Lidové milice v České televizi

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
2. 3. 2018     RadimValenčíkPíše
ČT2 odvysílala v úterý 27. února ve 20.55 hodinový dokumentární pořad “Lidové milice”, celý záznam lze stáhnout zde.Stojí celý za zhlédnutí. Je nejen o tom, co se odehrávalo po Druhé světové válce a v roce 1989 zvlášť, ale i o současnosti. Mnozí, kteří žijí pod vlivem mainstreamového výkladu nejnovějších dějin, budou překvapeni, případně přímo šokováni, a to nikoli vymyšlenými konstrukcemi, ale autentickými svědectvími.Ještě před stručným představením pořadu moje upřímné přesvědčení: Jeho autoři si nechtěli hrát na statečné, chtěli pořad natočit v intencích současné mainstreamové dikce (v mnoha směrech je v pořadu tato dikce doložitelná), ale znalost řemesla a úcta k řemeslu dokumentaristiky je vedla k natočení něčeho, co má skutečnou hodnotu pro ty, kteří danou dobu neprožili (nebo prožili a mají účelově krátkou paměť).

 

Pokud je v dalším (autory pořadu) nepřímo chválím (nebo spíš objektivně uznávám jejich snahu o  určitou a lze říci i poctivou objektivitu), tak bych jim tím v žádném případě nechtěl ztrpčit život. Ostatně snažili se v míře dostatečné být poplatní – občas nelogicky střídají dokumentární a hrané záběry, k tomu používají různě prefabrikované vzpomínky, ale budiž.
Snad nejvíc mě na autorech pořadu mrzelo, že vůbec nezmínili to, když příslušníci LM nasazovali život a chránili Vysočanský (14.) sjezd KSČ v srpnu 1968 a velmi výrazně přispěli k tomu, že jsme tehdy uhájili maximum z demokracie a svobody. Ignorování této “epizodky” bylo dost “přes čáru”. Přitom tehdy ti lidé (to já byl ještě počínající puberťák) bez přehánění nasazovali život. V případě hrozícího konfliktu by byli do jednoho první obětí. (Mj. měl jsem příležitost na toto téma několikrát mluvit s Věnkem Šilhánem.)
Nyní už k obsahu pořadu, upozorním jen na některé zajímavé momenty, nejde o ucelený komentář:
Pořad začíná poměrně objektivním objasněním toho, jak LM vznikly, včetně role Františka Kriegla.
A dobré je i zařazení Johna Boka s jeho vyhraněným názorem hned na počátku. Myslím však, že pořad jeho názor příliš nepotvrzuje a ukazuje, že realita byla mnohem plastičtější a barevnější. Ale ať každý posoudí sám.
13. minuta: záběr na tehdejší přísahu – chválit revoluční vymoženosti dělnické třídy, dobře si zapamatujte (později se text přísahy měnil).
22. minuta a dál o roli LM v obrodném procesu v roce 1968 – poučné. (Stanovisko LM – “naši suverenitu si OD NIKOHO narušovat nenecháme a demokratizační proces dotáhneme do konce, LM se plně staví za demokratizační proces”.)
26. minuta – klíčové momenty pořadu, bohužel vyvrcholení ve spojení s Vysočanským sjezdem: jak jsem již uvedl – ani zmínka.
30. minuta – a neslavném účinkování LM v srpnu 1969. Mj. to ukazuje, že uvnitř LM docházelo ke složitému vývoji. Reflexe těchto událostí měla velký vliv na další vývoj v LM.
32. minuta – o událostech v Brně (dvě oběti, v pořadu však nebylo zmíněno, že jedna byla patrně zastřelena z malorážky, i druhá patrně nebyla obětí příslušníků LM).
42. minuta – historik: náčelník štábu Miroslav Novák sděluje vedení KSČ – “nemohu se spolehnout na milicionáře z Prahy” a požadoval povolání mimopražských LM. Milouš Jakeš k tomu: “doporučili mě povolat mimopražské milice, ne aby tu zasahovali, ale aby posílili hlídkovou službu po Praze a tím dali najevo, že ten režim je ochoten se nedat”. Historik – Jakeš s povoláním mimopražských milic souhlasil, ale o tom se dozvěděl vedoucí tajemník MěV KSČ v Praze Miroslav Štěpán a  ještě ten den navštívil Jakeše u něj doma a chtěl, aby stáhnul ty jednotky, tedy aby nepovolával jednotky z ostatních krajů směrem do Prahy.
43. minuta – jen “mimo jiné”, takto to asi tehdy prožívali zkušení členové LM, jak ten, kterého dali z archivu, včetně trpké zkušenosti z roku 1969.
45. minuta – Milouš Jakeš, nechávám bez komentáře, nic nepochopil. Snad jen uvedu Jakešovo autentické “Praha nic nepochopila” (měl tím na mysli pražské LM a Štěpána)… ale dokoukejte až do konce, uslyšíte názory určitě ne hloupých, ne “zapouzdřených” apod. lidí. Vždy jsem si jich vážil.
51. minuta: Jan Ruml na závěr – stejné vidění jako John Bok.
52. minuta: Ke konci pořadu, autoři uvádějí, že oslovili 50 příslušníků LM, s vystoupením souhlasili čtyři. (Bez komentáře.)
Doufám, že tento pořad umožní těm, kteří už tehdy věděli, o co jde, aby se se svou zkušeností podělili s těmi, kteří doposud tuto informaci alespoň v této kvalitě nedostali.
K tomu ještě osobní poznámky:
– V pražských LM se tehdy velmi otevřeně už od poloviny 80. let diskutovalo o tom, zda podpořit tehdejší vedení KSČ či využít nějakou příležitost a najít způsob demonstrování odmítnutí jeho politiky. Nedělali jsme si iluze o Gorbačovově tzv. “perestrojce”, ale bylo zřejmé, že hluboké reformy jsou neodvratné. Diskutovalo se zodpovědně a  kvalifikovaně. Postupně zdola převládal názor těch, co volali po  změnách. A to s plným vědomím možných důsledků. 
– Dnes se stále častěji setkávám s názorem, že jsme tehdy neměli změny podpořit, že jsme měli hájit “socialismus” a nepřipustit k moci ty rošťáky, co jsou tam nyní. A není to názor nostalgiků, ale mladých lidí a i těch, co tehdy již byli dospělí a s KSČ toho neměli moc společného. Nad touto skutečností by se měli především zamyslet současní mocní. Můj názor zůstává nezměněn. I za cenu všech rizik a odhadovaných ztrát bylo nutné otevřít cestu změnám. Tehdejší vedení strany se ideově zcela vyprázdnilo. Nemělo ani vizi, ani představu o příčinách tehdejších problémů a neznalo ani cestu, jak se z dané situace dostat. A nejen neznalo – ale v podstatě ani nechtělo nic měnit. Tak jakápak podpora?! Ta by vedla jen a jen k tomu, že by společnost zabředla do ještě většího marasmu a následný vývoj by byl poznamenán ještě drsnějšími animozitami, než dnes. To Jakešovi a spol. (při vší úctě k němu i podobným ve srovnání se současnými darebáky, tedy, pardon, “mocnými dnešní doby”), jak ukazuje pořad, stále ještě nedošlo a asi ani nedojde. 
– Mimo jiné, když připomenu to, co jsem právě napsal na adresu tehdejšího vedení KSČ: “Tehdejší vedení strany se ideově zcela vyprázdnilo. Nemělo ani vizi, ani představu o příčinách tehdejších problémů a neznalo ani cestu, jak se z dané situace dostat.” – Nepřipomíná to něco?
– Když porovnáte pohled Johna Boka a Jana Rumla (případně dalších, o  které v dnešní době není nouze) s tím, co dokumentuje pořad, chtě nechtě vás musí napadnout otázky: Věděli vůbec, co se v roce 1989 odehrává? Měli vůbec nějaký vliv na běh událostí?
Úplně na závěr: Určitě by stálo za to téma, jak to tehdy (při změně minulého režimu) bylo a co si z tehdejšího dění vzít pro současnost, zpracovat podrobněji. Jenže čas běží a hromadí se nové problémy, v nichž je nutné se orientovat a najít cestu jejich řešení. Třeba mně někdy vyjde čas a  najde se i vhodná příležitost…
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5495-lidove-milice-v-ceske-televizi.html