Velkovýroba fake news

Avatar
Původní autoři

– vlk –
28.4.2018 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Žijeme v naprosto podivné době. Ještě nikdy nebyl tak snadný přístup k informacím jako je tomu v současnosti. Nemusíme čekat, až ráno vyjdou noviny nebo na večerní zprávy rozhlasu či televize, abychom se dověděli, co se ve světě nebo na domácím rybníčku odehrálo a  co je nového. 

Navíc je konec s informačním monopolem, je jedno zda státním nebo soukromým, přes velké vydavatelské domy. Stačí sednout, kdykoli – opakuji kdykoli, během 24 hodin k internetu a…. a co dál? Máme informace… Opakuji – máme informace… Nebo snad ne?

Dovolím si tvrdit, že události v Salisbury ohledně Skripaljových a následně v  syrské Dúmě ukázaly naprosto plasticky, jak na tom jsme. A  také předvedly dokonale, co znamená onen stále více skloňovaný fenomen tzv. doby post faktické – tzv. fake news v  nové dimenzi.

Vrátím se ke svému, v posledních týdnech mnohokrát opakovanému tvrzení o  zmíněných událostech – ať píchnete jak u Skripaljových, tak u plynového útoku v  Dúmě do čehokoli, verze předkládané jako oficiální a  jediné pravdivé se prostě okamžitě rozsypají! Protože nemají žádnou logickou vazbu a výstavbu.

Znovu vybudím fanatické příznivce spikleneckých teorií z 11. září – nevěřím jejich jediné svaté pravdě nejpravdovatější. Nemám proč. Stejně jako nemohu věřit zlovolnému útoku Moskvy na nějakého Skripalja a  jeho dceru nejjedovatějším ze všech přísně tajných vojenských jedů, kterého se ovšem v  Británii uzdraví, jak když bičem mrská. Zrovna tak mne nikdo nedonutí věřit na zákeřný plynový útok syrské vlády na obyvatelstvo Dúmy v  okamžiku, kdy vítězí, jednou (nebo snad několika) 65-ti kilovou láhví chloru.

Trochu se vrátím v  historii zpět. Jen trochu. Do ledna roku 2016, kdy jeden ruský novinář zveřejnil story o tom, jak jistá 13-tiletá Němka ruského původu v Berlíně byla unesena migranty a  opakovaně znásilněna. Následně se ukázalo, že to není pravda, že si holčina všechno vymyslela. Byl z  toho tehdy velký humbuk a  velká senzace a  dodnes je tento případ vydáván jako jeden z nejpřesvědčivějších důkazů o  ruské dezinformační kampani, která má za cíl rozvrátit západní společnosti, implikovat do nich nedůvěru k jejich elitám atd. atd. A  dodnes na tom všichni možní lovci hoaxů exhibují a  mají za trumfové eso podvratných kremelských kampaní! Ovšem v roce 2017 mimořádně renomované německé noviny Süddeutsche Zeitung zveřejnily článek, který se zabýval sexuálním násilím v zemi a  to na základě údajů Spolkového kriminálního úřadu. Dovolím si přetisknout klíčový graf.

 

Černý sloupec ukazuje roční počty znásilnění nebo pokusů o znásilnění, které páchali rodilí Němci, zelenomodrý sloupec pak stejné zločiny, které jdou na konto migrantů.

Dodejme dvě doplňující informace

1 – migranti tvořili cca  2% obyvatel Německa v  inkriminovaných létech

2 – v policejní statistice je zřejmý naprosto zásadní zlom po Merkelovou zaviněné migrační tsunami, takže klasické schéma příčina – následek nelze zpochybnit, natož oddiskutovat!

Srovnejme si ty dvě informace nebo lépe – dejme je do společného kontextu!

Jedna je dodnes extrahovaným vzorem pro čistou dezinformaci, prý důkazem toho, jak se někdo snaží rozložit naší společnost, vnést do ní uměle nenávist a  nedůvěru, k oficiálním místům a politice. Ta druhá je statistikou. Zastrčenou někde na 15-té straně, nijak neorámované palcovými titulky. A  přirozeně zásadně pomíjenou, když už dojde na nějaké to lámání chleba… Ačkoli právě ta druhá, ta kterou nikdo, lépe řečeno UŽ NIKDO, protože v  době kdy se zrodila ona „nebetyčně nebezpečná ruská lež“, by zcela nepochybně byla těžko tehdy došla zveřejnění, neakcentuje. Protože v  té době se provozovala jen a pouze Willkommenskultur a  vše, co ji mohlo nějak sebeméně ohrozit nebo s  ní jen maloučko kolidovalo, bylo přísně potlačeno. Jako organizované šíření fake news O  statistikách znásilnění v Německu v  roce 2016 jsme si mohli objektivně počíst až o rok později a  na vině ani zdaleka nebylo nutné informační zpoždění! O rok dříve nic takového nemělo nárok na zveřejnění. Až série prohraných zemských voleb Merkelových unionistů cosi změnily.

Promiňte mi ten hodně dlouhý úvod, ale být musel. Pro všechny pretendenty jediné svaté pravdy a jediného správného názoru platí několik jednoduchých pravidel

1- je li nějaký problém a  neumíme–li ho řešit nebo ho řešit nechceme, pak nejde o problém, ale o dlouhou rozvratnou ruku Moskvy,

2 – kdo pochybuje o  našem pohledu na cokoli, je ruský troll. V lepším případě tzv. užitečný idiot, v  horším Moskvou přímo placený agent,

3 – pokud náhodou přijdou informace, které nelze zpochybnit, je potřeba je ignorovat, nepublikovat vůbec nebo dokonale upozadit,

4 – když se semele cokoli, co lze propagandisticky využít, je potřeba to udělat bleskově s  velkým nasazením,

5 – v  takovém případě není důležité jestli fakta a  ověřitelné skutečnosti podporují náš názor, protože my máme přece vždycky pravdu a v nejhorším se zaštítíme požadavkem na solidaritu a  tím, že nám se přece musí věřit!

6 – když ale i tak někdo začne upozorňovat na nesrovnalosti, tak je to prostě troll a  je potřeba proti němu zasáhnout. Pro méně chápavé – troll je jen moderní výraz pro kazisvěta, který byl dlouhá staletí označován pragmaticky a naprosto správně jako kacíř. Se všemi důsledky. I když nasazovat na skřipec, používat palečnice, španělské boty, trhat nehty nebo pálit boky, tak to už se nesmí. Bohužel.

Ale vraťme se zpět k tématu tohoto článku – fake news.

Jsem do hloubi duše přesvědčen o  tom, že jak mediální kampaň ohledně událostí v  Salisbury, tak Dúmě opět zcela významně podryla důvěru obyčejných lidí ve sdělovací prostředky. Z jednoduchého důvodu. Tím určitě není působení nějakých placených rozvracečů, ale totální absence přesvědčivých argumentů nebo naopak množství naprosto nevysvětlitelných zázraků, které svým charakterem odporují tomu, co o podstatě události prezentují jejich oficiální vykladači. Lhostejno, zda z pozic vládních nebo jen mainstreamově mediálních

A největším hřebíkem do rakve oficiální a  oficiózní serioznosti je pak tzv. nezpochybnitelný argument, který je vždy v pozici trumfového esa všech oficialistů – my důkazy máme, ale nemůžeme je zveřejnit, protože jsou tajné, heč!

Pokud jste chodili, tak jako já, v raném mládí do mateřské školky, jistě si snadno vybavíte úplně stejné hry na dětská tajemství, namířené proti neoblíbeným členům tehdejší dětské komunity! Stejný princip, stejný cíl – znevěrohodnit a  znemožnit protistranu něčím, co jako existuje, ale nedá se přezkoumat!

U malých dětí je to hra, sice nic moc, ale pochopitelná a  připravující nejmenší generaci na sociální interakce. Ale u  dospělých a  navíc u těch, co drží v  ruce mocenské a  mediální páky? Pokud by jim opravdu tak moc vadily ony fake news a  já vůbec nepopírám, že existují a to rozhodně v měřítku nikoli malém, pak by přístup elit k informační politice musel být úplně opačný, než ho právě zažíváme.

Vrátím se k  onomu incidentu s údajným znásilněním té německo-ruské dívčiny v  Berlíně migranty. Je nám, zcela záměrně, mlácen o hlavu podružný argument – že to byla v konkrétním případě kachna a  to ještě přirozeně zinscenovaná a záměrná. Jako kdyby něco takového bylo výsadou ruských sdělovacích prostředků. A  navíc, jako by v  celé story nehrála roli primární lež té puberťačky, z  které se následně stal veřejný příběh! Prostě jedné podvodné informaci se čelilo jinou podvodnou – oni, Rusové to připravili na naše důvěřivé občany schválně. Aby tady zahustili atmosféru! Pro mne fake news, výrazně nebezpečnější a to o několik řádů, než ta původní, rozvracečská!

Z jednoduchého důvodu – ta dívčina by si nebyla mohla nic podobného vymyslet, kdyby se nejméně desítky podobných případů nebyly v  té době odehrávaly po celé Spolkové republice v  reálu. O kterých media, na vyšší přání, zejména mlčela, ale občané o nich věděli. Takže verze o  znásilnění migranty byla zcela uvěřitelná. Díky opakovaným zkušenostem. Jak ostatně po roce potvrdily policejní statistiky!!!!

Jenže tím už nás většinově nikdo neobtěžuje! To si musíte najít sami. Tedy když vás to zajímá. Pro mne tohle je a bude daleko větší fake news! A výrazně nebezpečnější! I kdyby nic jiného, pak jde o  živnou půdu pro vytváření hoaxů všeho druhu.

Máme co do činění s technikami

– vytváření pseudokauz, sloužících k  zamlžení reálných problémů, kterým sexuální násilí mnohých migrantů bezesporu bylo a nadále je,

– manipulace podružným problémem, jakým byla jedna kachna na základě lži jedné pubertální holčičky a  vydávám to za systematický pokus o cizí manipulaci.

Nebo v poslední době zaštiťováním se tajnými informacemi v  okamžiku, kdy se dostanu do argumentační nouze nebo přímého konfliktu a  ověřitelnou realitou.

Může být, že Moskva chce skutečně rozložit západní demokracie a  oslabit je, jak je nám vtloukáno do hlavy. Ale jestli jí něco v  tomto jejím podvratném podnikání pomáhá opravdu velkolepě, pak je to přesně ta mediální a informační politika, kterou Západ nasadil ohledně Skripaljových a  Dúmy –  víme, ale nepovíme, známe, ale nedáme!!!

Jak už bylo řečeno výše – tuhle hru hrají s oblibou malé děti v  mateřských školkách. Jenže tohle je příliš primitivní vymývání mozků, které velmi rychle narazí. Lež má prostě krátké nohy. A  to jak ta moskevská nebo ta západní.

Ti, kteří nás děsí ruskými fake news a pumpují do nás, že je naší povinností věřit našim spojencům a  vykazovat, místo vlastního kritického myšlení, jen bezmyšlenkovitou solidárnost, by si ve vlastním zájmu měli pečlivě prozkoumat následující graf. I když není úplně nejnovějšího data. Ale je na výsost ilustrativní:

 

Pokud si s ním chcete pohrát, protože je interaktivní na časové ose, jako jsem to udělal já, pak ho v  originále naleznete zde.

Šlo o dlouhodobý projekt týmu z  Masarykovy univerzity.

Ten došel k názoru, že důvěryhodnost začala v ČR media a novináři u společnosti ztrácet v  roce 2008 v souvislosti se začátkem ekonomické krize. Dovolím si tuhle interpretaci pokládat za minimálně spornou, pro mne nedostatečnou.

Ano od roku 2008 skutečně křivky vykazují sestupný trend, ale nijak zásadní. Na to jak byla krize hluboká mi to přijde neadekvátně mírné. K opravdovému sešupu důvěry dojde až později a  to hned dvakrát.

1 – v  době vyhrocené kampaně před prezidentskými volbami 2013, kdy se sdělovací prostředky, jako jeden muž, postavily nejdříve za některé kandidáty a následně za občana Schwarzenberga a  v  tomto duchu skutečně předváděly tenkrát vzorové vymývání mozků,

2 – v době nástupu a následném průběhu ukrajinské krize začátkem roku 2015. Kdy opět vzdaly zpravodajskou povinnost a nahradily jí ideologickou masáží!!!

Nikdo neudělal pro vznik a  úspěšnost alternativních medií více než ti, kterým vadí. A  stejně to, dle mého odhadu musí dopadnout i nyní. Stručně řečeno – oficiální informace o případu Skripalj i  o tom, co se dělo v Dúmě je v podstatě fake newsová lavina. A nic na tom nezmění prohlášení typu – my důkazy máme, jen je nemůžeme zveřejnit. Takhle opravdu „mediálně “ komunikuji malé děti předškolního věku. A  i jim to vydrží jen chvíli. Než ten, kdo má být ostrakizován nad tím mávne rukou a jde si hledat jiné kamarády.

Jo, abych nezapomněl, z  té studie Masarykovy univerzity dám ještě jeden graf, který mne zaujal a  nad kterým by se spindoktoři současných politických i mediálních elit měli hluboce zamyslet. Je neustále tvrzeno, že uvěřit médiím stále více odmítají především starší lidé. A  takový J. X. Doležal z  Reflexu, který si zřejmě onehdá, než zasednul k  redakčnímu počítadlu, aby napsal roztomilý textík o  tom, že je potřeba lidem nad 65, kteří se podle něj vyznačují zvýšenou dávkou demence a proto by jim mělo být odebráno volební právo, sehnal nějaký opravdu kvalitní matroš a pořádně si pohulil, z toho dělá přímo kánon. Takže nemohu odolat a  dám sem grafiku, popisující jak mezi roky 2004 a  2016 ztrácely jednotlivé věkové skupiny důvěru v  Reflex, J.X. Doležala a  všechny podobné. Zkrátka media a novináře:

 

Pane J.X.Doležale, to je na další velkou hulbu, ne? Snad vám od posledně ještě něco zbylo!

– – –