O obětech nacismu mluví všichni ostatní, jen oběti a pozůstalí jsou umlčováni

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli

Jiří Jaroš Nickelli
15.2.2018 ČeskéNárodníListy
Dnešní blábolení o Letech, koncentrácích a sudetech – jinak se to z pohledu pozůstalých a obětí nacismu nazvat nedá! – se vyznačuje jedním pozoruhodným atributem. K otázkám okupace, nacismu, koncentráků a obětí se vyjadřuje kdekdo – hlavně v mainstreamových médiích – ale hlasy samotných obětí nebo pozůstalých po obětech nacismu de facto hlavní média nepřipouštějí buďto vůbec, anebo ve výjimkách s dehonestačním či dekvalifikačním ódiem. 

Viz například dávnější napadení hrdiny od Tobruku generála Vranského panem knížetem (pro údajnou “neargumentaci” !?), anebo napadání Českého svazu bojovníků za svobodu novináři jako je pan Navara, atd.

Takový příklad problematického chápání minulosti poskytuje i jinak mně sympatický podnikatel pan Tomáš Hrdlička, jenž podpořil volbu pana presidenta Zemana. Pan Hrdlička sice ve svém vyjádření (PL, “Dílo zkázy.Tohle rozhodlo,že Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby…” správně poukázal na nebezpečí zjednodušování dějin, ale sám chyboval takřka stejně.

Vyjadřoval se například k dr.Miladě Horákové a vytkl jí, že sice byla obětí nastoleného režimu,leč ona sama byla členkou Svazu přátel SSSR, vystoupila pro Lex Schwarzenberg apod. Nu což, toto měla být její chyba?? Kdyby pan Hrdlička zkoumal dějiny přesněji, věděl by, že Lex Schwarzenberg byl jen dobovým naplněním předchozích požadavků pozemkových reforem I. republiky, jež žádaly, aby se pozemkové vlastnictví prohabsburské šlechty, sloužící panující dynastii, rozdělily dle Washingtonské deklarace českému rolnictvu! A její členství ve Svazu přátel SSSR?? Tehdy byl SSSR náš spojenec, osvoboditel, Brežněv byl zahrabán v nomenklatuře, a mnoho nekomunistů věřilo ve spojeneckou spolupráci se Sověty. A vytýkat stranám osvobozené republiky souhlas s vyloučením agrární strany z politiky – to měl být podle pana Hrdličky antidemokratismus??

Zde pan Hrdlička opět prokázal špatnou znalost historie republiky. Agrární strana totálně zradila I.ČSR, její předák Beran se stal činovníkem protektorátní vlády, on, který proslul výrokem “Hitler mi prkenici nesebere, bolševik ano”. Jako pan Hrdlička doporučuje knihu pana Polanského Bouře, tak já panu Hrdličkovi doporučuji knihu Pavla Finka Hnědá bestie. Tam se dočte o zradách agrárníků, jistého maltézského rytíře, pangermána opata Helmera, a jiných aktérů protektorátního režimu. A kniha pana Polanského na rozdíl od knihy Pavla Finka postrádá konkrétní důkazy o české vině na táboru Lety. I tato kniha paušalizuje, a jen její obrazný poukaz na rod z Hluboké a na účast jistých příbuzných fetišizovaného vládce sametu, znemožnil její kritické vydání u nás.
Kdyby pan Hrdlička znal dobře historii protektorátu, věděl by a musel by vědět, že protektorátní “české” orgány a úřady neměly nikdy právní subjektivitu, a orgány tzv. protekorátní vlády jako četnictvo a protektorátní vojsko, byly orgány kolaborační moci III.reichu. Bez velení SD, SS a gestapa nesměl tzv.protektorátním četníkům ani spadnout vlas z hlavy. Každý, kdo sloužil v těchto orgánech – pokud tam nebyl vyslán odbojem jako skrytý agent! – musel počítat s tím, že po osvobození vlasti bude vyšetřován, souzen a odsouzen jako kolaborant! To se taky v mnoha případech stalo skutkem. Protektorát svým ustavením se dostal do pozice stejné jako francouzský protektorát Vichy, nebo holandský, dánský a jiné okupační režimy! 

Tady se neustále blábolí o Letech, případně o Hodonínu (o něm pohříchu méně), a na české Svatobořice, které věznily nejen mužské příbuzné tzv. nepřátel říše, ale dokonce i jejich ženy, sestry a děti, nevzpomene nikdo z tzv. kompetentů, nehlesne ani jediný medialista hlavních médií, ani jediný politik. Hanba jim! Takže o poměrech a české vině v protektorátu by neměl nikdo vykládat bez kvalifikace a znalostí.

Ale zpět k našemu tématu.

Hlas obětí nacismu, které doposud žijí, jako třeba lidické nebo ležácké ženy, vůči hlasu sudeťáků, v podstatě v tzv. hlavních médiích vůbec nezaslechneme. A hlasy nás pozůstalých po obětech gestapa, koncentráků jako je Osvětim, Mauthausen, Sachsenhausen,Flossenbürg, Gross-Rosen, Ravensbrück, Dachau, a různých vězení, jako Plötzensee, Breslau atd. jsou neustále umlčovány, případně dehonestovány. 
Jen v Brně byla tato vězení a koncentráky:

Špilberk, Kounicovy koleje, Sušilovy koleje, Cejl, Pod Kaštany, Právnická fakulta. V Kounicových kolejích, Pod Kaštany a dle některých i na Špilberku, se popravovalo. Hojně za obou stanných práv, a na popravy se chodily za 3 marky vstupného dívat brněnské Němky a sudeťačky s dětmi, a řvaly: “Nur drei, nur fünf”, když ten den bylo podle nich jen málo poprav! Naše české ženy bydlící v okolních domech u Kounicových kolejí, z výstřelů poprav zešílely a dvě z nich porodily i postižené děti…

Účelová debata o Letech nepostihuje utrpení Romů, ale stala se hyenistickou zbraní proti nám Čechům. Ano, Romové v Letech zajisté hrozně trpěli, a před nimi tam trpěli naši židovští spoluobčané, kteří pak byli odvlečeni do vyhlazovacích táborů. A co jsme slyšeli o židovském utrpení v Letech? Takřka nic!

A řešení pietního místa v Letech? Nikoho nenapadlo z našich všiváků politiků, že výkup vepřína by mělo řešit Německo, které nařídilo stavbu Letů, když protektorátní ouřady byly jen jejich výkonná ruka. Ať náklady na výkup vepřína platí Německo, které toto vše zavinilo, nikoli česká vláda x let po Německem prohrané válce! Němci nezaplatili ani zlomek reparací, které nám dluží dle Postupimi a Paříže, a všechny kvaky politiků, jako byl třeba pan kníže, že “otázka reparací nepadá v úvahu”, jsou jen ubohý politický podvod.

Jako pozůstalému po oběti gestapa a příbuznému obětí Osvětimi z obou stran, po otci i matce, je mi stydno z vyjadřování řady novinářů, politologů a politiků o otázkách protektorátu, okupace, koncentráků a sudetů. Jedině pan president Ing.Zeman se k otázkám postavil čelem. Je nesmrtelný jeho výrok, publikovaný v Lidovkách: “Odsun byl lepší než smrt!” Ano, toto je historická pravda. President Beneš často varoval, že pokud sudeti zůstanou po své velezradě, zemězradě a vlastizradě v republice (nepočítaje německé antifašisty!), můžeme očekávat krvavou občanskou válku. Měl pravdu a sudeti mohou olíznout všech deset, že poválečných excesů u nás bylo jen relativně velmi málo. Když to srovnáme třeba s Alsaskem-Lotrinskem, tam se marocké pluky s Němci, kteří neuprchli do vnitra reichu, nikterak nemazlily… Neustálé hermanovské lži, tvrzené do omrzení o sudetské kolektivní nevině, prostě s tvrdou pravdou fakt a zkušeností obětí nacismu a pozůstalých neobstojí. Dekrety presidenta republiky nebyly žádná etnická čistka ve stínu Moskvy, jak neustále blábolí pan exministr Herman. Jeho instalace do vládní funkce byla naprostým neštěstím českého národa a pokud nevědomí voliči zvolí takového muže senátorem, bude to jen další politická ostuda republiky. Pokud se česká veřejnost nebude seznamovat s pamětí oné hrstky žijících obětí nacismu a s pamětí pozůstalých po těchto obětech, nemůže mladá generace Čechů, Romů, Židů a dalších nabýt pravé historické vědomí o skutečnostech protektorátu a naší okupaci.

Samozřejmě, nepřátelé republiky a obhájci kolaborantů a sudetů si toto nepřejí. Dokud uvědomělí voliči nevymetou z politiky všechny ty korifeje sudeťáků, nemůže se stav republiky v tomto ohledu změnit. Tady si musí vyčistit stůl především voliči sociální demokracie, lidovců a topistů. Pokud si do čela budou neustále dávat takové obhájce sudeťáků jako je paní Marksová-Tominová, jako jsou pánové Bělobrádek a Herman, jako byl tragický premiér Sobotka se svým blábolem o “sudetech jako spojencích”, do té doby se našich hlasů tyhle partaje nedočkají, a Herr Pehe se musí utěšovat čekáním na naši smrt, jak to prohlásil u nás voličů pana presidenta Zemana. Ale historická pravda je jen jedna a nedá se trvale umlčovat. Jednou se provalí jako řeka a spláchne bahno všech lží, které nakupili obhájci protektorátu a sudetů. 
– – –


Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi a sekyrárny Pankrác