Státům NATO docházejí lži

Avatar
Původní autoři

Willy Wimmer
11. 4. 2018        Nachdenkseiten
.Budeme lží vehnáni do další války? Začalo to v obecném povědomí tvrzeními ze západních metropolí, které nás všechny přímo vedly do sprosté útočné války proti Jugoslávii. Dnes je i poslednímu pozorovateli jasné, že tato válka proti jednomu ze zakládajících členů Spojených národů sloužila dvěma centrálním účelům.
Zajištění vojenské kontroly Spojených států amerických nad celým Balkánem a jeho infrastrukturou sloužící západní Evropě a také k vyrovnání strategické chyby z druhé světové války, jejímž důsledkem bylo zanedbání umístění amerických pozemních jednotek na Balkáně. Zahájit tak nástup NATO proti ruské západní hranici, který měl přetrhat tradiční spojení Ruska k Balkánu.


Tím byl zahájen plán postupu ke rdoušení Ruska, bez nějž by nebyl myslitelný konec studené války v Evropě. Proto také nezůstalo pouze u Jugoslávie, jak ukázaly války Západu v Afganistanu, v Iráku a Sýrii, Libyi a Mali. To vše, co vedlo k milionům obětí a kdy byly celé regiony rozbombardovány na úroveň doby kamenné, mohlo být dosaženo pouze nemilosrdnou lživou kampaní proti vlastním národům.

Aby tyto národy nerevoltovaly také proti právě těmito válkami vyvolaným migračním proudům, je každý, kdo poukazuje na tyto souvislosti, je označován všude na Západě převládajícím lživým kartelem za populistu a nebo za něco mnohem horšího. Mluvčím za prosazení této linie je nepochybně sociálnědemokratický ministr zahraničí Asselborn z Lucemburska, alespoň pokud jde Evropskou unii.

A nemůže tomu být jinak, této strašlivé hře kontroly prostřednictvím lži ze strany západních vlád nasazuje korunu Londýn. Ten, kdo se dnes zabývá situaci ve světové politice, dochází k určitým závěrům. Ten, kdo to myslí s humanitou skutečně vážně, ten přestane potírat jiné státy a národy válkou. Požadovat toto po Londýnu znamená vlastně, požadovat po něm, aby se zřekl svého, po staletí uplatňovaného modelu jednání.

Každý konflikt, s nímž se dnes setkáváme, vychází z instrumentalizovaných lží a jejich původ je v Londýně. Tony Blair se může jakkoli neúnavně snažit o setrvání Anglie v Evropské unii. Byl to však právě Tony Blair, kdo zničil veškerou důvěru v zákonnost jednání západoevropských vlád. Především také proto, že jak EU, tak i NATO se ukázaly jako přikyvovací mašina anglosaským vylhaným výmyslům. Z NATO a EU vychází pro občanky a občany západní Evropy momentálně “akutní ohrožení života”. Jejich vlastní vlády jsou totiž důvodem zcela zjevné ubohosti. To se ukázalo nejen na britské drzosti vůči elementární evropské právní slušnosti a elementárnímu mezinárodněprávnímu pocitu odpovědnosti, tím, že ostatní členské země NATO a EU zapřáhli před vlastní káru neopodstatněných podezření vůči Rusku. Kdo by si byl přál objasnění v možném kriminálním případu ze Salisbury, ten věděl, jakými možnými cestami se vydat. Na tom ovšem Londýnu nezáleží a taky ještě nikdy nezáleželo. Tato změť neopodstatněných tvrzení eskaluje od samého počátku a má sloužit jen k tomu zahubit jinou zemi ve víru těchto tvrzení.

To platí pro Salisbury i pro Sýrii, na jejímž zániku je patrná krvavá stopa Londýna, Paříže, Washingtonu, Ankary a Riádu. Můžeme téměř s jistotou vycházet z toho, že objednaný raport německé Spolkové kancléřky na 27. dubna 2018 ve Washingtonu poslouží německé účasti na válce.
Páteř Spolkového kancléře Gerharda Schrödra tentokrát nebude hrát roli v otázkách války.

Salisbury a nasazení údajných chemických zbraní v Sýrii je třeba ostatně vidět na pozadí mašinérie válečných lží Západu, a to od událostí v Bělehradu na jaře roku 1999. Západ momentálně poskytuje důkaz, že „mír zrovna nemusí“. Právě přitom sehrává Londýn osudnou roli. To je zcela patrné na tom, že z Londýna, a v mezičase se značnou účinností, jsou pod přímou palbou ti prezidenti, kteří jako prezident Putin a prezident Trump původně směřovali k porozumění. A co z toho zbylo díky britské neústupnosti? Zdá se, že Trump se musí obávat o vlastní život, když vidí, jak se na něj z Londýna žene vypuštěná falanga, která zdá se, je značně rozvětvená a sahá ještě do doby první světové války.

Pro Evropu i pro Střední východ jsou bojové linie jasné. Rusko bere v úvahu platná pravidla mezinárodního práva a také ve všech bodech příval výtek pocházejících z výroků generálního tajemníka NATO. Co se vylíhne ve Washingtonu, Londýně a Paříži, to má přednost. Kdo to vidí jinak, je nepřítel. Tomu se říká svižný marš. NATO a v rostoucí míře také EU znamenají válku, a to již od roku 1999. Jak v Evropě, tak i na Blízkém východě narážejí na sebe tyto rozdílné koncepty. Co bude určovat naši budoucnost? Jedna z těchto odpovědí padne v Sýrii a Izraeli. 

Pro Novou republiku vybrala a přeložila Jitka Kňourková

Willy Wimmer německý politik (CDU). 33 let člen německého Spolkového sněmu V letech 1994 – 2000 místopředseda Parlamentního shromáždění OBSE.