Volme s. Šiklovou na Hrad – jako vrchní uklízečku!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
12. 12. 2017
Na tuto myšlenku mne přivedlo super krátké video se super krátkým vyjádřením Jiřiny Šiklové, ve kterém vyjadřuje podporu kandidátu na prezidenta ČR Pavlu Fišerovi, v němž pronesla těchto několik mimořádně intelektuálně významných slov : „Pavel Fišer? Je to Evropan přesvědčením a navíc jako diplomat dokáže spojit politiky.“ (odkaz na video níže). Slova, která jsou hodna zápisu černou křídou do komína a zasluhuje blíže připomenout osobnost samotné Jiřiny Šiklové.

     Soudružka Šiklová má k této k výše navrhované odpovědné funkci na Hradě všechny předpoklady, protože tuto funkci uklízečky  vykonávala už v minulosti a to natolik úspěšně, že byla záhy přeřazena do funkce sociální pracovnice. Kromě toho její neobyčejně pohnutá a možno říct krkolomná životní kariéra ji k výkonu této funkci přímo předurčuje. Již  jako mladá, uvědomělá studentka UK ve svých 21 letech  vstoupila v r. 1956 do KSČ. Její vrcholné aktivní angažmá v komunistické straně však začalo až na podzim roce 1967po zavření Literárních novin, kdy uvědoměle přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, aby zůstali a podpořili tu část, která se snažila o reformu. Díky této angažovanosti se v roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny na FF UK. Za tuto skupinu podepsala manifest Dva tisíce slov a působila v tzv. nátlakové skupině Červení proti. V roce 1969, údajně na protest nastoupení G. Husáka do funkce, však stranu  opustila.

      Zde není od věci připomenout její svým způsobem pozoruhodný druh „zapomnětlivosti“, který v jejím životě hraje nemalou roli. Ta „zapomnětlivost“ se projevuje v tom, že  o svém členství v KSČ se (nerada) zmiňuje jen v krajním případě a to ještě jen omezeně na roky 1967-1969. Období svého členství od r. 1956 jakoby zapomínala.  Že by v tu dobu žila v ústraní, bez jakéhokoli angažmá v KSČ? Ale kdeže,  důvod je prostý, ona totiž na to období  zapomíná (a ráda) zcela vědomě. O svých údajných  „dírách v paměti“ na jistém semináři  o komunistickém vládnutí soudružka Šiklová říká: „Paměť jedince i paměť skupiny, případně národa je selektivní a má obranný charakter. Zapomínání a zkreslování […] slouží k vytváření žádaného (rozumějme lepšího) osobního i kolektivního sebehodnocení, které pak umožňuje člověku či skupině lépe žít a přežít“.
     V souvislosti s kandidaturou Jaroslava Bureše na prezidenta v r. 2013, který v životopise nezmínil své členství v KSČ, na něj soudružka paní Šiklová brutálně zaútočila  slovy:  „Na sklerózu je příliš mladý, takže tento postup Jaroslava Bureše svědčí o nízkém stupni jeho morálních hodnot, bezcharakternosti nebo o výjimečně nízké inteligenci a naprostém podceňování občanů a novinářů. Již fakt, že zamlčel tuto skutečnost, by ho měl v očích všech členů sociálnědemokratické strany zcela diskvalifikovat“.
     Charakter, morálně volní vlastnosti a vysoký stupeň nízké inteligence u paní soudružky  doktorky Šiklové je záruka odpovědného plnění úkolů a povinností na tak významně exponovaném místě, jakým je Pražský hrad. Zvláště, pokud by se prezidentem stal člověk, jakým je morálně a charakterem stejně kvalitní kandidující pan Jiří Drahoš. V případě prezidentování pana Pavla Fišera, kterého paní Šiklová podporuje, si jejich spolupráci lze těžko představit. Pan Fišer se dosud veřejnosti nějak mimořádně nepředstavil.
      V rámci slušnosti a objektivity nutno poznamenat, že u paní soudružky Šiklové došlo zřejmě po r. 1969 k syndromu „Obrácení Ferdiše Pištory“, což v následujícím období jejího života až do současnosti byl její život, již v jiném, než komunistickém kabátě, poznamenán mimořádně pozoruhodnými činy, které ji řadí mezi ty, kteří se zasloužili o změnu režimu v ČR. Stojí za připomenutí, že od tohoto „bodu zlomu“  již jako kovaná a charakterní demokratka se angažovala v řadě významných akcí, za což byla kromě jiného rovněž oceněna charismatickým otcem naší demokracie, spisovatele, režisérem, lhářem, nekuřákem, zásadovým abstinentem a příkladným manželem Václavem Havlem. Paní bývalá soudružka Šiklová je natolik progresivní  osobnost naší společnosti, že si tato a mnohá další  ocenění jistě zaslouží.
      Třeba už také proto, jak se významně angažovala, když zastávala a hájila úvahy a myšlenky na vybudování radarové vojenské základny Spojených států v České republice. Pozoruhodný je také její názor na přetrvávající odpor Čechů k přijímání uprchlíků, což bývalá soudružka  seriózně odůvodňuje nedostatkem vzdělání a myšlenkovou zakořeněností v dobách komunismu (jí se ale netýká?)  a současně vyzývá občany, aby se nebáli islámu. Ergo kladívko, občanům České republiky prý chybí vzdělání a proto odmítají imigranty a  nejsou o problematice imigrace ani schopni uvažovat. Jak vidno, paní soudružka doktorka nemá o úrovni vzdělání občanů ČR zrovna nejlepší mínění. Ostatně nic překvapujícího, takové mínění o nás občanech mají všechny ty elity v pražské kavárně, kam bezesporu patří i nekompromisní bojovnice Jiřina Šiklová.
       Přesto nelze ještě nezmínit osud jejich slov, týkající se její paměti (a paměti jako takové, viz výše). To co tam říká, doslova a naprosto dokonale uplatnila v posledních letech svého veřejného a politického života. Dnes , přes její „černou minulost“ je něčím, o co by se slušný a čestný člověk nikdy ani nepokusil. To ovšem není případ paní Šiklové. Ne každému se totiž podaří oblbnout okolí tak dokonale, jak se to podařilo paní, dříve soudružce, Šiklové.