Nebezpečný občan Babiš

Avatar
Původní autoři

Miroslav Polreich
29. 1. 2018
Naše společnost se mění a to dokonce v souladu s celkovým světovým trendem. Tradice, na kterou jsme si v politickém uskupení zvykli, odchází. Nejenom u nás, ale v USA, Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku a vlastně pomalu všude. Starý zavedený systém se brání. Pochopitelně. Málo z nás (počítáno i se Zemanem) odhadlo vývoj a šance Trumpa, i když to není člověk k obdivování.


Byly jisté zákonitosti, které ke změně vybídly. Vytrácí se tradiční ideologie i její dělení společnosti. Je nesnadné to pochopit, a dokonce si tyto změny uvědomit. Nám k tomu má posloužit „čapí hnízdo“. Všichni však víme, že o něj vůbec nejde. Symbol změn zní „Babiš“. Kdysi jsme také měli symbol a byl to shodou okolností také Slovák. To však není podstatné. Všechny nové tendence jsou nebezpečné. Podívejme se proto na tuto naši českou kauzu trochu podrobněji a v různých souvislostech.

Mají několik nutných aspektů:

1. Politicko-právní

Již úvodní věty by měly napovědět, že společnost a dokonce globalizovaný svět se mění. Na našem písečku se objevilo ANO a snad trochu i Piráti. Nevadí, že ještě nejsou přesně ukotveni. Nemusí hledat svoje místo to je jim dáno, pokud budou mít vazbu na nový trend. Lidé sami mají cit, či jak se říkávalo, bývají těhotní změnou.

Jakákoliv aktivita má a musí mít politické pozadí. Říká se tomu politický boj. ANO vstupem do vládní politiky musí formovat svoji pozici. Vedoucí strukturu má stanovenou v silné a jednoznačné osobnosti. To obráží potřebnost situace a je jako taková chápána. Zde není co dodávat, je nutno s tím počítat a mít nároky k zabudování již stávající pozice do programu. Nebude to snadná cesta, ale nakročeno mají dobře. Dokonce jsou schopni nazývat věci pravými jmény. Tím myslím zlodějny, manipulovatelnost justice a policie a myslím, že nemají problémy vše doložit.

Piráti se objevili díky mladým lidem, kteří již nechtěli být zneužíváni pravdoláskaři, ani tendencemi vedoucími k nenávisti a hledání nepřítele. Ukotveni však nejsou. Zčásti z nezkušeností či zahleděním se do opozice jako faktoru hledajícím pravdu. To se snadno okoukne, což se děje, ale k seriosnímu přemýšlení to nestačí. Myslím, že mají ještě dlouhou cestu k osamostatnění. Věcné hodnocení případu Babiš by jim mohlo hodně napomoci.

Čapí hnízdo je nejenom jen zástupným problémem, věcně je to předně zanedbatelná záležitost z hlediska pohledu na Babiše či hnutí ANO, ale je to velmi závažná věc, pokud dle ní budeme posuzovat práci policie, státního zastupitelství a následně soudů. Jedná se o systém politického zneužívání a přímo manipulace. V našem případě dokonce odsouzení hodného politického boje „všichni proti“. Bohudík, tak uvažují na svoji odchodnou politici, ale strhnout lidi opět k poslušnosti se již nedaří.

Níže uvedu několik ilustrujících příkladů, i když nemám kapacitu ani obsáhlou dokumentaci předložit přehledný a vyčerpávající souhrn. Byly by to ale krásná témata pro diplomky studentů právnických fakult, pokud pedagogové by se je nebáli zadat. Předně je zcela nepochybně možno konstatovat, že celá kauza Babiš má nejenom politické pozadí, ale je jednoznačně vytvořena na politickou objednávku. Není to navíc ojedinělý případ. Další uvedu níže.

Jednoznačné stanovisko v tomto smyslu, ale předně na základě své právní erudice i zkušenosti má sám ministr spravedlnosti pan Pelikán. Přeložil jednoznačný důkaz. „Znám kalendář“. Tento případ, stejně jako řada ostatních se váží na běh času, přesněji data, ve kterých zpravidla probíhá politická událost – volby. Účelové načasování případů je mělo podstatnou měrou ovlivnit. A také se tak dálo. Údaje natolik jednoznačné, že jsou absolutně nezpochybnitelné, že jejich motiv sleduje politickou manipulaci. Ministr se vyjádřil zcela jasně a laický závěr pana Babiše, že vyšetřující orgány, státní zástupci, ale i soudy pracují na objednávku, nelze proto věcně napadat. Tvrzení samozřejmě není absolutní, ale vyloučit jeho oprávněnost nelze. Kdyby se jednalo o jediný prokazatelný případ, a čapí hnízdo to dosvědčuje, tak pravdu má pan Babiš. Případů však je celá řada. Zneužívají v nich své pravomoci vyšetřující orgány, státní zástupci, ale i soudy.

Ano, je možno si objednat stíhání a dostat někoho do vězení. Pan Sváček, soudce, hrubě pochybil. Česká justice znevažuje sebe sama a myslím, že to pan Sváček ví a pouze klame. Nemusí osočovat ministra spravedlnosti, že přes opakované výzvy, žádné adekvátní stanovisko nezaujal. Jak jsem výše uvedl, vyjádřil se naopak velmi přesně a k podstatě politického zneužití věci. Pan soudce si v mnoha obdobných případech může srovnat kalendář. Sám, ač soudce, využívá medií, aby bezdůvodně napadal podstatu celé věci a to dokonce formou, jako by nebyla ani vznesena. „Mlčící ministr“. To mu nestačí. Jde ve své lži dále s odvoláním se na bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, která se prý zachovala obdobně, přestože její stanovisko, se neodvolávalo jen na běh času, ale i k meritu věci. Žádný trestně právní podnět neshledala a to na základě studia celé kauzy což pochybuji, že pan Sváček měl možnost udělat. Proti čemu cítil povinnost se tedy ohrazovat, když vlastně spis nestudoval a kalendář nezná. Nezvažoval tím sám hrubě soudní moc? Zná příslušné ustanovení § 80, a jako soudce ví, že zneužívání medií soudcem vytváří „nátlak“. Takový přístup soudce je podstatou schizofrenní situace v naší zemi a ne když věcný argument ministra o politickém načasování případu popírají všichni zainteresovaní politici jako by nebyl. Závěrečná výzva k uvedení jmen odsouzených neprávem (na objednávku) snad není ani myšlena vážně, svědčilo by to o neznalosti prostředí autora v oboru, nebo o politické zaslepenosti.

Pan Sváček, kterého neznám, v tom však není sám. I pan předseda Ústavního soudu pan Rychecký je sice lépe informovaný o právních větách ministra spravedlnosti a tím i o politické podstatě sporu a jejího zdůvodnění. Pokládal však za nutné veřejně upozornit pana ministra, že by se měl ve svých vyjádřeních směřujících k podstatě věci mírnit. Tím jen ve své jednoduchosti potvrdil, kde je jádro sporu a slabina zadání. Uchýlil se proto k vyhrůžce, tím svůj přístup vyvedl z posuzování otázek právních, ale i politických, kde se případ nachází, do oblasti mocenské a morální. Pavla Rychetského znám osobně velice dobře, až důvěrně, (více než by si jeden mohl přát) z hlediska právní erudice i morálních vlastností. Jeho přechod k politikaření není proto pro mne překvapující. Nedávno jsem se vyjadřoval velmi kriticky k působení jeho kolegyně dr. Janů u soudu u Haagském tribunálu. Nikdo z justice se k podobným podvůdkům nevyjádřil. (viz servery z 4.12. 2017).

2. Justiční a policejní.
Jenom stručné připomenutí jak jsou zapracovávány politické souvislosti se snahou o ovlivňování voleb.

Údajný agent StB a šéf lidovců v režii pana Jana Rumla. Dávný příklad, snadno zapamatovatelný, ale také správné nakročení k politické manipulaci krátce před volbami.

Kubiceho zpráva, jak se z vedoucího politika udělá dokonce pedofil, samozřejmě před datem voleb.

Naše „nezávislé“ bezpečnostní orgány však nejsou žádná ořezávátka a tak zorganizovaly dokonce útok na prezidentského kandidáta voleb USA mediálním zveřejněním Clintona jako agenta ruské zpravodajské služby, týden školeného dokonce v Praze v době jeho návratu ze studií v Londýně. To není žádný hoax, ale oficiální zpráva ředitele BISu pana Devátého s bulvárními titulky. Však vyšetřovací komise amerického senátu měla v Praze hodně práce jak ten podvod rozklíčovat.

Dnešní „ruské tendence“ ovlivňovat volby v USA a dokonce u nás, jak denně můžeme číst, jsou jenom břídilské projevy snahy, kterou naše současná bezpečnost dobře zvládá již dávno.

Volby prezidenta Havla měly také zajímavou režii. Prvé pod taktovkou Lidové strany ruku v ruce spolu s Komunistickou stranou (později ze zákona zločineckou organizací), zvolily disidenta Havla jednomyslně, bez problémů. Po vyzrání naší demokracie ty poslední volby Havla už byly s velkými problémy – většinou jednoho hlasu, kdy „nezávislá“ justice na dny volby musela zavřít opozičního poslance, i když k tomu měla dostatečný prostor měsíců před i po volbě, vybrat jiný den v kalendáři. Po prezidentských volbách obviněného poslance ihned propustila jako nevinného. Takže nám jeden člen justice „zvolil“ prezidenta na 5 let. Škoda, že to nikdo v souvislosti s trestně stíhaným Babišem nepřipomněl. Ani mladí Piráti se nezajímají, jak se dělá „skutečná“ politika. Snad někdy studenti práva, až budou vedeni ke kritickému myšlení, se budou moci složitostmi justice zabývat ve svých diplomkách.

Kvalifikace kandidátů na prezidenta dle pana náměstka Ministerstva vnitra pana Mlsny. Podmínky byly známé, podpisy občanů i zastupitelů. Dle dosavadní praxe i právní logiky mohli doporučit jen jednoho kandidáta. V zájmu „demokratizace“ Ministerstvo vnitra pod patronací soc. dem stanovilo nové podmínky, absurdní a nesmyslné, snad použitelné, kdybychom měli jinou ústavu a volili neomezený počet prezidentů.

Mělo to však faktický účel řada kandidátů pro druhé kolo, v antizemanovské linii se sjednotí, což se i v podstatě podařilo, pod heslem „všichni proti Zemanovi“, A snad někdo by to tak i pochopil a nechal se ovlivnit.

Laik se divil a i odborné autority to později odmítly. Pan náměstek, velmi nekvalifikovaný a manipulátor myslím, že úřaduje dál.

Babišovo hnízdo, ač staré od února 2006, vyvřelo kupodivu napovrch cestou anonymního udavače a později žádostí policie o vydání v předvolební týdny a to dokonce s vědomím, že i kdyby k vydání došlo, nastupuje volbou další imunita, která tuto žádost vynuluje. Chce mít někdo lepší důkaz politické objednávky v souvislosti s faktem, že věcně bude právně neúčinná a stane se jen součástí politické agitace. Naštěstí „národ“ není primitivní a tyto machinace prokoukl.

Právo má nejenom formu, ale i obsah, ale přesto si dovolím meritem věci se nezabývat. Udělali to a zveřejnili jiní dokonce v parlamentu (třeba dr. Válková) a nesmím ale opomenout i pana Jakuba Michálka mluvícího za Piráty, který se zastal vyšetřovatele s tím „že nemá indicie, že by vyšetřovatel pochybil a že je ne společnost, ale právě on terorizován“. Kalendář, na který upozornil ministr spravedlnosti opomenul a právní argumentace dr. Válkové asi mu je odborně, i účelovému jeho zájmu, vzdálená. Tam měl prostor podrobně a odborně všechny námitky zvážit, aby byl věcně v obraze, a teprve na tomto základě přijmou fundovaný závěr. Zůstal však překvapivě na úrovni nesnadno definovatelné Kalouskovy argumentace.

Přístup Pirátů byl pro mne největším zklamáním, jak snadno je možno se zařadit do politické kampaně manipulující volby a ignorovat fakta. Měli by si Piráti uvědomit, že být v opozici znamená mít předně pevný základ právě ve faktech a ne ve vykřikovaných frázích „v příštích volbách porazíme Babišovo ANO“. To nechte pro Kalouska. Piráti získali důvěru mladých lidí. Proč chtějí zestárnout tak rychle a tak strašným způsobem?

Uvedl jsem jen několik, ale podstatných příkladů o zneužívání vyšetřovacích orgánů a justice. Překvapivě však pan předseda Nejvyššího soudu pan Šámal, i pan Baxa a další zatloukají a cítí se dokonce snad i uraženi, když někdo se nad jejich práci zamyslí a nebo přímo upozorní na politické zneužití, což provedl i sám ministr spravedlnosti.

Musí snad existovat přehled o obrovských nákladech se specifikací osobní odpovědnosti, které stát hradí za vadné konání těchto institucí, aniž by byl dosud vytvořen systém náhradového řízení. Politické záměry mívají totiž i ekonomické dopady. A nebo soudci mají na mysli jen stávku za své „mizerné“ platy?

3. Morální aspekty

Politické zneužívání státních orgánů má vždy protispolečenský charakter. Jedná se o manipulaci s bezpečnostním a právním systémem. Příkladně jsem se snažil upozornit na problémy, které jsou mě známy a jsem proto schopen specifikovat jejich pochybení. Tyto věci nemají jen materiální hodnotu s právními dopady na účastníky řízení. Neméně závažná je stránka morálních dopadů. Zde škody nejsou měřitelné, ale mnohdy jsou i existenční.

Pro uvědomění „odborných“ pochybovačů s odvoláním se na jejich publikovaná stanoviska, ale i řady novinářů, viz hnědnoucí Právo, upozorním právě s akcentací na morální stránku věci ještě na dva případy. Jeden s širším dopadem a druhý s tragickým koncem.

Máme po desetiletí lustrační zákon, který je postaven na materiálech a informacích orgánů StB. Učinili jsme tyto dokumenty z produkce těchto orgánů, mnohdy i získávané pod hrozbou nouze či násilí, nezpochybnitelnou součástí našeho právního řádu. Pracovníci ÚSTRku s nimi pracují jako s písmem svatým. Nakonec instituci vedl nejdříve snaživý svazák minulého režimu (dnešní poslanec ODS vykroužkovaný stoupenci této „demokratické“ strany), a později lidovec, bývalý farář. Na těchto základech se vedly stovky soudních sporů, protože přímo existenčně ohrožovaly naše občany a bránily jim dokonce v zaměstnání. Je třeba v zájmu objektivity uvést, že soudy v těchto kampaních zpochybnily oprávněnost těchto dokumentů. Na jejich obranu vystupovaly jiné státní orgány, které hájily pravost dokumentů StB. Tyto, pro někoho tragické situace, kdy se občan musel bránit, platil daňový poplatník.

Nemusím snad zdůrazňovat hlubokou nemorálnost celé kampaně, která vlastně ani dnes nekončí. Upozornit na ni není však od věci. Jsme v rovině nejenom materiálního práva, ale i v jeho morálních vazeb.

Následující příklad je velice závažný, jak z politického hlediska, tak i tragických dopadů na integritu a zdraví vzácného člověka, který byl vyšetřujícími orgány, státní zástupkyní i soudem manipulován hrůzným odstrašujícím způsobem a držen v podstatě bez důvodně a bez soudu půl roku ve vazbě.

Měl jsem mladého, nadějného přítele, významného germanistu i básníka a unikátního znalce Ortenova díla. Nakonec jsme byli i rodáci a sousedé z Havlíčkova Brodu. Svůj politický život začínal odhodlaně v disentu. Byl proto policií zavírán a fysicky týrán. Stal se po Listopadu pedagogem a mladým vědeckým pracovníkem na Filozofické fakultě UK, ale také vážným konkurentem. Své odborné spory řešil jeho starší kolega tím, že na něj podal udání policii, že mu telefonicky vyhrožoval. Vyšetřovatelka a státní zástupkyně podala věc soudu (přestože se jednalo o slovo proti slovu). „in dubio pro reo“ se stalo neznámým. On se svojí dřívější zkušeností s policií to zcela oprávněně vzal jako opět policejní šikanu a zvůli, a nespolupracoval. Soudkyně dle zákona a spíše svého přístupu, ho dala do vazby do doby soudního jednání. A nyní začala šikana. Jednání dlouho nenařizovala, nařídila a onemocněla, celkem několikrát, případ byl dán poté jiné soudkyni, ta studovala spis nějakou dobu, a zatím stačila myslím otěhotnět. A mladý člověk, se zkušeností disidenta, seděl dále na Pankráci. Měsíce ubíhaly.

StBáci se k němu fysicky chovali špatně. Jeho a můj režim po Listopadu, zužme to raději na justici, ho deptal psychicky. To byla pro citlivého člověka újma daleko horší. Navštěvoval jsem ho ve vězení pravidelně, jako i mnozí přátelé z fakulty. Pozoroval jsem nepochybně, že jeho psychický stav se zhoršuje. Soud se stále nekonal. Přes námitky vězněného (nic jsem neproved, drží mne neprávem), jsme nakonec musili sáhnout k mimořádnému opatření – milosti pana prezidenta. Prezident Havel své rozhodnutí okamžitě vydal. Duše člověka, básníka a vědce, však byla již zničena. Nemohl se vrátit ke své práci. A již se nikdy nenašel. Vzal si život.

4. Ekonomická podstata

Těžko se mě přechází od hluboce citlivých záležitostí morálky k závažné otázce a pravděpodobně k podstatě celého sporu. Babiš, jak zní titul této úvahy je totiž velice nebezpečný. V čem? Je bohatý člověk, manažer a úspěšný. Politické okolnosti nejenom u nás, ale dnes již v okolním světě, jak jsem v úvodu naznačil, mu umožnili vystoupat v politice a pracovat jinak. Nesnadno tomu rozumět. Ne mnozí ho chápou a cítí v něm progres. Ano prezident Zeman. Ten má na to kapacitu. Ostatním je nebezpečný svým přímočarým myšlením a nárokem.

Nebezpečnost Babiše je někde jinde. Nemluví se o tom. Těch, kterých se to týká, si to plně uvědomují a musí proto být velmi aktivními protivníky. Mnozí ještě nedorostli chápání běhu světa tak tápou (Piráti). Babiš je podnikatel a světe div se – odvádí v české republice daně. Není to běžná záležitost. Tisíce jeho odpůrců podnikají zde, a peníze odvádějí v daňových rájích.

Povede-li Babiš vládu, zcela zákonitě ji nasměruje k zákazu umožnit podnikatelům čerpat státní zakázky, pokud odvádějí daně jinde. Je to těžko k pochopení? Bude to revoluce v podnikání, která se nelíbí ODS, TOP, nebo i ČSSD s.r.o., nebude-li schopna se zbavit současné kartelizované podstaty. Dosud se o tom nemluví, ale bude to zákonitý krok.

Policie, státní zástupci a nakonec i soudy jsou jenom dobře placeným prostředkem. Podstata a pozadí je v rukou někoho jiného a důvod, jak jsem právě uvedl, je pádný…