Občan pamatuje lži presidenta Havla i pana knížete. Budeme mít dalšího lžipresidenta?

Jiří Jaroš Nickelli 

22.1.2018  ČeskéNárodníListy
 

Monika Hoření ve svém sloupku “Občané mají paměť” (Haló noviny 20. 1.2018,s.5) adresně připomenula, kdo a jak lhal občanům republiky v nejvyšší funkci státu i ve funkci ministra zahraničí.

Pan president Havel sliboval občanům, že presidentství přijme jen do nejbližších voleb. Opak byl pravdou. Že nepřijme majetek v restituci. Opak byl pravdou. Že nebudeme v žádném vojenském paktu a budeme žádat jejich rozpuštění. Opak byl pravdou. Že budeme mít sociálně spravedlivou republiku. Opak je pravdou dodnes. Nakonec pan president Havel morálně hanebně skončil jako obhájce “humanitárního bombardování” Jugoslavie, našeho věrného spojence ve světových válkách.

Stejně tak pan kníže v polemice s presidentem Zemanem posílal zesnulého presidenta Budovatele do Haagu na válečný soud a tvrdil o odsunu, že to bylo vyhnání. V obou případech byl rovněž pravdou opak. Pravdu měl president Zeman, jenž veřejně zastával názor “Odsun byl lepší než smrt”, což se ztotožňovalo i se stanoviskem presidenta Budovatele. Ten říkal i psal, že odsun zabrání neslýchané občanské válce a masakrům, jež by nutně nastaly, kdyby sudeti zůstali netrestáni za své zločiny, vlastizradu, zemězradu a velezradu, v republice! Toto věděl i Churchill, po Chamberlainovi druhý skutečný otec myšlenky odsunu Němců z ČSR, z Polska a z Rumunska.

Je třeba neustále připomínat našim i zahraničním historickým ignorantům a neandertálcům dějepisu nové doby, že dr. Beneš nevymyslel odsun a nebyl krvelačným germanobijcem, jak to troubí nepřátele republiky a jejich pátá kolona u nás! Již jen proto je třeba odstranit z české politiky hermanovsko-schwarzenbergovský mýtus o sudetech jako rakovinný vřed z těla republiky.

Myšlenku odsunu neporodil nikdo jiný, nežli zklamaný Neville Chamberlain, který pokládal Hitlerovu lupičskou okupaci ČSR 15. března 1939 za pyramidální zradu Mnichova. Chamberlain myšlenku odsunu nerozpracoval, protože poměrně brzy nato zemřel. Myšlenku odsunu pak rozpracovalo pod vedením W.S. Churchilla a Anthonyho Edena britské ministerstvo zahraničí a britská vláda. Poté s odsunem souhlasili Američané i Sověti. Sám dr. Beneš původně o odsunu neuvažoval, až po delší době, tedy po heydrichiádě, Lidicích a strašlivých persekucích Čechoslováků pod vlivem domácího odboje se přiklonil k myšlenkám transferu zrádných Němců. Přitom uvažoval od počátku, že nevinní Němci mají právo zůstat v republice. Což se také po osvobození naplnilo, kdy na základě prověrek bezpečnostních komisí státu podle dekretů zůstalo v ČSR zhruba 230 tisíc Němců loajálních k republice. Ovšem atmosféra zaviněná hrůzami velkoněmecké okupace samozřejmě nebyla Němcům obecně příznivá. Sám Winston S. Churchill se k tomu vyslovil, že po osvobození nelze zabránit excesům trestání okupantů na území porobených států, jež potrvá asi několik měsíců. Poté to musí velmoci zarazit a  tamní Němci si sbalí nejnutnější věci a půjdou. Tak se vyjádřil Churchill k poválečnému vývoji v tomto směru.

Při dnešních volbách presidenta se znovu opakuje propagační masáž v jiném směru proti současnému presidentu panu Miloši Zemanovi a protivníci mu nasazují psí hlavu v nejrůznějších otázkách, přičemž fakta nahrazují lživými argumenty – počínaje jeho zdravím a konče jeho výjezdy za občany státu.

Monika Hoření pravdivě kritizovala pana Michaela Žantovského, že na presidenta Zemana vytahuje nepravdy o jeho působení na Hradě za pět let, když právě on, Havlův spolupracovník, zamlčel všechny lžisliby pana Havla, které mu správně spočetla.

Ano, my občané a zvláště pak odbojáři, kteří zažili všechnu tíhu protektorátu, máme paměť. Dobrou paměť. Proto nevolíme kandidáta knížat, celebrit, elit, kavárníků, zkrátka havlistů všeho druhu.

Podle nás pravdu a fakta říká nám občanům pan president Zeman. Často pravdu sděluje lidově a jadrně, aby jí rozuměli pokud možno všichni občané. A to má být podle protivníků špatně?

Panu presidentu se taky nesprávně a nepravdivě vyčítá to, čemu se u nás říkalo “Hulvátov”. Měřme všem stejně. Když pan president označil ruskou skupinu výtržnic pravým názvem přesně přeloženým z jazyka anglického, byl takřka upálen médii a celebritami. Když pan kníže šermoval slovy nespisovnými ze slovníku hospodských povalečů, byla to elegance a šarm šlechtického bonvivána. A ti, co znají životopisy státníků, vědí, že prvně nespisovná slova jako sr..č a k..da začal veřejně užívat tolik oslavovaný John Fitzgerald Kennedy. Takže i v západní politice najdeme otce zakladatele tohoto politického folklorismu. Ale při volbě presidenta by snad tento folklorismus neměl být měřítkem volby občana!

Měřítkem by měl být státnický rozhled, znalosti, uvažování a pevný postoj v hájení zájmů republiky, národů a občanstva jako celku – nikoli obhajoba skupin a tlup mocenských elit, které mají zájmy o vše jiné, jen ne o vlastní zemi a stát! Pan Zeman zaručuje to první – pan Drahoš, zdá se, jen to druhé…Pro nás odbojáře, je volba, myslím, naprosto jasná.

Jiří Jaroš Nickelli,
předseda Historicko dokumentační komise
ČSBS Boskovice