Stížnost na hrubé porušování zákona o ČT, nepravdivost informací pořadu Horizont 24

Avatar
Původní autoři
16. 4. 2018
Vážené vedení ČT, vážená Rado ČT,
je hrubým způsobem porušován zákon o ČT. Bude jen otázka času, kdy se my koncesionáři dovoláme práva o postihu těch, kteří vědomě zákon o ČT porušují. Máte přístup k informacím o oficiálních zprávách OSN, RB OSN i např. OPCW.
1) dnes 15.4.2018 v 21:26 hodin Jakub Szántó sděluje :
– v roce 2014 byla ukončena činnost OPCW
Toto není pravda a jeho předložená tvrzení jsou spekulace. Přikládáme příslušnou zprávu. Na tuto skutečnost jsme upozornili Jakuba Železného, jednotlivé moderátory. Jaký postih k zahraničnímu zpravodaji Jakubu Szántó vedení ČTvyvodí z důvodu neznalosti příslušných dokumentů?

 

2) dnes 15.4.2018 v 21:28 hodin  Karel Kovanda, bývalý český velvyslanec při NATO v Bruselu  říká,, že byly v Sýrii zasaženy
  – sklady zbraní syrského režimu

  – velitelství syrských ozbrojených sil

  – střediska vývoje, výroby a skladování chemických zbraní

Vážené vedení ČT, Rado,

buď lže pan Kovanda, nebo jsou nepravdivá jednotlivá vyjádření agresorů tj. USA, Velké Británie, Francie.

3) dnes 15.4.2018 v 21:30 hodin Zdeněk Velíšek – francouzská strana má nezvratné důkazy o použití bojových chemických zbraní.

Francouzská strana ve svých oficiálních vyjádřeních a to odvysílaných ČT uvádí, že přímé důkazy nemá, ale vychází z videozáznamů.

Pan Velíšek pod dohledem evidentně zcela neinformovaného nástroje propagandy, moderátorky

Horizontu 24 Hany Scharffové přesvědčuje diváky o něčem jiném.
Činnost zpravodajství ČT24 a Horizont 24 dlouhodobě sledujeme a není dne, aby nebyly odvysílány zmanipulované informace mající charakter propagandy, podporující nenávist, rozdělování společnosti, nálepkování každého, kdo neskáče, jak si například zpravodajství ČT 24 představuje. Tomu odpovídá i sestřihávání (vynechání ) reportáží hostů pozvaných  do zpravodajství.
za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Iniciativa Ne základnám ČR, z.s.
IČ:28558324
Vondroušova 1197/53

163 00 Praha – Řepy 

Adresa na doručování: Eva Novotná, Tupolevova 480 Praha 18 – Letňany

Kopie: moderátoři zpravodajství ČT
Technický sekretariát OPCW potvrdil ukončení procesu likvidace syrských chemických zbraní

Dne 17. června vydal Technický sekretariát OPCW prohlášení, kterým přivítal faktické ukončení procesu likvidace syrských chemických zbraní, zahájeného za masívní podpory mezinárodního společenství v září 2013
Dne 17. června vydal Technický sekretariát OPCW prohlášení, kterým přivítal faktické ukončení procesu likvidace syrských chemických zbraní za účasti mezinárodního společenství. Tento proces byl zahájen přístupem Syrské arabské republiky k Úmluvě o zákazu chemických zbraní 12. září 2013 a přijetím rezoluce RB OSN a rozhodnutí Výkonné rady OPCW ze 17. září téhož roku, které stanovily, že veškeré látky kategorie I a II dle Úmluvy budou zlikvidovány mimo území SAR za účasti mezinárodního společenství. Vývoz těchto látek ze SAR jakož i jejich neutralizace se ovšem potýkaly s četnými obtížemi bezpečnostního, logistického i politického charakteru, které mj. vedly k neustálému zpožďování celého procesu vůči stanoveným termínům. Teprve ve dnech 11. a 12. června téměř současně ukončila dvě specializovaná civilní pracoviště ve Finsku a SRN finální likvidaci (spalováním za vysokých teplot) téměř tisíce tun akumulované reakční masy vzešlé z  neutralizace syrských CHZ na lodi Cape Ray. Poslední existující sledovanou látkou z někdejšího syrského arzenálu je kyselina fluorovodíková (látka kategorie II, použitelná jako prekurzor při výrobě sarinu), k 17. červnu jí v texaském zařízení firmy Veolia, kde probíhá její likvidace, zbývalo asi 16 tun.