Určeno p. Schwarzenbergovi

Avatar
Původní autoři

19. 2. 2018
Pane čestný předsedo TOP 09, Karle Schwarzenbergu,
vzhledem k tomu, že jsme asi stejně staří, chápu, že nám už paměť tolik neslouží, ale já na rozdíl od Vás nežiji v politice, ale ve starobním důchodu. Zmiňuji to proto, že Vy jako politik máte (měl byste mít) jisté předpoklady a možnosti fakta, kterými se snažíte vyburcovat svědomí veřejnosti, si buďto ověřit, nebo mlčet. Vy říkáte, že jste celý svůj život bojoval za lidská práva, ale pravdou, kterou máte indiskrétně skrytou ve štítě své (bývalé) strany, (Pravdu a lásku …) se účelově, nebo už vzhledem ke svému stáří, zabýváte jen okrajově. Jinak byste nemohl vytrubovat do světa takové nesmysly, jakými jste reagoval na vyjádření názoru pana Roznera, člena SPD, který údajně pronesl kacířská slova, když o táboru v Letech řekl, že je to neexistující pseudokoncentrák.To je skutečně minimálně na pár roků do  „tepláků! Podobně také reagujete i na nicotné, nepřesně interpretované konstatování pana Okamury, předsedy SPD, který se zas pro změnu „těžce“ provinil tím, že se o táboru  v Letech vyjádřil, že tábor nebyl oplocený atd.  Hotová katastrofa!
      Jako letitému politikovi a především  celoživotnímu bojovníkovi za lidská práva Vám jaksi (zřejmě rovněž z důvodů stáří) uniká, že vyslovit svůj názor, byť je jiný než Váš, je také součástí demokracie a tudíž i  lidských práv. Jenže Vy jste se rozhodl, že výroky pánů z SPD jsou v rozporu s lidskými právy, že to tak nenecháte a jakkoli jde pouze o podstatu pravdy a ne popírání holocaustu a existence koncentráku v Letech, na pány hodláte podat trestní oznámení a budete požadovat odstoupení pana Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny (možná s cílem, dosadit tam lumpa Kalouska). To je zřejmě  jednodušší, než se cílevědomě pídit po pravdě a skutečnostech a vycházet z nějakých veřejně dostupných  zdrojů, které o táboře v Letech  informují.
      Jak jsem zmínil, máte svoje požehnaná léta a HOSIP je součást stáří. Říká se, že nevědomost hříchy nečiní, ale také by neměla škodit, což však ve Vašem případě neplatí, neboť Vy máte se svým postojem tendenci uškodit, resp. znemožnit svého politického soupeře na základě svých subjektivních či pomstychtivých závěrů. Takže  pane Schwarzenbergu, pro opravení Vašich nesmyslných a mylných, pokud ne zrovna úmyslných rozporuplných názorů na  tábor v Letech,  Vám ve stručnosti předkládám  část odborných, fundovaných a historicky podepřených hodnocení na události v Letech, kterými se bezostyšně snažíte dehonestovat své politické soupeře. Prosím čtěte:

    Především nutno říct, že z odborně historického  pohledu diskutovaný  tábor v Letech nebyl koncentračním táborem, ale táborem pracovním, později se pak stal   specifickým  sběrným táborem. Vězeňských pracovních táborů tohoto typu pro potřeby válečného hospodářství s lacinou pracovní silou bylo na území protektorátu velké množství. Většina z nich, na rozdíl od tábora v Letech, není dnes nijak pietně  označena.Koncentrační vyhlazovací tábor ve výlučné správě SS mimo dosah trestního zákona s dokonale zpracovaným státním teroristickým  systémem mučení, resp. cíleného usmrcování vězňů v rámci tzv. zvláštního zacházení – sonderbehandlung, s jednotným modelem vnitřní organizace a režimu, s typickým způsobem ostrahy objektů ostnatým drátem, event. elektrickým plotem, se strážními jednotkami SS-Totenkopfverbände na území protektorátu nebyl ani jeden. V tom případě nemohl být ani v Letech.Též Svatá země si obstarala posezení v duchu milovníka humanitárního bombardování..
     Vězeňský režim a organizace tábora v Letech byly nesrovnatelně volnější než v Dachau, Buchenwaldu, Mauthausenu, Sachsenhausenu, Ravensbrücku, Osvětimi (Auschwitz) a dalších ze 23 státních nacistických koncentračních táborů. Drastické a cílené mučení českých odbojářů v Mauthausenu však nelze stavět na roveň se šikanováním vězňů z řad Židů, cikánů a jiných živlů v Letechze strany některých protektorátních četníků, i když obojí jednání bylo zavrženíhodné. Za celou dobu existence tábora v Letech nebyl žádný z vězňů zastřelen nebo ubit. Někteří dozorci tábora podle dokumentů jednali s cikány hrubě a okrádali je (za to byl dokonce první velitel tábora odvolán), jiní však vězňům také pomáhali. Z tábora v Letech se na základě dobrých pracovních výsledků i propouštělo, což v případě koncentračních táborů se dělo jen zcela výjimečně.
     Vězeňský pracovní tábor v Letech byl podle vědecké interpretace místem utrpení a lidských tragédií, ale nebyl místem holocaustu. Jím  se pro některé vězně z Let stal až koncentrační vyhlazovací tábor např. v Osvětimi (Auschwitz-Birkenau), kam je pražská německá kriminální ústředna poslala jednotlivě za trest či ve dvou hromadných transportech „asociálů“ (4. 12. 1942, 7. 5. 1943). Zbylí vězňové byli při likvidaci infekcemi zamořeného tábora v Letech odesláni do moravského cikánského tábora v Hodoníně nebo do donucovacích pracovních míst v Praze-Ruzyni či Pardubicích. Část vězňů, převážně etnicky necikánského původu, byla propuštěna na svobodu.
      K výroku předsedy SPD a místopředsedy Sněmovny pana  T. Okamury, že tábor nebyl oplocený, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé se tam mohli volně pohybovat, je pravda  taková, že oplocení tábora bylo dřevěné, místy s laťkovým plotem, ostraha vězňů při pracích mimo tábor  však byla minimální a proto docházelo ke snadným a častým útěkům vězňů. Údajně uprchla čtvrtina z nich!  I když pan poslanec Tomio Okamura neinterpretoval technické zabezpečení tábora v Letech přesně, v každém případě měl částečnou pravdu, že z důvodů nedostatečné ostrahy tábora docházelo k častým  útěkům vězňů. Jenže panu Okamurovi bylo také vloženo do úst konstatování, kterým popírá holocaust v táboře Lety. Nic, co by nasvědčovalo popírání holocaustu v Letech panem Okamurou řečeno nebylo, nicméně, jak svědčí  vyjádření historika,tábor v Letech  holocaustem nebyl. Co s tím uděláte, pane Schwarzenbergu?
     Zkuste se prosím zamyslet nad těmito skutečnostmi a pouvažovat, (jste-li toho schopen), zda výše uvedené skutečnosti mohou být důvodem k tomu, aby kolem vyjádření pana poslance Okamury, potažmo pana Roznera, byl vyvolán takový mediální poprask, notabene, aby na ně bylo ukazováno prstem, bylo podáváno trestní oznámení a na oba bylo poukazováno jako na nějaké politické gangstery, které je nutné potrestat, event. zbavit funkce místopředsedy Sněmovny?
     Chci věřit, že toto malé objasnění situace v táboře v Letech Vám postačí k tomu, abyste přehodnoti své osobní rozhořčení nad vyjádřeními pánů poslanců Okamury a Roznera, kteří jen vyslovili svůj názor, což byste měl jako  letitý zastánce lidských práv pochopit. Jsem zřejmě naivní když si myslím, že se k výše uvedenému vyjádříte, i když si myslím, že  vzhledem k Vaší popularitě, byste tak učinil měl.  Apropó, také by nebylo od věci zmínit účast Vašeho otce na chodu tábora, resp. využívání vězňů k pracím na jeho (Vašich) majetcích a pozůstalým se hluboce  a lidsky omluvit. Chápu, že to může být pro Vás poněkud tristní  a ponižující přiznat, že jste se trapně unáhlil a pány poslance naprostobezdůvodně hrubě napadl a osočil, za  což byste se jim měl rovněž veřejně omluvit.
     V očekávání Vašeho brzkého a definitivního  ukončení (pro Vás zcela jistě) úspěšné politické kariéry v české havloidní politice, Vám k odchodu do knížecího  důchodu přeji  další plodná a spokojená léta na Vašich plodonosných majetcích.

S pozdravem
Jiří  B a ť a ,  důchodce

PS. Pro upřesnění sděluji, že jsem použil vyjádření pana profesora Jana Rataje, jednoho z nejpovolanějších historiků na dané téma, tedy tábora v Letech u Písku.(https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tabor-v-Letech-ocima-profesora-Nebyl-mistem-holocaustu-Smrad-z-prasecaku-tam-necitim-Nekdo-schvalne-spini-nasi-zemi-452407). Zajímalo by mě, zda na základě  historických faktů, skutečností  a odborného pojednání (mj. některé viz výše), budete vůči profesoru Ratajovi postupovány stejně, jako pošetile postupujete vůči pánům Okamurovi či Roznerovi, tj. podávat trestní oznámení .