V čem, na nás, kromě brýlí, dělá Drahoš ještě šmé? Ve všem!

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
20. 1. 2018

Nejdřív jsou tady ty brýle. Kdosi, nejspíše z řad optiků, si v době vrcholícího boje o prezidenství všiml, že Drahošovy brýle nemají v obroučkách vsazené sklo dioptrické, ale je do nich vloženo optické sklo bez dioptrií, jakým jsou vybaveny třeba potápěčské masky.

Samozřejmě každý, kdo si tuhle informaci vyslechl, si okamžitě domyslel, proč se asi tedy Drahoš brýlemi okrašluje. Popadl kdesi brýle, možná manželčiny, nebo i své z dřívějších let, kdy byl krátkozraký, postavil se před zrcadlo a teď na sebe dělal obličeje: chvilku s brýlemi a chvilku bez nich, a okamžitě mu bylo vše jasné: s brýlemi je to za milion a bez brýlí za psí štěk. Obrýlený vypadám jako myslitel a mudrc, a bez nich jako Vašek z Prodanky.
Takže rozhodnuto, bez brýlí se už na veřejnosti neukáži. Ale skla do obrouček, které si už zítra koupím, budou bez dioptrií, protože já přece vidím jako rys.

Jak se rozhodl i provedl. Koupil v oční optice krásné tmavé brýle s velkými obroučkami a obrátil se na optika s žádostí, aby mu brýle vysklil. Ale pozor, pane optiku – sklo bez dioptrií, protože já vidím jako poštolka.

Optik poněkud udiveně vzhlédl, protože takovéto zakázky často neměl. Ale jsa profesionál neřekl nic, přikývl, a jen si cosi pomyslel.

A to, co si pomyslel, si teď, kdy už se ví, jaký popud to šoupnul falešné brýle na páně Drahošovu hlavu, myslí všichni. A pochopitelně zvažují, v čem dalším ještě by jej tento pán, kdyby se stal prezidentem, byl ochoten balamutit.

Zdá se, že do této komůrky Drahošova nitra zatoužila nahlédnout i redakce Seznamu, a tak s ním už 30. března 2017, těsně poté, co Drahoš oznámil svou prezidentskou choutku, vedla tento rozhovor:

Drahoš: Beru léky na vysoký krevní tlak, což ve svém věku nepovažuji za nic mimořádného, cítím se zdráv a i oči mám jako rys. 

Redakce Seznamu: ….ale nosíte brýle.

Ty bych mohl sundat, ty mají nulovou dioptrii. Byl jsem silně krátkozraký, ale dnes mám obyčejné čočky, vidím bez brýlí. Vlastně je nosím proto, že lidi jsou na mě v brýlích zvyklí a bez brýlí mě nepoznávají. Proto je nosím. 

Tehdy, v březnu loňského roku, kdy bylo uvedené interview na Seznamu zveřejněno, mu nikdo nevěnoval větší pozornost (a to ani Drahošovým falešným brýlím), protože Drahoš byl jen jedním zhruba z desítky kandidátů prezidenství, nic víc. Ale dnes, kdy má reálnou šanci se prezidentem stát, stojí za to se u tehdejšího jeho vyjádření pozastavit. A všimnout si této obzvláštní kličky: Brýle tedy nenosí pro dojem na lidi, což je motiv, který se dá lidsky pochopit, i když se pro jeho prosazení využila falešná pomůcka, ale pro cosi úplně jiného: Totiž proto, aby ho ti lidé vůbec poznávali.

Nechávám na úsudku čtenářů, aby zvážili váhu obou argumentů a dle svého rozumu rozhodli, který je asi ten pravý. A nebudu asi daleko od pravdy když jejich povšechný soud bude pak následovný:

Snaha dělat dojem, a to i s využitím falešných prostředků, nedělá posuzovanému žádný problém, ale je-li při tomto poklesku přichycen, hledá okamžitě falešné cesty, jak jej vysvětlit, při kterémžto úskoku projevuje poměrně málo vtipu a invence. Dá se samozřejmě předpokládat, že tak, jak v zájmu dělat na lidi osobní dojem postupoval ve věci brýlí, bude zásadně stejně postupovat i ve všech jiných záležitostech, s kterými se v budoucnu střetne, a stejně tak – nebude-li tento postup veřejností dobře přijímán – bude hledat falešná vysvětlení i argumenty, proč jej přijal či učinil.

Závěr: nepevnost, uhýbavost, přílišná ješitnost a nepravdivost.


– – –