Česká mainstreamová média: Co Miloš Zeman údajně řekl a co doopravdy řekl – „Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe“

Ludvík Smýkal
10. 1. 2018
„Staré moudré přísloví, které mi často říkával v dětství dědeček, když se mi snažil vysvětlit, že lhát se nemá, protože je to nečestné, zbabělé a špatné. Protože děda byl skvělý a čestný člověk, který se tohoto přísloví sám držel, neměl jsem žádné pochyby o tom, že lhát je opravdu špatné, a naivně jsem si myslel, že lžou a kradou pouze potetovaní zločinci a raubíři, kteří za to po právu skončí v kriminále, kde si své zločiny tvrdě odpracují, aby se z nich poučili. Jenže tehdy byla jiná doba, a tomuto přísloví se skutečně dalo, když se člověk rozhlédl kolem sebe věřit.“ czechfreepress


Na výše uvedená slova Ladislava Kašuky jsem si vzpomněl po přečtení titulků článků „Dubček se podělal, řekl Zeman na Hradě“https://www.novinky.cz/domaci/460032-dubcek-se-podelal-rekl-zeman-na-hrade.html , „Zeman: Dubček se podělal hrůzou, ministři v roce 1948 byli blbí. Naši úctu si zaslouží Gorbačov“https://zpravy.aktualne.cz/domaci/milos-zeman-v-projevu-k-zahajeni-oslav-100-let-ceskoslovensk/r~0cd98b48f57111e7af7dac1f6b220ee8/?_ga=2.260231053.1287868850.1515178001-1410233061.1481296578 , „Dubček se v roce 1968 podělal hrůzou, řekl Zeman na slavnostním večeru na Hradě“https://www.lidovky.cz/dubcek-se-v-roce-1968-podelal-hruzou-rekl-zeman-na-slavnostnim-veceru-na-hrade-16x-/zpravy-domov.aspx?c=A180109_193953_ln_domov_ele , „Zeman v projevu ke 100 letům Československa zkritizoval Dubčeka“ https://video.idnes.cz/webtv.aspx?idvideo=V180109_211954_zpravodaj_rejs, „Dubček se “podělal hrůzou” a svobodu nám v roce 1989 přinesl Gorbačov, řekl Zeman na zahájení oslav stého výročí ČSR“ https://domaci.ihned.cz/c1-66012720-dubcek-se-podelal-hruzou-a-svobodu-nam-v-roce-1989-prinesl-gorbacov-rekl-zeman-na-zahajeni-oslav-stoleteho-vyroci-csr a podobná slova zřejmě zazněla i v dalších našich médiích.

Tyto věty údajně pronesl, dle výše uvedených médií, prezident České republiky Miloš Zeman ve svém projevu na slavnostním večeru na Pražském hradě k zahájení oslav 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku České republiky.

Pro informaci a posouzení věrohodnosti jejich informací je žádoucí si připomenout, co ve skutečnosti pan prezident ve svém projevu skutečně řekl :

„Zažili jsme těžké chvíle. Nebudu připomínat jenom Hermanna Göringa a německou okupaci, uvědomte si, že se stále mluví o komunistickém puči, ale kdyby nebylo několika blbých ministrů, kteří podali demisi, pak by nebylo možné, aby Klement Gottwald se zaklínal ústavností tohoto komunistického puče. Bavme se někdy o našich vlastních chybách. Bavme se o tom, zda nebyla v roce 48 možná finlandizace tehdejšího Československa. Bavme se o tom, proč v roce 68 se našel jediný statečný člověk, kterému jsem proto udělil státní vyznamenání, a to byl František Kriegel, a proč se všichni ostatní podělali hrůzou. Mně zakazují vulgarismy, ale toto doufám vulgarismus není. A mimochodem, vůbec jim to nepomohlo. Nejdřív dostaly tyto idoly funkci předsedy Federálního shromáždění, pak už jenom klesly na velvyslance v Turecku, a pak už ani to ne. A víte, taková ta zásada, která zejména v prvních letech normalizace fungovala a která, když to přeložím ze zdvořilých frází, zněla, musím zůstat ve své funkci, protože jinak by tam přišla ještě větší svině, než jsem já, tak tato zásada vedla k hluboké zkáze tehdejšího Československa, k hluboké demoralizaci, a to, co nám dalo naději, byla listopadová revoluce“   Zdroj

Posouzení, kdo říká pravdu a kdo lže a proč, ponechám na každém z Vás …