Babiš a občanské svobody

Erik Best
24. 04. 2018     EB
V nejnovějším vydání Democracy Indexu, který sestavuje Intelligence Unit týdeníku The Economist, si Česká republika v oblasti občanských svobod vede poměrně dobře. Je na tom dokonce lépe než Spojené státy a stejně dobře jako Belgie, Francie a Itálie. Tato část výzkumu je částečně založená na míře, do jaké se média mohou svobodně vyjadřovat. ČR v této oblasti zjevně boduje díky absenci omezení ze strany státu. Jedno konkrétní kritérium nás ale zaujalo: 


„Je mediální pokrytí ve společnosti dostatečně robustní? Probíhá otevřená a svobodná diskuze o veřejných tématech s rozumnou různorodostí názorů?“ Otázka samotná nemá konkrétní hodnocení, ale z našeho úhlu pohledu jde o jednu z hlavních slabin ČR. Česká média sklouzávají do rutiny, prosazují pouze jeden úhel pohledu, čímž potlačují „rozumnou různorodost názorů.“ Podobné tendence tu byly vždycky, není ale pochyb o tom, že vstup Andreje Babiše do politiky a médií problém značným způsobem prohloubil.