Nejste jen nafoukaná a nadřazená – jste proti demokracii

Avatar
Původní autoři

Vladimír Pelc
14.2.2018 VašeVěc
 

7. února t.r. redaktorka Petra Procházková ve svém příspěvku na facebooku *) zdůvodňovala, proč různí občané našeho státu mají mít různou váhu svého voličského hlasu.


Samozřejmě že ti, kteří mají jiné volební preference, než paní Petra Procházková (dále též zkráceně PP), mají disponovat voličských hlasem neplnohodnotným. A aby čtenář nebyl na pochybách, kdo z voličů má mít, podle PP, svůj voličský hlas krácen, vyjádřila se paní redaktora jasně: Má jít především o voliče Miloše Zemana. Neboť to jsou hlupáci a blbci; nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony, manipulovatelné mozkové trosky, jsou méně inteligentní až debilní; to jsem z textu PP citoval.

Pak čtenářům paní redaktorka sděluje důvody, proč ona má mít voličský hlas plnohodnotný: Čte zprávy v češtině, ruštině i angličtině, snaží se poslouchat perskou televizi, cestuje, naslouchá, přemýšlí, studuje, beseduje, diskutuje. Proto kupř. v případném referendu (třeba o setrvání v EU) přece nemůže mít její hlas stejnou hodnotu jako někoho, kdo tráví veškerý svůj volný čas sledováním Barrandova, nebo u piva, učit se nechtěl nebo na to neměl a v anketách typu koho budete volit odpovídá: „Nó… já vám nevím, já nikoho neznám… tak asi Zemana nó…”

Paní P. Procházková: Aktuální typ demokracie je na stejné váze hlasu každého jednotlivého voliče založen. Každý voličský hlas každého občana má stoprocentní váhu. Každý občan má stoprocentní váhu svého voličského hlasu. Jiná varianta je antidemokratická.

A jak byste různou váhu voličských hlasů určovala? Vyučený: minus šedesát procent? Maturant: minus třicet procent? Absolvent vysoké školy sto procent, ale jen v Praze; jinde pouze devadesát? Nebo volič Miloše Zemana minus devadesát procent? Volič antiZemana plus deset procent váhy voličského hlasu? Nebo to zkusíte jinak? Kolik uberete kupř. Romům? Padesát procent? (Sousedovi Romovi byste mohla přihodit dvacet procent za maturitu a dalších dvacet za podnikání, má totiž stavební firmu a jít na sociální dávky by se styděl; tak by se dostal na krásných devadesát procent váhy svého voličského hlasu.) Nebo co takhle něco vyzkoušeného: Židé; to už tu bylo, ví se jak na to – minus sto procent; bude to paní PP vyhovovat? (Musím manželce říci, aby moji jarmulku schovala na půdu.)

Jakou další variantu nám paní P. Procházková ještě navrhnete?

Už toho mám dost. Mám dost primitivních neobolševiků z pražské kavárny, kteří mi radí, koho mám volit, jak mám myslet, co mám dělat. A pokud to není podle jejich gusta, tak si mi dovolují nadávat do pitomců či darebáků. Už mám dost arogantních redaktorů, kteří za mé peníze (jsou placeni z veřejného rozpočtu a ještě navíc prostřednictvím tzv. koncesionářských poplatků /a ti ostatní jsou placeni za prodaný reklamní prostor, tedy z části námi zaplacené ceny zboží, která je věnována na reklamu – pozn.red.NR/), tedy dost redaktorů, kteří lžou, kudy vysílají a kam píší. Už mám dost lidí, kteří mají plná ústa demokracie, ale ve skutečnosti ji chtějí zničit.

Dovětek: Vážená paní, jsem absolventem dvou univerzitních oborů, čtu texty v ruštině i angličtině (nechápu, proč se vytahujete s češtinou), kromě toho v latině a starořečtině, publikoval jsem několik desítek odborných publikací, samozřejmě cestuji, přemýšlím, diskutuji… Nemáte žádný důvod být nafoukaná a nadřazená. Jste jen proti demokracii.

Volím toho, koho chci. V referendu budu volit to, co budu chtít.

Vy přestaňte svými arogantními názory zahnojovat veřejný prostor. Nejste jen nafoukaná a nadřazená – jste proti demokracii.

*) https://www.facebook.com/petra.prochazkova.393/posts/2045428772368568

 

Související články: