Bude Zvolenský konat pokání?

Avatar
Původní autoři

14. 3. 2018
Vážený pane arcibiskupe,
zneužil jste smrt a pohřeb k očernění a vyzval k svržení vlády. Byl jste upozorněn, že jde o sakrání oběť revolučních technologií – majdánu. Vy jste ale naopak národ vyzval k účasti na demonstracích za svržení zákonné vlády. Tato vláda ale hájí národ před sebezničením, které přináší islamizace (migrační kvóty, Dublin IV.) a Istanbulská smlouva s genderem.
Čiňte alespoň nyní pokání, omluvte se a vyzvěte národ i masmédia k ukončení sebevražedných manifestací. Pak čestně odstupte z úřadu.
+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, + Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři