Co pro východní země EU znamená bezvýhradné podřízení se haurovské politice západu vůči Rusku?

Vláďa z Brna

21.1. 2018 posláno redakci NR
Na ruském zdroji Sputnik Česká republika (Sputnik news) jsem natrefil na tabulku, jak se změnil vývoz konkrétních zemí do Ruska mezi lety 2013 a 2016. Samozřejmě z důvodu sankcí zavedených na Rusko na začátku tohoto období.
Vypadá to, že zatímco „vesničtí burani“ nevolící Drahoše tohle víceméně dobře tuší, tak v průměru zdánlivě a rádoby „vzdělanější“ kafilérka, jakkoliv se tomu až nechce věřit, tyto souvislosti nevidí. Spíš si je nepřipouští, pod vlivem a manipulací všemožných institucí, na kterých jsou závislí. A ti „vesničtí burani“, kteří nemají nic ze všech těch podpor neziskovkám a účastníkům různých tendrů, především z veřejných peněz a EU dotací, ti nějak ne a ne té všudepřítomné jednostranné manipulaci a propagandě mainstreamu sedat na lep.

                   Rozdíl mezi lety 2013 a 2016
USA                     34%
Francie               35%
Švýcarsko           37%
Itálie                    47%
Německo             49%
ČR                       49%
Rakousko            53%
Polsko                 53%
Slovensko           54%

Vytvořil jsem si menší přehlednou tabulku vybraných zemí a poté mě to hned trklo do očí. Znamenají sankce EU, USA a dalších vůči Rusku pro nás na východě EU totéž, jako pro západní země? Ani zdaleka!

Všimněte si, že tabulka je řazena zleva doprava směrem k zemím, které samy byl svými sankcemi nejvíce postiženy. Ale hlavní zajímavostí této tabulky je, jak se ukázalo, že je zároveň jakoby řazena od západu k východu.
Pokud nebudu předpokládat, že by nás západ chtěl poškodit, pak k tomu bude nějaký objektivní důvod. A ten tady opravdu je, přece je logické, že státy ležící blíže k Rusku s ním historicky více obchodují!

A tomu přibližně odpovídá (z jiných zdrojů) i absolutní výše vývozu do Ruska, přesněji poměr velikosti tohoto vývozu k celkovému vývozu a HDP těchto zemí.

Jak všichni můžeme neustále pozorovat, naše instituce a propaganda bezvýhradně a ochotně plní požadavky zemích západnějších. U nás pouze (především) se světlou výjimkou v dosavadním panu prezidentovi Miloši Zemanovi. Přitom se znovu a znovu ukazuje, jako v tomto případě, že bezvýhradná ochotná podpora východních zemí EU všemu bruselskému a západnímu, rozhodně není na místě. 

Vypadá to, že zatímco „vesničtí burani“ nevolící Drahoše tohle víceméně dobře tuší, tak v průměru zdánlivě a rádoby „vzdělanější“ kafilérka, jakkoliv se tomu až nechce věřit, tyto souvislosti nevidí. Spíš si je nepřipouští, pod vlivem a manipulací všemožných institucí, na kterých jsou závislí. A ti „vesničtí burani“, kteří nemají nic ze všech těch podpor neziskovkám a účastníkům různých tendrů, především z veřejných peněz a EU dotací, ti nějak ne a ne té všudepřítomné jednostranné manipulaci a propagandě mainstreamu sedat na lep.