Příčiny a následky povolební krize, jak je vidím já.

Avatar
Původní autoři

Bohumil Svoboda
7. 4. 2018
Každý se rozhoduje podle toho, jaké má k dispozici informace. To platí v podstatě pro všechny občany a tedy voliče, ať už přišli k volbám nebo nikoli. Tak tomu bylo před posledními parlamentními volbami a tak tomu bude na podzim před volbami komunálními.
Informace je podle jedné z definic, každé sdělení, o kterém je možno říci zda je pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud bychom analyzovali výlevy našich sdělovacích prostředků, a porovnali je s reálnou skutečností, potom zjistíme, že zejména před volbami, jsou naši občané krmeni z více jak 85% informacemi nepravdivými.

To je důsledkem prodejné většiny našich redaktorů, kteří mnohdy nemají jinou možnost než lhát, protože jejich chlebodárci by je nenechali ani štěknout nebo psát v hromadných sdělovacích prostředcích. Jde jim tedy o holou existenci. Jejich sprosté lži jsou dosti průhledné a v dnešní společnosti nemají už takovou účinnost, jakou by jejich chlebodárci očekávali. Mnohem účinnější jsou šířené polopravdy, ve kterých se mnoha lidem, zejména mládeži nedaří oddělit zrno od plev. Konečně je nutno zmínit i tzv. „prohnanou statistiku“, která fakta drzým způsobem překrucuje a dává jim opačný význam. Kdo se potom má v těchto „tak zvaných zasvěcených“ informacích vyznat.
Protože klasické metody vymývání mozků jsou už vyčerpané, nedostačující, a většina našich novinářů má mozky už také „vylízané“ a nic nového se jim v hlavě nerodí, musí se školit a učit novým metodám a věcem. Je až neuvěřitelným překvapením co vynesla (už v roce 2013) ve známost přímo v americkém kongresu náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová.  (Zdroj Internet: Viktoria Nulandová se nám odkopala.)
Probíraly se tam ruské hrozby, ruská dezinformační propaganda a vliv ruského éthosu na lidi, především v zemích východní Evropy. Tvrdila že, Americké orgány nemají dostatek peněz na svoji vlastní propagandu a jak štědré peníze prý dostává ruská stanice RT.  (Mýlila se, protože se ukázalo, že americká propaganda má více peněz, než kterákoliv jiná propaganda na světě –např., že Broadcasting Boardof Governors (BBG), což je dozorčí orgán americkou vládou sponzorovaných  neziskovek, která disponuje více než 750 miliony dolarů.) Nulandová odhalila, že na různých místech Evropy mají USA tréninkové kempy, kde cvičí novináře. Jde o novináře, kteří z Ruska a z východních zemí utekli anebo se jenom přihlásili, že chtějí projít výcvikem a potom se chtějí do Ruska vrátit a tam psát proti Putinovi a rozvracet Ruskou federaci a své země zevnitř.
Ovlivňují také český žurnalistický prostor, aby zahlcoval mainstreamová  média americkou propagandou.  Rozdávání novinářských cen redaktorům  České televize, Bakalovýchmédií, neustálé reportáže o ruské propagandě, to všechno jsou „noty“, podle kterých mají zpívat a které mají původ ve výcvikových kempech pro novináře. Odvracení tzv. ruské propagandy americkou kontra-propagandou vidíme od rána do večera v českém  mainstreamu. Všude, od České televize, přes Český rozhlas, až po tištěná média a internet čteme o hrozbě Ruska a naopak o potřebě trans atlantických vazeb s USA, jak o nich hovořil redaktor Kundra z Respektu v Českém rozhlase. Takže, čeští novináři a žurnalisté absolvují nalejvárny amerických „Výcvikových kempech“, do kterých plynou velké americké peníze.
Když Rusko postavilo americké neziskovky v Moskvě mimo zákon a udělalo z nich agenty cizí mocnosti, kteří nemají nárok na působení ve veřejném  sektoru v Rusku, začal se jim rozvracet zaběhlý protiruský propagační systém. Proto používají ochotné novináře, kteří za jidášký groš napíší pamflet i proti vlastní matce.
Zaměstnanci České televize pravidelně  navštěvují Americké centrum a Výcvikové kempy v Praze, kde probíhají školení  pro novináře, nejen ty české, ale i z Pobaltí a z Ukrajiny.  Učí se tam, jak psát proti Rusku a jak prosazovat do svých médií, ve kterých pracují, americké světonázorové pohledy. Nejvíce je to potom vidět na redakci zpravodajství ČT. Ti lidé jsou kvalitně proškolení, dokážou třeba z dobrovolnických serverů udělat ruské kremelské servery a dát jim nálepku projektů financovaných z ruské ambasády. Není pro ně problém vyrobit „zpravodajská falza“, která mají za úkol zdiskreditovat např. „Lidové hnutí odporu proti členství ČR v NATO“ nebo proti arabské migraci do Evropy.
Je dobře, že se Victoria Nulandová odkopala a řekla, jak to Američané v Evropě mají zařízené a jak si ve svých kempech trénují naše úplatné novináře. Jejich práce však v posledních létech ztrácí účinnost, a věří jí stále méně a méně lidí. Víme zato, jak fungují procesy ve výrobě protiruské propagandy i u nás v ČR a odkud vítr vane. Chceme i my, aby u nás byly uplatňovány takové bezbřehé lží pod rouškou svobody slova? Jistěže ne.  (Dnes už Nulandová není na svém postu možná proto, že její mnohomluvnost byla z kongresu vynesena jako informace podléhající zvláštnímu utajení).
Vše co je výše uvedené má své kořeny v „Doktríně politické rozvědky USA Allana Dullese z r. 1945 (zaměřené proti lidově demokratickým zemím, vypracované a schválená za vlády prezidenta Trumana.  Zamysleme se nad ní).
Jejím cílem je podlomit život v těchto zemích naprosto nevybíravým způsobem zaměřeným především na děti mládež, rozklad a demoralizaci společnosti. Způsob a metody byly formulovány následovně:
Ø  Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno, co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek a lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám. Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak?
Ø  Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitech.
Ø  Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.
Ø  V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy.
Ø  Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.
Ø  Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost.
Ø  Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné prohlásí se za přežitek minulosti.
Ø  Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus, narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů a jejich pokrokových představitelů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.
Ø  Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.
Ø  Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky.
Ø  Takovým způsobem podlomíme jedno pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet, a štvát proti starší generaci.
Ø  Takto budeme postupovat.
Tuto doktrínu přejali a do své protikomunistické strategie a rétoriky zařadili nejen někteří pisálkové a mnozí prominenti bývalého režimu, ale i mnozí představitelé vlády. Jejich výlevy se objevují čím dál častěji na webových stránkách, kde se lze dočíst:
Nyní nastává doba činů! Doba důrazného protestu, doba útoků – doba vyhlazení komunismu! Narušováním jejich mítinků, zákazy jejich svobody slova všemi prostředky, jejich pronásledováním na každém kroku. Blokováním jejich cesty do médií donutíme komunisty, aby žili ve strachu, v takovém strachu jaký nikdy předtím nepocítili. Úkol zní VYHLADIT JE. Stačí si připomenout strategii vyjádřenou kdysi bývalým předsedou vlády Topolánkem v Lidových novinách 15.4.2006 cituji:  Pokud ve volbách zvítězíme, přijde noc dlouhých nožů. Ten den přijde.    (To byl program fašistů z r. 1933).
A Topolánkova předvolební taktika: „Budeme- li lidem před volbami otevřeně říkat, co máme v plánu, nikdy ve volbách nevyhrajeme.“ Nu a takový zločinec, který jel jako předseda vlády ČR do USA předat vysoké vyznamenání vrahům Mašínovým, měl tu drzost kandidovat na funkci prezidenta v uplynulých volbách. Televizní bossové navíc uráželi národ tím, že před jeho předvolební debatou hráli famfáry z opery Libuše a to už se mi obracel žaludek nad ukázkou takové demokracie.
Svou destrukční politiku, po předchozích parlamentních a prezidentských volbách, uplatňuje pravice s velkou intenzitou i přesto, že hlavní pravicové strany ztratily oproti svým předpokladům velké procento hlasů a počet jejich mandátů poklesl o desítky procent. Připomeňme si konkrétní výsledky jednotlivých stran a rekapitulujme jejich reálné politické síly a ambice.
Strana
  mandáty  Počet/tj %
Zisk(+,-)     
Preferenční hlasy  
Kandidoval v kraji
ANO
(78) / 29,6
  +35                   
Andrej Babiš   48 645                
Středočeský
ODS          
(25) / 11,3       
   – 9           
V. Klaus ml.    22 635     
Praha
Piráti 
(22) / 10,8      
 +22           
 I. Bartoš         13 361     
Středočeský
SPD          
(22) / 10,7 
 +22           
T. Okamura     12 689    
Středočeský
KSČM
(15) /   7,8
  -18   
V. Filip              4 691                                                           Jiří  Dolejš         4 124     
Jihočeský
Praha
 ČSSD       
(15) /   7,3     
  -35           
L. Zaorálek        8 973    
Moravskoslezský
KDUČSL  
(10) /   5,8       
    -4           
St. Juránek          9 225    
Jihomoravský (sedmý na kandid.)
TOP 09      
(7)  /    5,3      
  -19          
Schwarzenberg 19 370
Praha
STAN  
(6)  /    5,2      
   +6          
Vít Rakušan       7 334    
Středočeský
         Je naprosto evidentní, že voliči dali svou důvěru jednoznačně Babišovi a jeho ANO. Toto uskupení oproti předchozím volbám získalo navíc 35 mandátů (tedy největší zisk) a sám Babiš dostal téměř 50 tisíc preferenčních hlasů.
Tomu přispěl naprostý volební bankrot ČSSD pod vedením konfrontační tupé politiky B. Sobotky a jeho neschopného vedení s důsledkem ztráty 35 mandátů oproti předchozím volbám.
Bankrot KSČM se ztrátou 18 mandátů pod laxním vedením jejího předsedy Filipa se nedá také ničím ospravedlnit a je více než výmluvný. Já se domnívám, že je to důsledek dlouholeté spokojenosti jejích poslanců s  místem v parlamentu, na kterých bez kvalitní práce pro národ mnozí parazitovali. Domnívají se, že zůstanou poslanci snad „na věčné časy“ a nikam spadnout nemohou? Tento jejich klid a špatná předvolební práce většiny lídrů se vymstila a překvapila i samotné vedení strany. Považuji to za nezodpovědnost a ostudu. (Přestože jsem pro KSČM sám hlasoval.) Je to významné oslabení levicových sil a jedna z příčin politické krize, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Potvrzuje to povolební vyjednávání o příští vládě a skutečnost, že předseda Filip stále přešlapuje na místě, nedokázal obhájit dosti významnou funkci Z. Ondráčka – předsedu stálé komise pro kontrolu bezpečnostních sborů a je si jistě sám vědom, že tzv. tichá podpora vlády bude asi jenom symbolická, protože Babiš se zde projevil jako bezzásadový člověk a nesplnil své slovo o jeho podpoře, zatímco on hovoří o podpoře s výhradami.
            SPD Tomia Okamury se dostala bez problémů do parlamentu s počtem 22 mandátů a je tam hned napoprvé nejsilnější stranou prosazující levicovou politiku. Pokud by měla takový úspěch KSČM, potom by k oběma stranám pravděpodobně zaujal vstřícnější stanovisko i Babiš. Proto se SPD stala trnem v oku pravicovým stranám, které se jako smečka hyen proti ní sjednotila pod vedením nejreakčnější ODS, která k překvapení mnohých politiků ztratila pouze 9 mandátů a vydobyla si druhé postavení v povolebním spektru.
Za zmínku stojí rozhodně úspěch Pirátů, kteří se do parlamentu dostali ziskem 22 mandátů tak jako SPD. Podporovala jí především mládež, ale povolební postoj jejich vedení zejména jejího předsedy Bartoše je ostudný a ukazuje, že se piráti díky svému vedení zpronevěřili schopnostem svých členů, kteří by mohli významně pomoci, svými znalostmi, v cílevědomém využívání výpočetní techniky a elektroniky v řízení podniků a národního hospodářství. Piráti po volbách nevyprodukovali nic, co by se dalo označit za zajímavé. Neučinili nic pozitivního a sveřepě se staví proti dočasné vládě a činí si velké ambice v příštích volbách. Typické jsou pro jejich vedení, zejména předsedu, neurvalé lživé útoky na SPD, kde vidí především nebezpečnou konkurenci a ou tak, že dokonce ani opak není pravdou.  Přikláním se k názoru, že „Veřejná lež, sloužící k ohlupování svých spoluobčanů, je vlastizrada“.   Pak by se mnohé ve společnosti mohlo změnit.
Dokud tomu tak nebude, potom si budou novináři, jako třeba Viliam Buchert, dovolovat psát své neomalené a sprosté výlevy, publikované např. (18. prosince 2017)  pod titulkem „Zeman má být dávno mrtvola. Jenže on, přes zuřivý odpor médií, pořád vítězí“. Nu a potom si ve svém zaujatém a tupém mozku (pokud vůbec nějaký má) snaží najít zdůvodněníproč tomu tak je a špiní jedním dechem jednu z nejúspěšnějších povolebních stran a jejího předsedu Tomia Okamuru, kterému nesahá ani po kolena. Považuje jej za, cituji: “…cirkusového šaška s populistickým ztvárněním politika současnosti, který (podle něho bohužel) dokázal ze všech stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, nejlépe přetavit svůj výsledek ve své nekonečné zviditelňování“, což mu nejvíce vadí.
Tvrdí o něm, že je směšný tím, jak neustále opakuje stejné věty, které má naučené. Mýlí se však a nechápe, že T. Okamura neopakuje stejné věty, ale formuluje jasně své zásady a program své strany na kterých důsledně trvá, protože ví co chce, ať se to komu líbí nebo nikoliv. Že jeho program chápe stále větší počet voličů a že není cizí ani prezidentu Zemanovi zvláště v oblasti protimigrační politiky. To vadí našim novinářům a pravicovým politikům nejvíce.  Proto ta řízená a koncentrovaná nenávist a snaha negovat výsledky posledních voleb. Nevadí mu ale, že ostatní strany a hnutí, zcela „uhranuté“ duem Zeman-Babiš, přešlapují na místě. Ani to však není pravda. ODS pod vedením svého předsedy Fialy soustředila své úsilí na sjednocení všech ostatních zbankrotovaných pravicových stran, které se s bídou dostaly do parlamentu a vytváří velmi napjatou protivládní atmosféru a daří se jí to velmi dobře.
Komentátor B. Pečinka spatřuje ve vizi vládnutí Andreje Babiše podobnost s fašistickou Itálií. (To je ale k smíchu úvaha.) Podle něj můžou brzy ve velkém vypuknout demonstrace, hlavně kvůli jeho spojenectví s prezidentem Milošem Zemanem. U ostatních tradičních stran cítí nervozitu, Babiš prý může čistkami ze státní správy odstranit důležité funkcionáře lidovců i ČSSD. Jsem přesvědčen, že oni se znemožňují sami a přesto se je nepodaří je odtud vystrčit. Všimněme si, že všichni bossové pravicových stran se nacpali na místa „předvolebních lídrů“ a figurují tedy na prvním místě svých kandidátek, což je pro ně velmi efektivní, protože voliči takto stanovené pořadí volitelnosti mění zcela výjimečně a tak se do parlamentu dostali znovu a opět, jak vidíme, velmi účinně kalí vodu.  Pečinka v souvislosti s tím mluví o vydírání.  Ze spodních pater zmíněných stran se prý už ozývají hlasy, ať raději partaje do koalice s šéfem hnutí ANO, jdou.
V tom je mistr opět Kalousek, který už v minulosti jako šéf lidovců laškoval s myšlenkou jít do koalice s KSČM, což mu zlomilo vaz u jeho soukmenovců. Teď se ale drží v pozadí, protože ví, že už dodýchal. Pouští jenom rozumy a radí, jak by to, či ono dělal lépe než Babiš, a zapomíná, že se před soudnými lidmi jenom zesměšňuje. Je proti němu v popředí útočící pravicové smečky a volá po jeho demisi kvůli „Čapímu hnízdu“, jako trestně stíhanému, byť prozatímnímu předsedovi vlády. Zapomíná při tom, že po pravicovém převratu jako ekonomický náměstek ministra obrany asistoval u největších zlodějen v tomto resortu. Takových „spravedlivých křiklounů“ je na pravé straně politického spektra mnohem více. Všichni ale o této kauze věděli od samého počátku a žádný z nich nedal tehdy podnět k trestnímu stíhání. Jeden jako druhý zřejmě čekali, až na vhodnější příležitost, kdy taková kauza poškodí nejvíc úspěšnějšího protivníka. Nevím, jak je možné, že náš trestní řád a zákony neumožňují přísně potrestat každého, kdo věděl nebo ví o podobných zločinech a nepodal na pachatele trestní oznámení. V takovém případě by tito lidé měli být nyní, podle mého názoru, považováni za spolupachatele a měli by být také trestáni podle zákona.
             Velmi nechutná a směšná jsou jednání o sestavení koaliční vlády. Pan Babiš se rozhodl ji sestavit spolu se sociální demokracií za tiché podpory komunistů. Tak by se podařilo získat sice většinu pro toto řešení, ale pan Babiš si neuvědomuje s kým má tu čest, protože tato „partnerská“strana je známá svou bezcharakterností a geneticky zakódovanou zradou na svých voličích i vládních partnerech. Tato vlastnost ji provází od svého založení před více než sto léty, kdy se od ní právě proto oddělilo skutečně levicové jádro a byla tak založena KSČ. Typická je pro tuto zbankrotovanou stranu její drzost, kdy si klade vůči ANO podmínky, které většina jejich členů odmítá. (Má své smutné zkušenosti z doby zcela nedávné.) Tím se ANO začíná diferencovat, což řešení politické krize nepomůže.
Dá se říci, že Babiš ztrácí půdu pod nohama a ustupuje všem tlakům, které jsou na jeho vládu vyvíjeny. Velmi tím současně narušuje vtahy mezi vládou a prezidentem, kterému se jeho současné postoje zejména k USA a Rusku nelíbí. Babišovo přešlapování a bezzásadovost se projevuje i uvnitř jeho prozatímní vlády, kde si mnozí ministři dělají, co chtějí. Vyniká v tom ministr spravedlnosti a ministr zahraničních věcí. Vydání ruského hekra se odrazilo negativně ve vztahu Ruska k ČR. Zato vztahy USA se „utužují“ což se v plné šíři potvrdilo výroky šéfa sněmovny reprezentantů, který se rozplývá štěstím a naše zaprodance a vlastizrádce blahořečí v každém svém projevu. Vláda tak prokazuje bezprecedentní vazalství k cizí mocnosti, potvrzuje a prohlubuje ztrátu naší suverenity.
Současné dění a stupňující se krize světové politiky je důsledně řízená, díky bezbřehé lživé propagandě šířené z USA, jak už bylo výše velmi zhruba uvedeno. Už před prezidentskými volbami prohlásil na přiklad komentátor reflexu Pečinka, že ve volbách zvítězí Miloš Zeman ale, že do půl roku možná přijdou velké demonstrace. Nu a je to tady. Tato informace podle mého názoru vyplývá ze školení našich novinářů už v minulosti a nyní sklízíme ovoce jejich protivládní a protistátní politiky.
Naše politicky nevzdělaná mládež je hnána do ulic místo vyučování a studia, učitelé a ředitelé škol jsou vůči tomu benevolentní, ač jsou placeni za výuku i výchovu a nikomu to nevadí. Děti a studenti mají možnost freneticky řvát na ulicích, dožadovat se pádu vlády a prezidenta ač byli většinou voličů zvoleni v nedávných volbách a spolu s naší vyškolenou pravicí deklasují voliče na nevzdělance, kteří podle jejich názoru volili špatně. Pokud moje paměť sahá, tak převážná většina studentů v minulosti stála vždy na straně pokroku a bojovala za lepší budoucnost a práva pracujících. Nyní je však velká část mládeže zmanipulována lživou západní propagandou a štvána proti vůli lidu a proti starší generaci vůbec, tak jak to je vytýčeno už dávno na konci druhé světové války doktrínou  Dulessovy politické rozvědky. Cituji:  „Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jedno pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet, a štvát proti starší generaci. Takto budeme postupovat.“  (Podrobněji viz. výše.) Při tom jim ochotně asistují naši prodejní vlastizrádci. Studenti, uvědomujete si, že se stanete za pár let tou další starší generací a to vše, co dnes děláte, se nesporně otočí proti vám? Vezměte tedy rozum do hrsti a vítr z plachet protilidové propagandě.
           
            Rozhlédněte se kolem sebe a podívejte se co se děje v naší bratrské zemi – na Slovensku. Tam došlo dokonce k politické vraždě mladého novináře a jeho snoubenky a já jsem přesvědčen, že čas ukáže, že to byla vražda dokonale naprogramovaná americkou rozvědkou a provedená jejími vykonavateli. Tyto metody se naučili od německých fašistů, kteří např. zinscenovali 31. srpna 1939 operaci přepadení vysílačky v Gliwicíchspeciální skupinou příslušníků SSpřevlečených do polskýchuniforem. Poté útočníci vysílali výzvu v polštině k boji proti Němcům. Na místě přepadení zanechali těla zastřelených vězňů z koncentračního tábora Dachau, které převlékli do polských uniforem. Přepadení bylo zorganizováno Reinhardem Heydrichem. Proč by to neudělali na Slovensku, aby svrhli vládu, která jim nevychází vstříc při umístění amerických základen na svém území blíže k Rusku.
 Aby George Bush mohl rozpoutat válku proti Iráku rozhlásil, že Sadám Husain vlastní jaderné zbraně, což se dosud neprokázalo, nechal ho zavraždit a Irák obsadili Američané.
Vpád do Afghanistánu opět zdůvodnili údajným útokem teroristických letců na příkaz Usámy Bin Ládinana dne 11. Září 2001 na budovy Světového obchodního centra (WTC). Kolem této zločinecké akce jsou dosud velké nejasnosti. Celá řada amerických kvalifikovaných odborníků vyvrátila např. že se uskutečnil letecký útok na Pentagon, protože se na místě nenašly žádné pozůstatky „útočícího“ letadla. Ze známého záznamu je patrné, že ať do Pentagonu narazilo cokoli, letadlo to nebylo. Lze vidět pouze klid a najednou výbuch, ale žádné letadlo. Rovněž jsou důležité i komentáře (dnes již bývalých) agentů a členů MI5 (britská rozvědka) a amerických zpravodajských agentur. Ti jednoznačně tvrdí: „Je to lež! Všechno to bylo naplánované vládou USA, aby si vytvořili spínač pro svou vojenskou mašinérii a měli tak důvod a ospravedlnění k útoku na Afghánistán a hlavně Irák“, což už dříve plánovali.
Podobně odborníci na základě fotografií a filmových záznamů uvádějí, že na budovy WTC neútočilo obyčejné dopravní letadlo. Přímý svědek potvrdil, již v den nárazu, že zaručeně nešlo o civilní letadlo. Všiml si, že nemělo žádná okna a bylo celé tmavě modré s jakýmsi logem na přídi, což nikdy předtím na žádném letišti neviděl. Rovněž nebyla nalezena žádná těla osádky ani cestujících. Zato kolem této katastrofy zahynuly stovky obyčejných Američanů a turistů.
            Díky těmto událostem začala americká vláda, a především prezident Bush, realizovat tažení proti Afghánistánu a Iráku, přičemž dodnes neukázali jediný pádný důkaz, že je 11. září dílem Usámy bin Ládina.
Naopak důkazy, o konspiraci a plánu americké vlády, svědčí tvrdě proti Bushovi mladšímu a oficiálním tezím. (Podrobněji jsou tyto události popsané v článku „Nejasnosti a lži ohledně 11. září 2001.“ Ten byl z internetu odstraněn, údajně pro porušení autorských práv. Směšné, ale výmluvné. Že?)
Pokud se tajné služby neštítí obětovat životy vlastních občanů v prospěch svých zájmů, nevím, proč by se neměly uchýlit k zákeřné vraždě mladého slovenského novináře a jeho snoubenky. Mají k tomu velmi dobrou kvalifikaci.
Do všeho velmi dobře zapadá také hysterie kolem údajného pokusu o vraždu dvojího agenta tajné služby a jeho dcery v Anglii, (kteří se úspěšně uzdravují) a vyhoštění desítek Ruských diplomatů z Anglie, USA a řady zemí jejich satelitů bez jakéhokoliv důkazu a konečně vydání Ruského hackera, který byl u nás před dvěma léty zadržen. Pro toho si Američané poslali specielní letadlo a třetího nejmocnějšího pohlavára Spojených států Paula Ryana, který přímo několikrát intervenoval u předsedy vlády Babiše. Byl jim vydán a ihned odletěl vládním speciálem. Naše vláda, její předseda a ministr spravedlnosti pokorně uposlechli a vydali ho, ačkoli, jde o občana ruského, které o jeho vydání rovněž žádalo.
Pokud se nad vším zamyslíme, tak nutně dospíváme k poznatku, že současná povolební atmosféra u nás i na Slovensku je pravděpodobně z Ameriky řízenou akcí namířenou proti Rusku a snaze zapojit do tohoto nechutného tažení obě republiky bývalého Československa. Je to všechno obraz k pláči a já se ptám: Kam až se necháme našimi novodobými vlastizrádci vmanipulovat, nebo se konečně poučíme z minulosti? Jedinou cestou je myšlení voličů v širokých souvislostech a vyjádření jejich vůle ve volbách. Ty nejbližší budou komunální a jsou stejně důležité jako ty parlamentní.
Prof. Ing. Bohumil SVOBODA DrSc.