje a mluví o fiktivním nebezpečí, pro které kromě naivních domněnek nemá žádné relevantní argumenty.

 

      Podle informací Novinky.cz, se pan Drahoš sešel s dosud fungující, nicméně pět dnů před svým odchodem z funkce, premiérem Sobotkou. Je otázka, co pan Drahoš od odstupujícího premiéra asi mohl chtít, resp. jaký byl účel jejich vzájemného setkání. Je známo, že B. Sobotka je hodně nakloněn a svým způsobem vázán až závislý na západních strukturách, hlavně na EU a Bruselu, ale ani jeho vazby na NATO nebyly, z hlediska geopolitických zájmů EU malé. Lze se tedy domnívat, že pan Drahoš byl u odstupujícího premiéra  získávat názory, informace, zkušenosti, poznatky,  což lze obecně nazvat jako sbírání rozumu. Nemyslím, že premiér Sobotka by měl být zrovna tím nejlepším rádcem pro kandidáta na prezidenta, protože i když B. Sobotka nemá k prezidentu Zemanovi ty nejvřelejší vztahy a jsou to jen záležitosti víceméně osobní povahy, k funkci prezidenta, na základě svých osobních zkušeností, bude mít jistě celou řadu výhrad či připomínek které, jak se domnívám, bude pan Drahoš rád akceptovat, protože jej to významně přiblíží k té straně politického vlivu,  od které očekává podporu a porozumění v případě voleb nebo jeho výkonu funkce prezidenta samotné.
     Pan Drahoš mj. premiéra Sobotku požádal aby mu řekl, jaká je z jeho pohledu bezpečnostní situace. Pro upřesnění, panu Drahošovi šlo o zjištění, jak velké je nebezpečí ovlivnění demokracie v našem státě, protože je naprosto přesvědčen, že demokratičnost voleb prý může být výrazně ovlivněna zahraničními vlivovými skupinami (především ruskými).  V této souvislosti je pozoruhodný názor resp. osobní přesvědčení pana Drahoše, že k ovlivňování došlo i v průběhu nedávných  parlamentních volbách.  „I v případě našich parlamentních voleb docházelo k ovlivňování veřejnosti ze strany médií a serverů, které jsou propojeny s ruskou tajnou službou. Nemám o tom pochyb,” říká vševěd a škarohlíd současně pan kandidát Drahoš (konkrétní weby, ze kterých se dezinformace měly šířit, prý zveřejní Drahoš na svých webových stránkách. Myslím, že ani nemusí, protože víme, jaké weby má pan Drahoš na mysli). Svá tvrzení však  údajně opírá i o zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2016 z letošního října.  Podle té v Česku vzrostla role a intenzita aktivit ruských tajných služeb, které získávaly hlavně citlivé informace z politické oblasti. Země také byla zasažena operacemi, které byly součástí kampaně proti cílům, jako jsou Ukrajina, EU či NATO. Při sbírání těchto zpravodajských informací dominovala ruským zájmům politická rozvědka. Ruské tajné služby v zemi mají kvalitní síť kontaktů, které dál rozvíjejí, uvedla BIS. Tyto informace mohou být celkem  relevantní, mají však závažný nedostatek v tom, že jsou sledovány jen ty informace, které jsou a nebo musí být nežádoucí, protože jsou to informace a poznatky z ruských zdrojů a ty musí být nutně považovány za  faktory, ohrožující demokracii u nás. Všechny jiné, přicházející z opačné polarizace geopolitických zájmů, tedy ze Západu, jsou zřejmě brány a hodnoceny pozitivně, které by měly naopak být nástrojem v boji proti těm tendencím z Východu.
      Názory pana Drahoše o ovlivňování parlamentních voleb u nás však nekorespondují s vyjádřením ředitele BIS Michala Koudelky, cituji:
Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým, byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace a poznatky o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské,jak jej citovala ČTK . Máme tedy věřit komu: BIS nebo umanutému panu Drahošovi, který zřejmě vidí ruského agenta i v člověku, který pije „Росийское Игристое“ („Rossijskoe igristoje“)! Apropos, je-li řeč o ovlivňování našich parlamentních voleb, nelze panu Drahošovi upřít jeho postřeh. Ano, parlamentní volby, jak se o nich zmiňuje, byly skutečně ovlivněny, což ovšem na druhé straně nepostřehla ani samotná BIS. Nicméně nejde o ovlivňování veřejnosti ze strany médií a serverů, které jsou propojeny s ruskou tajnou službou, o čemž prý  pan Drahoš nepochybuje, ale ze strany domácí politické scény, konkrétně ČSSD v čele s premiérem Sobotkou, za vydatné pomoci TOP 09, KDU-ČSL a ODS, kteří vyvolali aféru Čapí hnízdo, která měla za cíl zdiskreditovat čelné představitele hnutí ANO, neboť se báli vítězství ve volbách, které by bylo (a nakonec se i stalo) katastrofou pro ČSSD. Takže žádné české servy s propojením na ruské zpravodajské služby, ale naši domácí politici a naše domácí maistreamové media byly ti, kteří volby ovlivnily.
     Pan kandidát Drahoš, jak je patrné, fantazíruje a zmatkuje. Vyjadřuje se k věcem, o kterých buďto ví kulové, nebo o nich nemá hlubší povědomí, nebo, což je nejhorší,  říká bludy. Není ovšem vyloučeno, že vědomě říká to o čem si myslí, že tím získá větší přízeň nebo náklonnost jistých lidí z politických i nepolitických subjektů, nebo také,  že říká to, co právě tyto subjekty a lidé chtějí od něj slyšet. To všechno by mohlo být vodou na jeho kandidátský mlýn. Pan Drahoš je svým způsobem obětí své ctižádosti, jeho minimální politické zkušenosti a náročné státnické předpoklady jej vrhají do prostředí, ve kterém šlape vodu, nebo se zoufale odráží ode dna jisté nereálnosti jeho zvolení. Zkouší co se dá, tápe a zmatkuje. Vyjadřuje se k věcem rádoby se znalostí obsahu, přičemž se více ztrapňuje, než by své volební ambice posiloval. Nepochybně však i on bude mít dost pozorných posluchačů, jistě má i celou řadu sympatizantů a podporovatelů, protože ty má každý. Dokonce i pedofilové, vrahové a teroristi mají na své straně řadu sympatizantů a podporovatelů! 
     Už sama skutečnost, že ze strany nejprudérnějších a nejfanatičtějších  rusofobů a antizemanovců  je považován za jejich „černého koně“ na post prezidenta ČR naznačuje a dává tušit, že jeho srdce bije k prozápadní pragmatické demokracii, pozitiva vidí v našem členství v EU, stejně jako v NATO a že je v zásadě proti umírněné, racionální a tolik potřebné orientaci a spolupráci jak s Ruskem, Čínou a dalším zeměmi na Východ od nás. Možná to není vyloženě jeho osobní postoj nebo názor, ostatně jako šéf Akademie ČR jistě akademická činnost a zájmy byly zcela jistě vedeny i tímto směrem, nicméně v  nové situaci kandidáta na post prezidenta republiky se jeho osobní priority a názorové hodnoty musely nutně přizpůsobit podmínkám v  boji o prezidentský post. Je to ale přizpůsobení nečestné, falešné, spekulativní. Smutné je, že vědomě uvádí( často mladé) sympatizanty a podporovatele v omyl, protože už předem je zřejmé, že nebude schopen dostát svým předvolebním slibům. Bude-li chtít být prezidentem všem občanům, bude muset buďto respektovat jejich názory a hlasy, bude muset být nestranný, nezávislý, objektivní a hlavně spravedlivý, což v podmínkách české totalitní demokracie bude více než těžké. Nebo si  demokracii, s falešnou podporou stejně falešných přátel bude vysvětlovat po svém, občany bude povýšeně a pohrdavě přehlížet. Ovšem s tím, že bude dělat, poslouchat  a skákat, jak přátelé, kteří mu fandili a pomohli do funkce se dostat, budou pískat. Prostě něco za něco.  Ale jak se od nepaměti říká: „Kdo chce kam, pomozme mu tam!“ Co se mě týká, já mu ale pomáhat nehodlám!