“Nemlčíme!” K 75. výročí úmrtí sourozenců Schollových

22. 2. 2018    zdroj
Patří k nejznámějším odbojářúm v době nacismu. Letáky a hesly proti Hitlerovi se sourozenci Hans a Sophie Scholl bránili proti nacistickému režimu. Za to museli studenti před 75 lety zaplatit svým životem.  ” Svoboda”, napsala Sophie Scholl na spodní stranu svého obžalovacího spisu. Slovo svoboda bylo i na letácích, které rozšiřovala společně se svým bratrem Hansem Schollem a dalšími spolubojovníky odbojového hnutí ” Bílá růže” proti hrůzovládě Adolfa Hitlera. Oba studenti jsou za to odsouzeni k smrti a 22. února 1943 zavražděni nacisty. Je tomu právě 75 let.


Smrt gilotinou. Tak rozhodl předseda lidového soudního dvora Robert Freisler jen několik hodin před popravou sourozenců Schollových. Nejprve musela pod popravčí sekeru ve vězení v Mnichově -Stadelheim položit svou hlavu Sofie, pak její starší bratr. Své přesvědčení vyjádřil posledními slovy: ” Ať žije svoboda”, zvolá Hans Scholl krátce před popravou. Věta, která vešla do historie.

Školník prozradil sourozence

Jen čtyři dny předtím – ve čtvrtek ráno – je osud obou odbojářů zpečetěn. 18. února 1943 vstupují Hans a Sophie Scholl s kufrem plným letáků do Mnichovské univerzity, na které on studuje medicínu a ona biologii a psychologii. Je to šestý leták ” Bílé růže.” ” Jménem celého německého národa žádáme od státu Adolfa Hitlera navrácení osobní svobody, cenného statku Němců”, píše se v něm.

Školník Jakob Schmid pozoruje, jak sourozenci shazují letáky z balustrády ve foyer do dvorany univerzity a vydá je gestapu. Ještě tentýž den jsou Sophie a Hans Scholl zatčeni – tehdy je oběma 21 a 24 let. Věci se dají do pohybu.

Bratr se přizná jako první

O dva dny později je vzat do vazby i spolubojovník Christoph Probst / 23 let/, protože gestapo najde jeho návrh letáku u Hanse Scholla. Otec tří dětí zemře ve stejný den jako sourozenci. Později během roku zavraždí nacisté i další členy ” Bílé rúže”, Alexandra Schmorella, Williho Grafa a profesora Kurta Hubera. Ten byl autorem osudného šestého letáku.

Podkladem pro rozsudek smrti sourozenců kromě ” rozložení obranyschopnosti” jsou vyslýchací protokoly gestapa. Komisař Anton Mahler a Robert Mohr vyslýchají oba sourozence celé dny odděleně. Teprve když se Sophie dozví o přiznání svého bratra, je sama ochotna vydat svědectví. ” Nelituji svého způsobu jednání a chci nést důsledky”, řekne.

Zamítnutí žádostí o milost

Zasazovat se o spravedlivou věc získali sourozenci Schollovi od svých liberálně-protestantských rodičů, říká teolog Robert Zoske, který se v právě vydané biografii ” Být plamenem” věnuje Hansi Schollovi a ” Bílé růži”. Otec Robert v 1. světové válce nesloužil u zbraní, ale pracoval jako zdravotník. Matka Magdaléna byla evangelická zdravotní sestra, která chválila obětavost.

Krátce před popravou je rodičům povolena návštěva u jejich dětí. v 17 hodin jsou již sourozenci Schollovi a Christoph Probst popraveni gilotinou. Žádosti o milost jsou zamítnuty. Rozsudek byl již stanoven před soudním procesem: Vedoucí župy prosí, aby došlo k odsouzení zde v nejbližších dnech a poté co nejdřív k vykonání rozsudku, uvádí se v pokynu soudu, dříve než teatrální proces vůbec začal. ” Zuřivě, s křikem a řvaním, až přeskakujícím hlasem , neustále výbušně a s vyskakováním “, tak vedl soudce proces, píše později jeden svědek.

Odpor proti nacistickému režimu

Až do zatčení a odsouzení sourozenců Schollových nemělo gestapo žádnou stopu, která by ho zavedla k oné utajené odbojové organizaci, která po nocích rozšiřovala v Mnichově letáky a po stěnách psala protihitlerovská hesla. ” Bílá růže” zesílila své aktivity po ničivé bitvě u Stalingradu se statisíci mrtvými vojáky. Akcemi se pokoušeli vyvolat vlnu odporu proti nacistickému režimu. ” My nemlčíme, jsme vaše špatné svědomí, Bílá rúže vás nenechá v klidu”, uvádí se ve čtvrtém letáku. ” A prosím množit a rozesílat dál.”

Pro Novou republiku vybrala a přeložila Mgr. Zdenka Holešová

22. 2. 2018