USA zahájily extra přípravu na “majdan 2018” v Moskvě

Avatar
Původní autoři

6. 3. 2018  Politonline
O vměšování se USA do voleb v různých částech světa se psalo i mluvilo dost. A těžko může být někdo překvapen tím, že americké orgány pod rouškou hysterie ohledně toho, že “Rusko nám zvolilo prezidenta”, aktivně nadále finančně přiživují ruskou nesystémovou opozici a platí za tak toužebně očekávaný “ruský majdan”. Na rozdíl od “mluvících hlav” na Kapitolském vršku, zástupci ruského parlamentu nepředvádějí divadýlko a nechystají se k honu na čarodějnice, ale klidně upozorňují na nevyčerpatelný zdroj podpory pouličních protestů a na jejich podněcovatele, kteří se aktivně zabývají propagandou bojkotu voleb ruského prezidenta.


Nyní země očekává zveřejnění zprávy komise Rady federace pro boj proti zahraničnímu vměšování se do ruských záležitostí, v níž se hovoří o zvýšení objemu peněžních prostředků jdoucích ze zahraničí na financování všeho výše uvedeného.

“V době dokončení textu této zprávy (únor 2018), tedy v době, kdy byly prezidentské volby v RF v plném proudu, obdržela komise z důvěryhodných zdrojů informace o zvýšení dovozu hotových peněz zvenčí pro přiživení těch, kteří jsou obvykle nazýváni nesystémovou opozicí, včetně ruských příznivců taktiky “bojkotu voleb”, která je propagována prostřednictvím zahraničních propagandistických nástrojů”, poznamenává dokument.

A děje se to téměř ve všech subjektech Federace – od  Dálného východu po Kaliningrad.

Přičemž, jak komise uvádí, samotné vměšování začalo mít “skrytou povahu” a jeho programy jsou používány s obezřetností, “s ohledem na vysokou úroveň ochrany národní svrchovanosti v této fázi ruského rozvoje”, jakož i s pochopením toho, že ke všem druhům “agentů vlivu” se občané Ruska chovají krajně negativně.

“Zahraniční podvratné programy jsou často formovány na základě principu mozaiky tak, že téměř každý jednotlivý článek může vypadat jako událost náhodná, spontánní, který nemá žádné vnější řídící centrum a který zdánlivě není v rozporu se zákonem. Ohledně vměšování se do domácích voleb nejde například o hrubé falšování volebních lístků a další dokumentace zvenku. Je zaměřeno především na vnější motivaci nebo demotivaci legitimních účastníků volebního procesu nelegálními metodami”, zdůrazňuje se ve zprávě.

Jak Rada federace uvádí, byla změněna taktika zasahování do volebního procesu. Nyní zahraniční centra formulují politickou objednávku, vládní, mezivládní organizace, zpravodajské služby a kvazimezinárodní organizace propracovávají cesty její realizace, poté se realizuje jeden ze scénářů, přizpůsobený (podle názoru jejich autorů) ruským podmínkám.

Nutnost bezprostředního náboru dnes není, stejně jako není nutný stálý kontakt verbíře a “agenta vlivu”. Nyní se všechno dělá jinak: analytici ze zahraničí a domácí poradci, mezi nimiž je nemálo těch, kteří již opustili Rusko, určují vhodné kandidáty mezi těmi ruskými občany, kteří co nejpřesněji vyhovují úkolu určenému scénáristy, a “dále jej nebo ji všemi dostupnými prostředky vedou k cíli, vytčenému zvenčí”.

Vybraný objekt si vůbec nemusí být vědom toho, že je řízen zvenčí, někdy stačí, aby se v pravou chvíli přilákal k tomuto objektu zvýšený zájem zahraničních médií nebo “nezávislé” blogosféry. V případě, že objekt začne mít rozpory s ruskou legislativou, pak se okamžitě připojují nejrůznější struktury na ochranu lidských práv, rozhoduje se ve prospěch daného objektu na úrovni mezinárodních soudů nebo parlamentů těch či oněch zemí.

To znamená, že takové otevřené a bezostyšné vměšování se do voleb, jako tomu bylo v roce 1996, kdy kampaň za znovuzvolení Borise Jelcina téměř otevřeně vedli tři američtí političtí poradci, kteří nejednou získávali bezprostřední pomoc z Clintonovy administrativy, již nemůže být a nebude. Proto jdou “američtí partneři” jinou, ale pro sebe neméně známou cestou.

Je pochopitelné, že to je pouze jedna stránka působení, zaměřeného na vměšování se do ruských prezidentských voleb. To hlavní nás ještě čeká. Jakmile bude ukončeno sčítání hlasů, zazní s největší pravděpodobností na druhé straně oceánu oficiální hlasy, jež budou tvrdit, že volby v Rusku jsou nelegitimní. A přípravují se na toto tvrzení již nyní.

To, mimochodem, dnes také sdělil předseda komise Rady federace pro ochranu suverenity Ruské federace Andrej Klimov.

“USA prostřednictvím svých orgánů státní propagandy vnucují názor, že v případě, že účast v prezidentských volbách v Rusku bude podle údajů naší ÚVK vyšší než 45%, bude to díky připsání, přidání a překroucení skutečnosti, že, prý, bez určitých aktérů účast vyšší než 45% být nemůže. To se nyní vtlouká do hlav nejen ruských občanů, ale také v zahraničí”, řekl Klimov agentuře Interfax.

Již nyní se na propagandu a vštěpování do myslí této myšlenky prostřednictvím globálních médií vydávají stovky tisíc dolarů za den, řekl. “Ne náhodou se pro tyto volby zákonem USA PL 115-44 z 2. srpna 2017 navýšily v rozpočtu prostředky pro účely zdržování Ruska o dalších 250 milionů dolarů”, poznamenal.

Přičemž USA “si velmi dobře uvědomují, pro koho je ruský lid a jaké je politické rozložení”. Ale Washington si již připravuje své psychologické nastavení k dalšímu politickému cyklu, k příštím volbám, zdůraznil Klimov.

Podle dostupných informací by se mohl “na jedné z globálních anglosaských televizních a rozhlasových společností objevit pseudodokumentární film o boji Putina proti politickým soupeřům”, řekl Klimov.

Podle jeho názoru vnucováním světové a ruské veřejnosti pochybností o legitimitě ruských prezidentských voleb hodlá Washington nastolit otázku o delegitimizaci celého ruského politického systému jako celku, pak se pokusit dosáhnout předčasných voleb, když už ty rychle provedené jsou “nesprávné”.

Mnozí lidé na Západě jsou však připraveni na Putinovo vítězství v nadcházejících volbách. A střízlivé hlavy již nezajímá toto, ale co Putin ve svém čtvrtém období podnikne. Podle vyjádření expertů řady listů se Kreml bude zabývat přípravou “nové generace elity” a řešením sociálních problémů.

Zejména o tom na konci loňského roku psal list Global Times a konstatoval, že Rusko má řadu vnitřních problémů – od hrozby “rozkolu ve společnosti” po růst napětí mezi jednotlivými třídami, etnickými skupinami a dokonce i kulturními komunitami.

S největší pravděpodobností opozice nezabrání Putinovi ve znovuzvolení, ale bude organizovat řadu akcí před volbami i po nich, aby vyvinula na Kreml tlak, soudí analytik listu.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová