Szijjártó: Maďarsko nemá důvod měnit negativní postoj vůči Ukrajině

Avatar
Původní autoři
Péter Szijjártó

– rp –
13.2.018 Kormány.hu, překlad PrvníZprávy

Maďarsko nebude měnit svůj současný postoj k Ukrajině, řekl Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničních věcí.
“Maďarsko se nevzdá své současné politiky s ohledem na ukrajinský školský zákon,” řekl ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó na tiskové konferenci v Budapešti.


“Pokud by se Maďarsko zbavilo možnosti veta v mezinárodních organizacích, pak by se vzdalo jediného nástroje, s jehož pomocí může chránit Zakarpatské Maďary a přinutit Ukrajinu, aby se chovala podle mezinárodních předpisů,”
zdůraznil ministr.

NATO plánovalo uspořádat schůzku ministrů obrany NATO-Ukrajina ve dnech 14.-15. února, kterou Maďarsko vetovalo a generální tajemník aliance potom informoval členské státy, že zasedání se nebude konat.

“I když se snaží vyvíjet tlak na Maďarsko, aby neuplatňovalo své právo veta, Maďarsko odolalo těmto snahám, protože je povinností maďarské zahraniční politiky chránit Maďary bez ohledu na to, kde žijí,” vysvětlil ministr zahraničí.

Podle Pétera Szijjárta to není dvoustranná otázka jenom mezi Maďarskem a Ukrajinou vzhledem k tomu, že Ukrajina rovněž nedodržuje mezinárodní závazky a porušuje zákony a základní mezinárodní práva.

“Každá země, která pracuje v úzké spolupráci s NATO, se zavazuje plnit program a v rámci této dohody se Ukrajina zavázala respektovat práva menšin. Pokud je Ukrajina vážně připravena k užší spolupráci s NATO a Evropskou unií, musí plnit jejich zákony,” zdůraznil maďarský ministr.

Maďarsko není tím, kdo potřebuje měnit situaci, protože “jsme ji nespustili”, může to změnit pouze strana, která je zodpovědná za to, že nastala, a to je Ukrajina, zdůraznil Szijjártó.

“Aby Maďarsko zrušilo své veto, musí Ukrajina v souladu s očekáváním Benátské komise a Evropské unie upustit od začátku provádění zákona, dokud nedosáhne dohody o všech podrobnostech právních předpisů s národnostními menšinami, včetně maďarské menšiny,” řekl.

“Pokud ukrajinská vláda vydá dekret, podle něhož pozastaví provádění zákona až do ukončení těchto konzultací, bude to dobrý základ pro vyjednávání s cílem nalézt uklidňující řešení situace”, dodal.

Podle maďarského ministra zahraničí dochází také ke “komunikační válce”, protože Ukrajina zveřejňuje falešné zprávy v tisku o tom, že je dosaženo dohody a vše je v pořádku. “Ale není tomu tak, a skutečnost, že Ukrajina je připravena prodloužit harmonogram provádění zákona, nestojí za nic, protože už bude dokonce platný ukrajinský školský zákon,” uvedl.

Související článek:
Maďarsko nebude podporovat euroatlantické ambice Ukrajiny!