Jak se v Praze vyhrávají volby

Avatar
Původní autoři

Blanka Langerová
26. 1. 2018
Je to moc hezké, když nám ti volební komisaři ve volební místnosti poradí a pomohou. A tak dnes, když jsem šla splnit svoji občanskou povinnost, pravila mi jedna moc hodná volební komisařka: “Až odvolíte, tak mi ten druhý lístek přineste a já ho hodím do pytle.” Nač se trmácet o několik metrů dál ke kontejneru s nepoužitými volebními lístky. Ta hodná paní je pak pěkně vytřídí, a ty hezké vloží do obálek, zakroužkuje ve voličském seznamu ty, kteří svoji občanskou povinnost nesplnili a obálky přimísí v součinnosti se stejně smýšlejícími komisaři k ostatním z volební urny. Vždyť by to byla věčná škoda zbůhdarma vyhazovat tak hezky potištěné papírky!