Před 168 lety se narodil T.G.Masaryk, první prezident ČSR

Avatar
Původní autoři
Tomáš Garrigue Masaryk

– rp –
7.3.2018  PrvníZprávy

7. března 1850 se narodil náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, pedagog, státník, a filozof. 


T.G.Masaryk byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. Po skončení světové války se 14.listopadu 1918 stal prvním prezidentem Československa.

T.G.Masaryk 14. prosince 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů a dále pobýval na zámku v Lánech. Jeho poslední veřejné vystoupení bylo 4. července 1937 za Zborovských oslav na zcela zaplněném velkém Masarykově státním stadionu na Strahově.

Masarykova osoba bývá spojována většinou pouze s obdobím první republiky, ačkoli značnou část svého díla vytvořil již před ní, zvláště pokud jde o filozofickou realizaci jeho díla knižně, literární časopiseckou činnost a vynikající aktivitu v jeho třech poslaneckých obdobích ve vídeňské říšské radě.

Masaryk byl označen za „Prezidenta Osvoboditele“ (oficiální titul zákonem č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935). Ještě za jeho života a prezidentování, k jeho osmdesátým narozeninám 7.3.1930, se národní shromáždění usneslo na zákoně „Masaryk se zasloužil o stát“ (Lex Masaryk).

Když T. G. Masaryk 14. září 1937 po zánětu plic zemřel, zemřel pro jeho obdivovatele symbol morální velikosti a velké autority. O tom, jak byl Masaryk svými současníky vnímán, svědčí i to, že se všeobecně říkalo: „dokud bude žít Masaryk, Hitler (též údajný někdejší dobrovolný Masarykův posluchač na Vídeňské univerzitě) nezačne válku“.

T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

Související:
Masarykovi se nepodařila prosadit rozluku církve a státu