Ruské SVS jsou naší “odpovědí Chamberlainovi”

Avatar
Původní autoři

Alexandr Žilin
28. 1. 2018      Regnum
Ve Státní dumě bude v nejbližší době předložen návrh zákona o legalizaci soukromých vojenských společností (SVS), oznámily tiskové agentury s odvoláním se na místopředsedu výboru pro výstavbu státu a legislativu Michaila Jemeljanova. Hned úvodem chci říci, že se jedná o vynucené opatření. Musíme reagovat na ty výzvy, které organizují naši západní partneři. Čím rychleji Státní duma rozhodne o legalizaci národních SVS, tím rychleji získá naše země dodatečný mechanismus pro zajištění národních zájmů a národní bezpečnosti na vzdálených přístupech, struktury k boji proti terorismu za našimi hranicemi a možnosti pro zajištění bezpečnosti našich občanů, kteří vykonávají službu v zahraničí.


Expeti tvrdí, že třetí světová válka bude do značné míry válkou diverzí a terorismu a bude vedena silami teroristických sítí a jejich řídících center (síťově-centrické válčení) s účastí soukromých vojenských společností (SVS). V souladu s tím, aby bylo možné účinně čelit takovým bojovým akcím nepřítele, správně organizovat antisíťově-centrickou obranu, je nutné mít účinnou bojovou strukturu, taktiku a strategii. Změnit zemi v obleženou pevnost znamená apriorně prohrát tuto válku. Budeme muset sázet na střetný boj, který jediný může zajistit vítězství nad nepřítelem.

Trocha historie

SVS mají své kořeny v dobách užívání žoldnéřů Anglosasy a Francouzi. Vojáci úspěchu, ale ve skutečnosti ozbrojenci, byli používáni metropolemi v období dekolonizace. A později, když bylo třeba v bývalých koloniích měnit nežádoucí režimy, přivádět k moci ty síly, které vyhovovaly správcům těch či oněch zemí třetího světa.

Potom se žoldnéři začali aktivně používat v lokálních vojenských konfliktech. A to i k destabilizaci situace v týlu pomocí teroru a diverzní činnosti.

Postupem času se stalo žoldnéřství mechanismem destabilizace mezinárodních vztahů, hrozbou pro bezpečnost režimů v různých zemích a do jisté míry hnací silou terorismu.

Ne náhodou bylo v 70-tých letech minulého století dosaženo v rámci OSN prvního zákazu používání žoldáků.

Jakpak na to zareagovaly Británie a USA? Ústně aktivně podpořily toto rozhodnutí. A … okamžitě vymyslely soukromé vojenské společnosti, které ve skutečnosti okamžitě legalizovaly další používání žoldáků.

Služebníci ďábla

Čím byl vyvolán zájem Anglosasů o SVS? Především jejich univerzálností v použití a, ve výsledku, možností zakrýt jimi svou intervenci proti tomu či onomu státu. Americké a britské vojenské společnosti mají právo uzavírat smlouvy na poskytnutí služeb s kýmkoli: se zvláštními službami, vládou, rozvědkou, s ministerstvy obrany a vnitra atd. Přitom je ve statutu mnohých SVS uvedeno, že tato organizace není odpovědná za jednání státu a že stát není odpovědný za činy SVS. To je důvod, proč jsou příslušníci soukromých vojenských společností často právem nazýváni služebníky samotného ďábla.

Vzhledem k tomu, že Spojené státy americké jsou hlavním bojovým kolosem globálního spekulativního nadnárodního kapitálu, je samozřejmé, že v Americe je registrováno nejvíce soukromých vojenských společností. Na druhém místě je Británie. Je příznačné, že na začátku vojenských a politických operacích na rozdělení a zničení Jugoslávie bylo v USA více než … 4 000 SVS! Přiznejme, žádná slabá soukromá obchodní armáda, na kterou se nevztahují žádné mezinárodní smlouvy a dohody, omezující vojenské operace proti civilnímu obyvatelstvu, dodržování mezinárodních zákonů humanitárního zaměření apod.

Po příjezdu do regionu služebníci ďábla okamžitě vytvořili protisrbské formace, gangy, diverzní jednotky. A země zaplála. Potoky tekla krev pravoslavných, které zařezávali jako ovce, bez jakékoli vojenské motivace. Fungoval jediný cíl: bylo třeba osvobodit co největši území od nositelů pravoslavné víry.

Brzy zemi ukřižovali.

Kdo a jak zaplatil tuto agresi? Objednatelé, tím, že poskytli zločincům přístup k obchodování s drogami, které Londýn a Washington zcela kontrolují – od opiových plantáží v Afghánistánu až po logistiku. A vy jste si snad mysleli, že americká armáda v Afghánistánu chrání demokracii?

Nová syntéza úderných sil

V podmínkách s jadernou rovnováhou sil počítat s vítězstvím, když budou použity taktické faktory boje minulé světové války, by bylo hloupé. Vyhrát je možné, ale bylo by to za rozumnou cenu? Proto stavět pluk proti pluku, divizi proti divizi, zdá se, se nikdo nechystá.

Současné armády jsou zcela bezmocné proti partyzánskému boji a profesionálním diverzním a teroristickým jednotkám. Pouze jeden příklad: jak dlouho bude schopna, dejme tomu, tanková divize čelit těmto formacím? Odpověď je zřejmá. Kdo může organizovat partyzánskou válku a diverzní síť na nepřátelském území? SVS! To jejich instruktoři, inženýři, psychologové a profesionálové dalších specializací jsou schopni proškolit zločince, organizovat jejich činnost, zásobovat je zpravodajskými údaji, naplánovat bojové operace.

Terorismus je zbraň, která je schopna vynulovat dokonce jadernou triádu.

Ne náhodou USA a Británie obrábějí velmi aktivně různé varianty použití teroristických sil proti zákonné moci v Sýrii. Jakmile naše VKS rozdrtily značné síly DAEŠ (organizace, jejíž činnost je zakázána v Ruské federaci), anglosaské SVS zahájily na pokyn tajných služeb formování partyzánských a diverzních skupin. Je pochopitelné, že syrské obranné síly budou muset urychleně změnit taktiku svých činností, aby mohly účinně čelit nové hrozbě …

Národní garda…

Pamatujte si, jaký povyk spustila po přihrávce Anglosasů liberální média, když bylo rozhodnuto o vytvoření Národní gardy v Rusku? Co všechno za nesmysly jenom hlásala: to vše je proti navalným a gozmanům, proti činnosti opozice, to všechno je proti demokracii …

Rozhodnutí o vytvoření vojsk Národní gardy bylo přijato v pravý čas a správně právě proto, aby bylo možné, v případě reálného diverzního a teroristického nebezpečí a při pokusu nepřítele organizovat partyzánskou válku, uskutečnit kvalifikovaný a účinný odpor.

Působení národních gardistů v terénu v regionech spolu s místním obyvatelstvem, dohled nad migrací lidí z blízkého i vzdáleného zahraničí, odhalování místních síťových diverzních a teroristických struktur a mnohé další činnosti jsou těmi nejdůležitějšími povinnostmi Národní gardy.

Zajišťování mobilizační připravenosti regionů
Ale země má i své zájmy v zahraničí, které mohou účinně plnit naše národní soukromé vojenské společnosti. Například střežení a ochrana těžby surovin na základě mezinárodních smluv a dohod. Nebudeme tam přece vystrkovat desant. Doprovod důležitých a cenných nákladů. Dohled nad potrubními systémy, rozvodnami. Zajištění bezpečnosti občanů Ruské federace, kteří pracují na základě smluv atd.

Chci připomenout, že SVS budou moci získávat pro zadané úkoly občany jiných zemí. To znamená, že do míst, kde je práce spojena s obzvláště vysokým rizikem, nemusí být posláni naši občané … Právě tak fungují Anglosasové: proč vystavovat riziku vlastní?

Je ještě jedna sféra použití. Na Ukrajině na pokyn a podle instrukcí CIA působí zástupci několika západních soukromých vojenských společností. Jsou to instruktoři, kteří připravují ukrajinské teroristy a diverzanty, odstřelovače, dělostřelce a další specialisty v Ozbrojených silách Ukrajiny a tak dále. Ba co víc, zástupci těchto SVS se nejednou účastnili útoků na obce na Donbasu jako bojovníci. Osobně jsem poslouchal radiovysílání během bojů, kdy řízení útočníků probíhalo v angličtině, polštině a francouzštině.

Kdybychom dnes měli soukromé vojenské společnosti, mohlo by s nimi uzavírat dohody na zajištění vojenské bezpečnosti vedení LLR a DLR, Jižní Osetie a Abcházie …

Čím rychleji Státní duma rozhodne o legalizaci národních SVS, tím rychleji získá naše země dodatečný mechanismus pro zajištění národních zájmů a národní bezpečnosti na vzdálených přístupech, struktury k boji proti terorismu za našimi hranicemi a možnosti pro zajištění bezpečnosti našich občanů, kteří vykonávají službu v zahraničí. Například funkce vojenské policie v Sýrii mohou na sebe převzít bojovníci ruské soukromé vojenské společnosti …

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová