Nechápu.

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
1.2.2018

Asi proto, že pocházím z těch méně vzdělaných a inteligentních dolních deseti milionů, kteří volili M. Zemana. Jsem ale zase rád, že nejsem takový prosťáček sám, ale že nás jsou miliony. Jakže to zpíval Jan Werich, že „Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru?“ Tak nějak se podvědomě se také kupilo i rozhodování těch dolních deset milionů, které podle pana profesora Drahoše volili a také zvolili Miloše Zemana prezidentem. Jenže, jak si vysvětlit a pochopit počty pana profesora Drahoše když posměšně říká, že M. Zemana volilo těch „dolních deset milionů“ když, za prvé:

– vezmeme-li v úvahu, že by „těch dolních deset milionů“ volilo M. Zemana, pro zbytek do celkového počtu 10,5 milionů občanů (včetně kojenců) by pro pana profesora Drahoše zbylo cca 500 tisíc občanů! Kde by potom vzal pan Drahoš těch svých 48,6 % hlasů, které dostal od 5,1 milionů občanů? Že by tito lidé „zradili“ M. Zemana a přešly na stranu J. Drahoše? Za druhé:

– voleb se zúčastnilo celkem 66,6 % občanů, oprávněných volit, což je cca 7,5 milionů občanů, takže populistické a nactiutrhačné tvrzení pana Drahoše o tom, že Miloše Zemana volí „dolních deset milionů“ (rozuměj nevzdělaná lůza) postrádá nejen logiku, ale navíc je to lživě populistické. Za třetí:

– zbylých cca 500 tisíc občanů (včetně kojenců) dle strategicko-statistických úvah by mohlo de facto připadnout nejprogresivnějším podporovatelům a sympatizantům pana profesora Drahoše, tedy lidem z tzv. pražské kavárny, skalním havloidům, pravdoláskařům a řadě dalších příslušníků české elity. Ovšem nesmíme zapomenout, že jakkoliv 500 tisíc těchto voličů pana Drahoše může být reálných, tak při odpočtu jistého počtu občanů-nevoličů do 18 let (cca 1/5) zbývá už jen 400 tisíc občanů, potenciálních voličů J. Drahoše. To je v poměru k počtu jak vítězných 2 853 390 hlasů M. Zemana, tak 2 701 206 nevítězných hlasů J. Drahoše naprosto nereálné.

Nicméně, pokud vezmeme v úvahu zmíněný počet cca 400 tisíc občanů, představujících onu „progresivní sílu“ občanských elit jako zmíněná pražská kavárna, pardon, vzdělanější, kosmopolitnější a jazyky vládnoucí část společnosti a dalších, snažící se o odstranění Miloše Zemana a upevnění „své“ demokracie, vynutit si politické směřování na západ atd., byl reálný, pak je opravdu, ale opravdu velmi na zváženou, zda „ hrstka“ těchto samozvanců by měla zbytku národa, tedy cca 10 milionům občanů diktovat, případně vnucovat své podmínky života a určovat způsob a kritéria pro další existenci naší společnosti, národa a státu.

Tvrzení, resp. nedůstojné lhaní „čestného a slušného“ pana profesora Drahoše, že „Miloš Zeman rozděluje společnost, že je prezidentem dolních deseti milionů“, resp. „Miloš Zeman už nemá téhle zemi co nabídnout, ale jeho poradci si mohou od této země ještě ledacos vzít a je třeba tomu zabránit“, nejsou hodny muže akademického původu, ale jsou hodně, opravdu hodně pod úroveň člověka, který se považuje za kultivovaného, notabene člověka, který prý do české kotliny konečně vnese kulturu, slušnost a společenskou úroveň. To všechno jsou, resp. byly pouhé lživé, akademika nedůstojné proklamace, které měly strhnout pozornost občanů na stranu pana Drahoše a tím oslabit volební preference M. Zemana. Přesně v duchu taktiky, že nešlo ani tak o zvolení samotného pana Drahoše, jako především o odstranění Miloše Zemana.

Naštěstí se více projevil tolik podceňovaný „selský rozum“ méně vzdělaných, méně inteligentních a méně jazyky vládnoucí lůzy 10 dolních milionů občanů a skupině Drahošových řiťolezců nezbývá, než přijmout fakt, že Drahoš nevyhrál, jejich velkolepé vize, že jejich ztracená vláda zpět se navrátí, vzaly definitivně za své. Díky Bohu, jak v něj nevěřím, že se také zastal elitou tolik podceňované občanské lůzy.

– – –