Je to marný, je to marný, je to marný!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
29. 3. 2018
Ač nerad, musím toto rčení klasika použít, protože nic vhodnějšího pro vyjádření marnosti nenalézám. Ta marnost se týká našich politiků, kteří (až na výjimky), aby projevili svou (samozřejmě že neúplatnou, jak také jinak!!!) nezměrnou loajalitu k politice EU a Velké Británii, které pod tlakem USA stupňují provokace vůči Ruské federaci, se hrdě a se vztyčenou hlavou hlásí k provokativnímu rozhodnutí umanuté britské premiérky paní Mayové, která bez toho, že by měla v ruce nějaké prokazatelné důkazy o identitě a původu bojového otravného plynu (BOL) Novičoku, resp. plynu A 234, použitého v útoku na bývalého rusko-britského dvojagenta Skripala a jeho dceru, veřejně obvinila Rusko jako jedině možného pachatele.


Přes celou řadu oficiálně zveřejněných zpráv o tom, že vyšetřování případu otravy Skripala a jeho dcery vykazuje řadu pochybností a nestandardní vyšetřovací postupy, které jsou v případě podobných událostí zcela běžné či obvyklé zvláště, vyšetřuje-li to Scotland Yard, přesto se na postoji politiků, počínaje představiteli Velké Británie, zástupců EU, potažmo členských zemí EU včetně Česka, nic nemění. Pro ně je totiž důležité vyjádřit solidaritu, souhlas a podporu Britům. Zprávy a informace, které jsou sdělovány ze strany britské administrativy jsou když ne zcela nic neříkající, tak jsou neprůkazné, nepřímé, nestandardní a hlavně krajně nelogické, přesto jedním dechem lživě prohlašují a také na tom trvají, že otravu má na svědomí Rusko. Britští (a nejen oni) politici prohlašují, že napadením Skripala a jeho dcery jde o útok i na Velkou Británii, což je bráno jako napadení členského státu NATO, event. EU a proto je nutné, v rámci (falešné) solidarity, proti Rusku přijmout rázné opatření. Tím má být, podle premiérky Mayové, vypovězení ruských diplomatů z členských zemí EU. Účel světí prostředky, Mayová chce asi dokázat, že Velká Británie ještě pořád má nejen svou sílu slova, ale i činu.

Přesto, že nebyl dosud oficiálně identifikován, (možná byl, ale zřejmě z taktických důvodů nebyl zveřejněn) druh plynu, kterým měli být napadeni a usmrceni Skripal a jeho dcera ( k čemuž ještě nedošlo, přesto se mluví o usmrcení, tedy vraždě), britská strana ústy premiérky Mayové veřejně a zcela suverénně prohlásila, že jde o bojový plyn typu Novičok (A 234). Navzdory všem mnoha dalším důkazům, že tento typ plynu, tedy Novičok, mělo (nebo dosud má) také k dispozici (různou formou držení) několik států, kromě Ruska také bývalé Československo, USA, Švédsko, ale i samotná Velká Británie, britská premiérka zůstává k těmto faktům hluchá a slepá a nadále trvá na Rusku jako pachateli, resp. jeho účasti na tomto útoku.

Že jde o falešnou, licoměrnou loajalitu vůči obvinění, pro které nebyly předloženy žádné, natož relevantní důkazy, politiky členských států EU tato skutečnost nijak nevyvádí z míry. Naopak, papouškují lži a nepravdy, smyšlené historky a jako osli kývají na všechna lživá, ničím nepodložená britská tvrzení a podezření jen proto, že podle nich je třeba zachovat solidárnost a  loajalitu, protože je prý jejich morální povinností důvěřovat Angličanům a ne Rusům, to přece dá rozum, ne?

Je až tragikomické, jak se naši někteří politici snaží odrazit některé faktické a kritické připomínky, poukazující na jisté problémy a nedostatky ve vyšetřování, které politici neberou v potaz. Je to jen důkaz toho, jak osobně zainteresování asi jsou ti, kteří tuto na hlavu postavenou logiku akceptují. Přitom naši sousedé, bratia Slováci, se takovému nátlaku falešné solidarity nepoddali, stejně jako náš další soused Rakousko, které dalo jednoznačně najevo, že je neutrálním státem a do případu se nehodlají vměšovat i kdyby se vina Ruska prokázala. Rakouský předseda vlády poukázal na fakt, že Rakousko má dnes s Ruskem velmi dobré vztahy na všech úrovních a ty nemíní tímto neprokázaným obviněním narušovat. Jak je vidět, existují i rozumní mladí politici, kteří vidí svět reálně a ne pod tlakem mocností.

Bohužel to nelze říct o našich politicích, resp. předsedovi vlády v demisi, i když k vyhošťování diplomatů zaujal poněkud rezervovaný přístup, když místo diplomatů dal souhlas k vyhoštění 3 zpravodajců. To ale nikterak neomlouvá zbytek politické scény, zvláště představitele ODS, TOP 09, KDÚ-ČSL, STAN, ale i ČSSD kteří se k solidaritě přihlásili téměř unisono. Šokující je názor bývalého ministra zahraničí Zaorálka který říká, že je absurdní, když Rusové obviňují Brity a jako školák se naivně ptá, proč by prý Britové vyráběli Novičok? Proč by to dělalo Česko? K čemu by to bylo? To je na bývalého ministra zahraničních věcí opravdu hodně pod úroveň a jeho osobu velmi diskreditující, pokládat takové debilní otázky.

Pro upřesnění: je prokázáno (viz výše), že plyn Novičok, resp. A 234, se kromě Ruska nacházel i v USA, kam před lety emigroval jeho ruský autor a vynálezce, nacházel se rovněž v bývalé ČSSR, resp. ČSFR, neboť bojovými otravnými látkami (BOL), včetně Novičoku, se zabýval Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzity obrany, ve Vyškově, dále ve Švédsku, ale i samotné Velké Británii. Pokud toto paní Mayová neví, pak tam jako premiérka nemá co dělat a britská administrativa nestojí za nic! Apropó, vzorec na výrobu tohoto plynu je dostupný i na internetu! Podle pana Zaorálka důvod vysoké pravděpodobnosti, že za útokem na Skripala a jeho dceru stojí Rusko, je v tom, že prý Rusko má motiv ! Škoda, že pan Zaorálek když už řekl A (Rusko má motiv) neřekl také B, jaký motiv Ruska má na mysli.

Aby toho nebylo málo tak si ještě přisadil když řekl další pitomost a sice, že čelíme někomu (rozuměj Rusku), kdo prý používá sílu – jako např. při anexi Krymu nebo sestřelení holandského letadla Boeing 777 letu MH 17. Poznamenal rovněž, že zde máme další akci (tím je míněn plyn Novičok), kdy je použita síla. Jako by tím chtěl naznačit, že vůbec neexistují armády USA a NATO, které jsou rozmístěny po celém světě a zvláště jeho „beránčí mírové“ sbory ve statisícehlavém vojsku, dislokovaném na území Evropy, zvláště u hranic RF. Hloupé a drzé, ale taky typicky Zaorálkovské : vymýšlet nebezpečí, lhát o něm a  obviňovat bez jediného důkazu. Je tedy otázka, zda pan Zaorálek dělá blbce ze sebe, nebo z nás, občanů. Nejspíše obojí.

Prezident Zeman se k záležitosti obvinění Ruska z použití bojového plynu, údajného Novičoku, nenechal vyvést z míry a prohlásil, že dá pokyn k vyšetření či zjištění, zda se tento druh bojového plynu, konkrétně zmíněného Novičoku na území naší republiky vyskytoval a to v jakékoliv formě. U našich některých politiků to zřejmě vyvolalo střevní potíže, neboť z prezidentova pokynu se zděšením téměř pos..li. Buďto z vědomí, že ví o existenci tohoto plynu na našem území, nebo beznaděje. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Odezvy, přímo úměrné politikova ponoru do hloubky hnoje falešné eurohujerské solidarity s Velkou Británií vyvrcholili ještě nehorázným obviněním, že prezident Miloš Zeman se dopustil vlastizrady, neboť místo toho, aby prý obhajoval z držení Novičoku obviněné Česko, hájí zájmy Ruska.

Zvláště hlasitě se nechala slyšet přední odeesácká perfomerka, soudružka M. Němcová, které zdárně sekundovali kokot Kalousek z T0P 09, stejně jako protřelý řiťolezec Gazdík, kteří se rozhodli na prezidenta Zemana podat trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu vlastizrady. Vzhledem k nulové možnosti takové oznámení vůbec přijmout, je to jen další důkaz, jak jsou politici schopni do nekonečna mlátit prázdnou slámu, aniž by vytloukli jediné zrnko pravdy. Místo aby byli národu užiteční, tak jen (na úkor svých vlastních výhod) škodí. Zkrátka: je to s nimi marný, je to marný, je to fakt marný!