Modrý ptáček pro Kemerovo

4. 4. 2018, Petr Ďoubalík

Po týdnu od tragédie v ruském Kemerovu byl vysílán speciální díl “Všeruského konkurzu mladých talentů Modrý ptáček”. Mladí účastníci z předchozích ročníků přijeli, aby uctili památku obětí požáru. Výsledkem je koncert (80 minut) s osobitou atmosférou – velmi smutnou a krásnou současně. 

Možná to není zajímavé pro všechny čtenáře NR, publikuji koncert jako vyjádření soustrasti ze strany Nové republiky, a všech, kdo se chtějí mentálně připojit.

Třeba si pusťte jen úvodní slovo Darji Zlatopolské a pak skočte na čas 1:00:00. Může být zajímavým vybočením z rytmu, když si poslechnete krátkou básničku. Básně se teď moc nenosí, zdá se mi. A tak právě proto.
Právě ve finále Modrého ptáčka 2016 vystoupil naposledy před televizní kamerou básník Jevgenij
Jevtušenko (1932 – 2017).

Jevgenij Jevtušenko s Lizou Bugulovou (Sinjaja ptica 2016)

Jevgenij Jevtušenko: “Není nezajímavých lidí”Recitují Liza Bugulova a Gleb Bogdanovič, na duduk je doprovází Edvard Miskarjan, čas 1:00:00
V čase 1:09:30 pak následuje píseň “Něžnost”, Alexandra Pachmutová (1929) doprovází na klavír, zpívá Valerij Makarov, kterou jsme představili již 4. 2. 2014 v podání Aidy Garifulliny na NR zde. Text a překlad také umístím níže.

Modrý ptáček – Kemerovo, duben 2018:

Evgenij Jevtušenko: “Není nezajímavých lidí”
překlad: Ďouba NR (nepřebásněno)
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.

Lidí nezajímavých na světě není.
Jejich osudy – jak historie planet.
Každá je tak svá, jedinečná,
a nejsou planety, jí podobné.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.

A jestli někdo žil nenápadně
a s tou nenápadností se přátelil,
mezi lidmi byl zajímavý
právě tou nezajímavostí jeho.

У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.

Každý má – svůj tajný osobní svět.
Je v tom světě nejlepší okamžik.
Je v tom světě nejhorší hodina,
ale to vše je nám neznámé.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.

A jestli umírá člověk,
s ním umírá první jeho sníh,
a první polibek, i první boj…
To vše si bere s sebou.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!

Ano, zůstanou knihy a mosty,
stroje a umělců plátna,
ano, mnohému je souzeno zůstat,
ale něco přesto odchází!

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Takový je zákon nelítostné hry.
Ne lidé umírají, ale světy.
Lidi si pamatujeme, hříšné a reálné.
Ale co jsme ve skutečnosti o nich věděli?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.

Co my víme o bratrech, přátelích,
co my víme o té své jediné?
I o otci svém rodném
my, vědouc vše, ne neznáme nic.

Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.

Lidé odcházejí… Nelze je vrátit.
Jejich tajné světy nejde oživit.
A pokaždé se mi chce znovu
z té nenávratnosti křičet.
Нежность

Něžnost (Něha)

Опустела без тебя Земля…
Как мне несколько часов прожить?
Так же падает в садах листва,
И куда-то всё спешат такси…
Только пусто на Земле одной без тебя,
А ты… Ты летишь,
И тебе дарят звёзды
Свою нежность…

Osiřela bez tebe Země…
Jak mám několik hodin prožít?
V sadech padá listí,
A někam spěchají všechna taxi…
Je prázdno na Zemi samotné bez tebe,
A ty… Ty letíš,
A tobě dávají hvězdy
Svoji něhu…

Так же пусто было на Земле,
И когда летал Экзюпери,
Так же падала листва в садах,
И придумать не могла Земля,
Как прожить ей без него, пока
Он летал, летал,
И все звёзды ему отдавали
Свою нежность…

Tak prázdno bylo na Zemi,
Když létal Exupéry,
Stejně padalo listí v sadech,
A Země nemohla vymyslet,
Jak má žít bez něho, dokud
Létal a létal,
A všechny hvězdy mu dávaly
Svoji něhu…

Опустела без тебя Земля…
Если сможешь, прилетай скорей

Osiřela bez tebe Země…
Jestli můžeš, přileť brzy

moderátorka s velkým “M” – Darja Zlatopolská
Liza Bugulova


Rozšiřující učivo:

Pořad “Modrý ptáček – koncert číslo 1” v roce 2017. Zde poprvé recitovaly děti báseň Jevgenije Jevtušenka (čas 51:35).
49:15 cit. Jevtušenka:
Být nesmrtelným není možné, ale mojí nadějí je, když bude Rossija, tak budu i já.