Jak hlasovali naši poslanci EP o usnesení o klimatických uprchlících

Avatar
Původní autoři

Pavel Dudr
15.2.2018  EP Shark

K tomu prohlášení Jana Kellera ZDE
Monica Pilloni nás upozornila na usnesení Evropského parlamentu o spravedlnosti v oblasti klimatu (1) s označením A8-0403/2017, kde se mj. praví:
 

„D. vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN je 781 milionů osob ve věku 15 let a starších negramotných…

U….. vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace OSN pro migraci ve svém hodnocení důkazů konstatuje, že počet osob, které budou do roku 2050 v  důsledku změny klimatu vysídleny, by se mohl pohybovat mezi 25 miliony a 1 miliardou osob s tím, že nejčastěji uváděným odhadem je 200 milionů lidí;….
AC. vzhledem k tomu, že Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 nezahrnuje kategorii „klimatických uprchlíků“;… 


20. vyzývá Komisi a členské státy, aby přispěly ke globálnímu paktu o  bezpečné, řízené a legální migraci s cílem chránit klimatickou spravedlnost uznáním skutečnosti, že změna klimatu vede k migraci, poskytovat vstupy založené na lidských právech a začleňovat do celého globálního paktu zásadu rovnosti žen a mužů v souladu s potřebami lidí vysídlených v důsledku změny klimatu;“ (2)

Zřejmě není náhodou, že tento návrh podala levicová švédská poslankyně Linnéa Engström. Protože rozvrat Švédska probíhá úspěšně už delší dobu, asi je třeba ho rozšířit na celou EU. / Švédská statistická kancelář BRÅ vydala nové šokující údaje: v roce 2017 bylo hlášeno 7 320 znásilnění . To je nárůst o 10% za pouhý rok (3). A údaje o počtech únosů se podle Eurostatu již několik let ze Švédska nezveřejňují./

Zmíněné usnesení EP bylo přijato v poměru 485 / 117 a 20 se zdrželo hlasování. Poslanci zvolení za ČR hlasovali podle (4) :

PRO : Keller, Poc, Poche, Sehnalová – ČSSD
Kohlíček, Konečná, – KSČM
Niedermayer, Štětina, TOP 09
Šojdrová, Svoboda, Zdechovský, – KDU-ČSL
Polčák,- STAN
Telička – ANO

PROTI : Tošenovský, Zahradil, – ODS
Payne – SSO

ZDRŽELI SE : Charanzová, Dlabajová, Ježek, – ANO
Pospíšil, – TOP 09

Prameny:
(1) http://pravyprostor.cz/eu-otevre-hranice-pro-miliony-klimatickych-uprchliku/
(2) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0005&language=CS
(3) https://www.10news.one/shocking-statistics-1-in-8-swedish-women-will-be-raped/
(4) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20180116%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fCS&language=CS str. 66