Rozeštvaná zem

Avatar
Původní autoři

20.03.2018 QuintusSertorius
Pamatujete se na pruty knížete Svatopluka? Byly tři a byly skutečné. Pro každého syna jeden. Tři jsou i Země Koruny české, ale pomyslných prutů bychom dnes potřebovali nejméně šest. Dnešní rozkol totiž není mezi jednotlivými zeměmi a nevychází z rozličných přirozených potřeb. Jsme napadeni zákeřnou „chorobou“, která je velmi lehce přenosná, avšak o to víc nebezpečná… obtížně diagnostikovatelná a těžko léčitelná, přejde-li do chronického stadia.

Jsme rozeštváváni

Politiky, novináři, ale možná (rád bych věřil tomu, že nechtěně), i mezi sebou navzájem.Kdybychom dokázali všech šest prutů svázat dohromady, byli bychom velmi silní.

Toho se pochopitelně bojí ti, kteří nás pro své politické hry potřebují mít takové, jací (díky jejich manipulaci), prozatím, skutečně jsme. Rozděleni pěkně téměř 50/50, aby se naše síla nemohla nikterak projevit. Vyrušíme se navzájem – takže v konečném výsledku vlastně (jako celek) držíme „hubu a krok“, aniž by nás k tomu někdo nutil. Vládnout takovému lidu je pro loutkovodiče politiků nesmírná úleva. Mohou si dovolit téměř cokoli…

Je úplně jedno, na čí straně jsme. Pokud těch druhých bude zhruba stejně, nedokážeme a neprosadíme nikdy nic.

Při tom si (ne všichni) pravděpodobně nevšímáme toho, co se (okolo nás) skutečně děje. Náš svět je stahován z kůže a balen do pestrobarevných papírků a ozdobných cetek, poutajících pozornost těch, které je možno snadno okouzlit.

V umění, namísto krásy, údivu a intimity, jsme obklopováni ošklivostí hraničící až s hnusem a šokování vulgární perverzností. Jakýkoli artefakt je prezentován jako „umění“, lidské exkrementy nevyjímaje. A lidé to kupují…

Ještě „včera“ byla rodina základem každého lidského společenství, včetně státu. Nyní je zpochybňována a stavěna na roveň nejrůznějších variant lidského soužití, kde mámu a tátu může zastoupit kdokoli.

Sex je vnímán jinak, nežli přirozeně a funkčně. Je přimícháván téměř do všech sfér lidského života, ovšem takovým způsobem, že začíná rozhodovat už nejenom o našem způsobu života, ale o životě samotném. Mluvím o nedávné sebevraždě při „honech na čarodějnice“, kvůli údajně sexuálně nepřiměřenému chování. Zatímco sexuálně nepřirozené chování vadit přestává. Všechny možné sexuální úchylky jsou hrdě vynášeny na odiv a při těchto exhibicích, tzv. Pochodech hrdosti, bývají politikové vždy v prvních řadách. Sexem se mnohde začínají zabývat už i mateřské školky a děti jsou připravovány na to, že není rozhodující, zda vypadají jako holčička anebo chlapeček, protože důležitější je, jak se (uvnitř) cítí. Takže si pohlaví budou vybírat.
– – –
Pravda je (podle potřeb vládnoucích) deformována natolik sofistikovaně, že mnohým lidem Orwellovské názvosloví (v reálu) už nejenom nepřipadá hrůzostrašné… ale už ani směšné.

Téměř polovina národa se nepozastavuje nad tím, že jsou přepisovány dějiny.

Téměř polovina národa se nepozastavuje nad tím, že samozvaný zámořský hegemon je agresorem prosazujícím výhradně své vlastní mocenské zájmy všude ve světě. Prozatím sice ještě ne úplně na tvrdo, ale pomocí vylhaných záminek.

Kvůli údajnému strachu z použití zbraní hromadného ničení, byla vedena agrese do Iráku.

Stejný trik (hrozba z možnosti použití jaderných zbraní), používají Spojené státy i dnes. Sice už ne k likvidaci nepohodlných vlád, ale ke zdůvodnění nových protiraketových základen okolo Ruska. V Polsku a Rumunsku kvůli údajnému nebezpečí z Iránu a v Jižní Koreji kvůli údajnému nebezpečí z Koreje severní.

A víte proč?

Protože Spojené státy (jednostranně) ustoupily od smlouvy ABM, takže se na světě opět začala roztáčet spirála smrti.

Smlouva ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) byla dohoda mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o nerozmísťování systémů protibalistických raket použitých proti raketovým nukleárním zbraním.  26.května 1972 ji podepsali pre– – –zident Spojených států Richard Nixon a generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv v rámci rozhovorů o odzbrojení (SALT I.).

Ano – četli jste správně – byly to Spojené státy – nikoli Rusko, a stalo se to 13. června 2002.

Přesto dnes téměř polovina našich občanů věří Orwellovskému tvrzení, že největším nebezpečím pro mír ve světě je Rusko.

Ale nemyslete si – vy, kteří stále věříte tomu, že svět vypadá tak, jak vám jej líčí media hlavního proudu. I vy máte na svých rukou pomyslnou krev – a to nejenom z roztrhaných těl při bombardování Iráku… ale i bývalé Jugoslávie, Afghánistánu, Libye, Sýrie… protože (se nejenom vyhříváte na výsluní západní “demokracie”, ale) jste, spolu i s druhou polovinou občanů, bezvýhradnou součástí NATO- takže jsme všichni– vy i my společně, za všechny tyto agrese plně spoluzodpovědní.

– – –