Uklidněte se: nikdo neumožní hledat pravdu ve věci Skripalja

Avatar
Původní autoři

7. 4. 2018        zdroj
Nikdo nebude hledat pravdu ve věci Skripalja, je třeba to pochopit a bránit své národní zájmy, nevěnovat pozornost protiruské “informační vřavě”, soudí politolog Nikita Daňuk.
Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) ve středu 5. dubna oznámila, že ruská rezoluce, která požadovala společné vyšetřování Ruska a Velké Británie při vyšetřování atentátu na Skripalja s dcerou v Salisbury, nebyla podpořena dvěma třetinami hlasů, proto nebyla přijata.


Na výkonném výboru OPCW byla rezoluce Ruska podpořena Íránem, Čínou, Ázerbájdžánem, Súdánem a Alžírskem, dalších 17 delegací se zdrželo hlasování a 15 hlasovalo proti. V důsledku toho nebude vytvořena komise pod záštitou OPCW za účasti nezávislých expertů. Rusko tedy neobdrží žádné vzorky ani jiné materiály. Ruská delegace vyslovila plán “B” – vytvořit alternativní vyšetřovací skupinu ze spojenců uvnitř OPCW a provést vyšetřování. To sdělil vedoucí chemické a analytické laboratoře Ministerstva obrany Ruské federace Igor Rybalčenko.

Jak řekl Pravdě.Ru zástupce ředitele Institutu strategických studií a prognóz Ruské univerzity přátelství národů Nikita Daňuk, “případ Skripalja je součástí informační války, která se proti Rusku realizuje na různých platformách zástupci kolektivního Západu”.

Podle názoru politologa se nám snaží předvádět takzvanou “transatlantickou solidaritu”, přičemž je důkazní a normativně-právní rámec smeten a Rusko “není apriori považováno za zemi, která se může dovolávat norem mezinárodního práva, smluv a protokolů organizací, protože podle určení není v právu”.

My samozřejmě budeme provádět naše akce, protože se musíme snažit předat lidem alternativní pohled, ale výsledky se sotva dostanou ke “konečnému uživateli”, řekl Nikita Daňuk v rozhovoru s Pravdou.Ru. Těch šest slajdů Londýna, připomněl politolog, obsahovalo teze o tom, že Gruzie byla napadena Moskvou. Mezinárodní komise pro vyšetřování událostí roku 2008 však dospěla k závěru, že viníkem vojenského střetu byla Gruzie v čele se Saakašvilim. Ukazuje se, že si toto nikdo nepamatuje? Pamatuje, ale zamlčuje se to, řekl expert Pravdy.Ru.

“Je to logika informační války, kdy jsou důležité informační “nepravdy”, nikoli argumentace a fakta. Bohužel proti tomu neexistují účinné nástroje s výjimkou zrazení svých národních zájmů a suverenity. Ale Rusko na to nepřistoupí, proto se Moskva musí přizpůsobit této skutečnosti a pozvednout své národní zájmy, nehledě na negativní informační šum západních “partnerů”, konstatoval Nikita Daňuk v rozhovoru s Pravdou.Ru.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová