Demokracionála

Štěpán Forgáč
9. 3. 2018
Již povstaň, lide, světa prostý,
již povstaň a zbav se svých běd!
Ukonči „elit“ útlak sprostý,
do rukou uchop moci svět!
Ten kdo sotva světlo světa spatří,
ať svobodu má u nohou!
Ať celý život se s ní bratří,
ať k vládě všech ho povedou!

Ref. :

:Ať jen občan světu vládne,
od východu ke slunci západu!
Ať svět celý slastně sténá
pod diktátem občanů:
Ať pevně vlády žezlo třímá,
ať zemi svoji řídí lid!
Potřeby svoje nejlíp vnímá,
on vládu zaslouží si mít.
V jeho vládě budem klidně spávat,
v bezpečí, v míru, v lásce žít.
houf dětí mít, s nimi si hrávat,
své lidství šířit, velebit.

Ref. Ať jen Občan …

Ať všichni samozvaní vládci
poznají lidu majestát!
Poznají, že jsou na něj krátcí,
A že se ho měli bát.
Ať jen zkusí nepřátelé různí
občanu – vládci ublížit,
polnice naše ihned zazní,
my za sebe budem se bít!

Ref. Ať jen Občan …