Vážená paní Evo Drahošová,

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
21. 1. 2018

Vážená paní Evo Drahošová,
      rozhodl jsem se Vám napsat dopis, abych se vyjádřil k Vašim do značné míry velmi zjednodušeným pohledům na funkci prezidenta republiky. Jak je možné se z reportáže na Parlamentních listech.cz dočíst, jste osobně přesvědčena o tom, že k výkonu funkce prezidenta je důležitá hlavně „slušnost“. Zmínila jste se, že Vám spousta lidí říká, že je nešťastné, kam až klesla úroveň politické kultury. S tím mohu s Vámi souhlasit, mravní kodex poslanců a politiků vůbec je hodně pod únosným průměrem, nicméně pokud má jít tento pokles politické kultury na vrub současného prezidenta M. Zemana chtěl bych Vás upozornit, že tento trend nevzešel nástupem M. Zemana do funkce, jak je mu některými lidmi podsouváno, ale dávno předtím. 


Nevím, jak dalece sledujete politiku ale zdá se, že do doby, kdy Váš manžel vstoupil do boje o Pražský hrad tak ne zrovna příliš, jestli vůbec, protože jinak byste musela vědět, že tento trend pochází již od vlády pana Topolánka (viz jeho zvednutý prostředníček na jednání Poslanecké sněmovny), od nejkontroverznějšího a zdaleka nejprofláknutějšího politika a hulváta na české politické scéně pana Kalouska z TOP 09 a jiných lidí.

Vaše slova, že „Lidi by měli vidět, že to jde i slušně…“ chápu jako Vaši osobní narážku na M. Zemana. Chápu, že se Vám dnes hodí obracet pozornost i tímto směrem, když celá řada příznivců Vašeho manžela používá těchto údajných nectností M. Zemana jako jeden z důvodů, proč by již neměl být znovu prezidentem. Také rozumím tomu, že se nebudete o manželovi vyjadřovat jinak, než kladně a pozitivně. Vůbec nepochybuji, paní Drahošová, že jej znáte dostatečně dlouho, což ovšem neznamená, že cokoli o něm řeknete, musí být vždy pravda, resp. že všemu musí být uvěřeno. Také se zmiňujte, že „spousta“ lidí Vám říká, že nic jiného než „slušnost na Hradě nechtějí“, což Vám přijde jako samozřejmá věc. Mám takový dojem, jako by Vám úplně stačil fakt, že Váš manžel je a bude slušný, že s touto vlastností, po které prý volá „spousta“ lidí jak zmiňujete, vystačí k tomu, aby Váš manžel úspěšně vykonával funkci prezidenta ČR! Mohu Vás upřímně a nezištně ujistit a současně varovat, že je to hluboký, až tragický omyl, paní Drahošová.

Na osobu Vašeho manžela se schází velká řada různých hodnocení, názorů, ale také poznatků, faktů a různých neověřených, nedoložených, možná i smyšlených informací, ne vždy také ve slušné formě, nebo s dobrým úmyslem. S tím se budete muset smířit, paní Drahošová a to nejen v tyto dny, ale bude-li Váš manžel zvolen prezidentem, což se doufám nestane, budete muset snášet mnohé, i horší věci. Pan Miloš Zeman jako prezident byl a dosud je dobrým prezidentem. Špatným je pouze pro ty lidi, kteří s jeho politickými praktikami, u nichž převládá vlastenecký postoj, obhajoba českých či národních zájmů, prosperita země, bezpečnost státu a občanů a objektivní zahraniční politika nesouhlasí. Je jim proti srsti, že se jako korouhvička neotáčí po směru jejich větru, tedy jen na Západ, ale při vědomí nutnosti všestranné politické i hospodářské spolupráce se také obrací na Východ, kam mimo jiné obrací pozornost i ten jejich tolik milovaný Západ, včetně USA.

Připomínám to proto paní Drahošová, že za tyto snahy místo vděku se M. Zemanovi dostává urážek takového kalibru, které by jiný státník, např. i prezident USA v žádném případě nestrpěl. I zde se markantně projevuje pokleslost mravů a slušnosti, bohužel to není z řad politiků (i když někdy také), ale od lidí, jejichž IQ, vzdělání, postavení, tituly a intelekt by spíše svědčily opravdovým lidským, morálním, intelektuálním kapacitám, ale opak je pravdou. Jestli o tom nevíte, tak jsou to právě lidé na úrovni Vaše manžela, tedy páni profesoři, doktoři, inženýři, herci, umělci, lidé s VŠ vzděláním, intelektuálové, kteří veřejně vulgárně napadají, zostuzují, pomlouvají, nadávají a hrubě urážejí hlavu státu.

Můžete namítnout, že i M. Zeman se občas vyjadřuje hrubě a vulgárně a budete mít pravdu. Jenže něco jiného je přeložit již samotný vulgární anglický název do češtiny, kde to pak vyzní jako něco neslýchaného (i když by si to třeba mohl, ale také nemusel M. Zeman odpustit, jak jistě namítnete) zvláště v případě, že aktérky této skupiny se samy projevovaly velmi nedůstojně a sexisticky třeba i v kostele, pak nebyl důvod si brát k těmto „politutkám“ žádné ohledy. Avšak nazývat prezidenta slovy, které zde nechci uvádět, vyjadřovat se o něm že je ….., nebudu přirovnání vypisovat, snad jste to mohla sama zaregistrovat, to se pravdu jen tak jinde nevidí. Zmiňuji to proto, abych Vás také vyvedl z omylu, že má-li někdo tituly a postavení, nemusí být nutně a vždy slušný a inteligentní!

Vyjádřila jste se i k tvrdé kampani plné lživých informací, jako např., že manžel pedofil, že zneužíval vnuka a pod. K tomu se nehodlám vyjadřovat, protože jednak těmto „zaručeným“ informacím či spíše pomluvám nevěřím, protože nejsou ničím relevantním doloženy. Nicméně je-li řeč o lživých informacích, pak není od věci také připomenout, že ani ze strany pana manžela nejsou vždy podávány pravdivé informace. V boji o takový post se používají různé druhy informací, hlavně však takové, které dotyčnému buď neublíží, nebo mu naopak prospějí, ale pak je nutné si také uvědomit, že tyto praktiky nejsou jen výsadou jedné strany, ale i té druhé a pokud jedna strana neříká pravdu a tedy lže, že podobnou taktiku použije i druhá strana. A pokud je mi známo, vážená paní Drahošová, pan manžel svůj štít zrovna čistý nemá. Nehodlám zde rozvádět ověřené pravdivé informace a údaje o panu manželovi, jednak je o tom dostatek informací v médiích, ale hlavně, je to otázka svědomí a cti, paní Drahošová. Mohu Vás ujistit, že nečisté svědomí člověka provází až do hrobu. Jde-li o obyčejného smrtelníka, může to být ostatním lhostejné, v případě Vašeho manžela, který by mohl eventuálně být prezidentem republiky, je to již závažná věc. Nicméně, je na každém, jak se se svým svědomím a ctí vypořádá či vyrovná.

Značně netaktně (jako potenciální první dáma) jste se také vyjádřila k občanům, resp. odpůrcům Vašeho manžela, když jste o nich řekla, cituji: „Pro mě jsou to chudáci. Zřejmě nešťastní lidé, kterým život nevyšel. Závidí, nenávidí. Myslím, že oni sami jsou nešťastní. Vědomě asi chtějí někomu ublížit“. Ptám se paní Drahošová, proč si myslíte, že lidé, nesouhlasící s kandidaturou Vašeho pana manžela, jsou chudáci, nešťastní lidé, kterým nevyšel život? To jen proto, že mají na pana manžela jiný názor? Lidé, kteří manžela v kandidatuře podporují, jsou zřejmě podle Vás naopak lidé na úrovni, šťastní kterým vyšel život? Co kdo komu závidí, kdo koho nenávidí paní Drahošová? Apropó, komu by měli asi ublížit? To jsou, Vašemu postavení vážená paní, velmi silná a nepatřičná slova a  názory, kterými urážíte slušné občany. Budu upřímný když řeknu, že Vás tyto názory do značné míry diskvalifikují při pomyšlení, že byste měla být první dáma ve státě.

Těmito několika málo projevy paní Drahošová, se krystalizuje jak Vaše, tak i povaha Vašeho manžela. Jak jsem již zmínil chápu, že stojíte za svým manželem, jste na jeho straně a že mu také fandíte, ale funkci prezidenta nelze dělat na úkor nečestného, nepoctivého, prospěchářského jednání a jak také nasvědčují některé indicie i  ochotou jednání v cizích zájmech proti vlasti, národu, proti republice a vlasteneckým a občanským zájmům. Bohužel pochybuji, že si plně uvědomujete závažnost těchto mých slov, protože vzdát se šance být manželkou prezidenta a být první dámou, je velmi, velmi nesnadné.

Paní Drahošová, nejsem ani sobec, ani chudák, ba ani nešťastný člověk, nezávidím a už vůbec nehodlám někomu ublížit. Vyjadřuji jen své názory, pocity a opodstatněné obavy, že Váš manžel není tím správným a ideálním člověkem (tedy jak pro koho), který by mohl odpovědně zastávat post prezidenta republiky. Mimo jiné třeba proto, že jen ta jeho Vámi proklamovaná „slušnost“ rozhodně nestačí, jeho osobnost, stejně jako minulost je do značné míry nečitelná a tedy i nevěrohodná, jeho názory a postoje mají víc než je zdrávo značně prozápadně vyhraněné tendence, které neodpovídají zájmům České republiky a většině občanů.

Máte-li ráda svého manžela, paní Drahošová, máte-li v sobě dostatek cti, máte-li svědomí a charakter, poraďte manželovi, aby o post prezidenta neusiloval. Neříkám to proto, aby snadněji či bez boje vyhrál Miloš Zeman ale proto, že tak jako farář nemůže snadno a bez problémů jen tak jít do války a zabíjet lidi, tak nemůže politicky negramotný a nezkušený pan profesor jen proto, že je „slušňák“, vykonávat vrcholnou, vůči vlasti a národu zodpovědnou funkci prezidenta České republiky. Z těchto důvodů ani Vám, ani panu manželovi nemohu popřát hodně štěstí a úspěchů, pokud jde o jeho zápolení v boji o post prezidenta. Ve vašem osobním životě, protože opravdu nejsem žádný sobec a chudák,, vám oběma však mohu popřát vše dobré a pevné zdraví.