Sudetoněmecký landsmanšaft, jeho milý krajan Pavel Bělobrádek a Jiří Drahoš, který “vyhovuje jeho požadavkům”

Avatar
Původní autoři

Ludvík Smýkal
15. 1. 2018
Jeden z neúspěšných kandidátů na prezidenta České republiky (ČR) v odpovědi na dotaz Václava Moravce, moderátora čtvrteční besedy kandidátů před 1. kolem volby v ČT, na vlastnosti příštího prezidenta, mj. odpověděl, že příští prezident ČR by měl být „noblesní“. Zda tím má na mysli sebe nebo to myslí obecně, neupřesnil. Po l. kole podpořil druhého v pořadí Jiřího Drahoše a tak jej v podstatě označil za „noblesního“, toho správného kandidáta na nového prezidenta ČR. 


Je skutečně Jiří Drahoš, tak „noblesní“, tak jemný a ušlechtilý, jak se zřejmě onen neúspěšný kandidát na prezidenta domnívá, když podobně je tak představován občanům i ve většině našich médií?
Níže uvedené řádky nechám tak na čtenáři k jeho posouzení, zda se jedná pouze o události čistě náhodné, vzájemně spolu vůbec nesouvisející či o cílenou činnost určitých osob proti zájmům českého státu a jeho občanů.

Jsem přesvědčen, že Jiří Drahoš má v souvislosti se spoluprací s Pavlem Bělobrádkem,a Danielem Hermanem (oba KDÚ-ČSL) a dalšími, podílejícími se na netransparentních jednáních se „sudetoněmeckým landsmanšaftem“, spolkem prokazatelně jednajícím proti zájmům českého národa, co občanům České republiky vysvětlovat !

„Lidé bděte !“ Jiří Drahoš usiluje se stát prezidentem České republiky !

4. června 2017 přednesl Pavel Bělobrádek, v té době místopředseda vlády ČR projev na 68. sjezdu „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ v Augsburku, ve kterém mj. uvedl :

Milí krajané, vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, milá Emílie, vážený pane předsedo. Ano. Milí krajané!“

„Ano, krajané, protože význam slova krajané není pouze ve smyslu etnického původu, nýbrž ve smyslu lidí, kteří sdílejí lásku ke stejné zemi, k její kultuře, k její historii, k její tradici. Já věřím, že všechno toto sdílíme, byť nesdílíme stejný jazyk. Jsme tedy krajané … , a kromě toho nedaleko odsud leží Řezno, Regensburg, místo, kde v devátém století přijalo křest 14 českých knížat, čímž nasměrovali české země k Západu. Druhá věc, tedy kromě toho, že jsme krajané, ta druhá věc je zásadní. Přijel jsem k vám na návštěvu, nepřijel jsem se ani omlouvat, ani usmiřovat, jak spekulují mnozí v České republice. Přijel jsem na návštěvu k lidem, kteří mě pozvali, na návštěvu, k sousedům, prostě jsem se stavil na oslavu, na kterou jsem byl pozván. Já bych si přál, aby takovéto přátelské návštěvy u sousedů již v našich zemích nevyvolávaly žádnou pozornost, protože budou prostě normální.

Samozřejmě nesmíme zapomínat na minulost. Hlavně na časy násilí a brutality před, při i po Druhé světové válce. To se nikdy nesmí opakovat. Už nikdy se nesmí vyhánět lidé ze svých domovů jen pro to, že jsou nějaké národnosti, náboženství, rasového původu. Přesto i dnes v Evropě jsme v nedávné době tyto činy viděli. Nikoliv však v rámci Evropské unie, a tady je vidět, jak důležitá Evropská unie je. A vážím si toho, že Evropská vlajka byla v čele vašeho průvodu. To, co se stalo v minulosti, na to nesmíme zapomínat, ale nesmí nám to bránit v pohledu do budoucnosti. Musí to pro nás být téma diskusí, téma vysvětlování, protože demokracii si musí každá generace vybudovat znova, ta není automatická. Dovolte mi abych ocenil všechny ty, kteří se na usmířeni, na omluvách, na významném zlepšení našich vztahů podíleli. Máme na co navazovat. Chci poděkovat za českou vlajku, která visí před touto budovou. Chci poděkovat za vaše významné úsilí a pomoc na obnově stovek památek v České republice, ať už to byly památky církevní, ať už to byly hřbitovy, ať už to byly mnohé další pamětihodnosti. A tím to nesmí skončit, musíme se dívat do budoucnosti.“
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/68-sjezd-P-Belobradek-170610.htm

K věci :
Občana, neznalého styků určité části našich politiků a občanů se „sudetoněmeckým landstsmanštaftem “ zřejmě familiární oslovení přítomných na sjezdu tohoto spolku „Milí krajané“ překvapí nebo pobouří. V žádném případě nejde jen o dva výše uvedené, jen tohoto sjezdu se zúčastnila početná delegace složená s členů vlády, současných a bývalých poslanců, zástupců měst, organizací a spolků.http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/68-sjezd-SL-Augsburk-cerven-2017-170626.htm
 
Předkové přítomných rozhodně nebyli v roce 1938 vůči českým spoluobčanům milí, natož aby je nazývali krajany. Na náměstích a ulicích našich měst a obcí vyřvávali „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. Páchali násilí na občanech české národnosti, se zbraní v ruce se postavili na opor našim policejním a vojenským orgánům. Ještě jsou mezi námi občané, kteří si tato zvěrstva pamatují. Přítomným Pavel Bělobrádek sdělil, “ že se nepřijel omlouvat, ani usmiřovat. ….Přijel na návštěvu k sousedům, na oslavu, na kterou byl pozván“. Otázkou je, zda by k nim přijeli na návštěvu vyhnanci z českého pohraničí nebo vězni z koncentračních táborů, kdyby mohli být i teoreticky pozváni.

Pavlu Bělobrádkovi, ale i jiným, lze doporučit, aby si ujasnil(i) rozdíl mezi pojmy „vyhnání“ a „odsun“ a užívali je adekvátně k jejich významu. Jejich „přání“ dívat se do budoucna tak nabude reálnějších rozměrů. https://cs.wiktionary.org/wiki/vyhnat , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_N%C4%9Bmc%C5%AF_z_%C4%8Ceskoslovenska

Projevy na 68.sjezdu v Augsburku :
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/68-sjezd-SL-Augsburk-cerven-2017-170626.htm
Německá prokuratura je připravena provádět razie a domovní prohlídky v ČR a na Slovensku…:
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Nemecka-prokuratura-je-pripravena-171222.htm

4. července 2017 se sešli předsedové lidovců a Starostů Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík na Velehradě s bývalým předsedou Akademie Jiřím Drahošem s tím, že věd navrhnou svým stranám, aby podpořily prezidentskou kandidaturu Jiřího Drahoše. http://zpravy.e15.cz/volby/prezidentske-volby-2018/belobradek-s-gazdikem-se-v-prezidentske-volbe-chteji-postavit-za-drahose-1334592

12. srpna 2017 na besedě s občany v Plzni Jiří Drahoš obhajoval a bagatelizoval účast a výroky Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana, v té době členů vlády, ĆR, na sjezdu „sudetoněmeckého landsmanšaftu.https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Odmitam-pripustit-ze-by-to-Herman-rekl-hadal-se-Drahos-s-muzem-v-publiku-o-nemz-ostatni-septali-putinovec-Kdo-je-Herman-vypadlo-pak-z-mlade-divky-499759

14. listopadu 2017 doporučil Celostátní výbor KDU-ČSL v úterý doporučil voličům strany, aby v prezidentské volbě podpořili bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Novinářům to po jednání řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. “Je to kandidát, který vyhovuje našim požadavkům a zároveň získal asi nejvíc podpisů na svoji petici,” řekl Bělobrádek.https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vedeni-kdu-csl-podporilo-v-souboji-o-hrad-drahose-ma-diky-po/r~7634d8e0c96b11e7af7dac1f6b220ee8/?redirected=1515915660

Dalším „kamínkem do mozaiky“ je vystoupení Jiřího Drahoše v diskuzi sdružení Paměť národa ve čtvrtek 29. června 2017 https://www.novinky.cz/domaci/442298-drahos-o-zavaznych-vecech-jako-je-clenstvi-v-eu-by-se-nemelo-hlasovat-v-referendu.html , kde mj. „Odmítl také, že by bez souhlasu vlády přijal pozvánku Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Pokud by však vláda o to stála, setkání by se zúčastnil.“ Otázkou je, jaká vláda je tím Jiřím Drahošem míněna? Má či nemá Jiří Drahoš na mysli např. vládu v čele s Pavlem Bělobrádkem (KDÚ-ČSL) ?