Změna tarifní struktury plateb za elektrickou energii

Avatar
Původní autoři

Václav Marek
8. 4. 2018
Podle dodavatelů energií platí málo na stálém platu!!! Proto jí chtěli za pomoci NTS (velikost jističe), stálý plat zvednout. To se nepodařilo a tak vymysleli ZTS (počet míst a fixní náklady). Prý je spravedlivější, aby té paní z důchodu nezbylo na jídlo a léky nic. Každá dodávka energie a vody způsobuje dodavateli náklady proměnné a fixní. Oboje náklady se dále dělí na přímo úměrné jednotce množství, přímo úměrné počtu odběrných míst a nezávislé. Naši moudří předkové přiřadili v rámci spravedlivé solidarity tyto nezávislé náklady k nákladům přímo úměrným jednotce množství. Proto platil každý zákazník spravedlivý stálý plat a převážnou část platby mohl ovlivnit šetřením, omezením spotřebičů a jejich kvalitou.


Jak působí změny prosazované dodavateli, podporované Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu si ukážeme na případu důchodkyně z Havířova. Takových případů jsou v ČR statisíce.

Naše paní pobírá průměrný důchod ve výši 10 758 Kč a bydlí v problémové lokalitě Havířova v bytě o velikosti 57 m2. Měsíčně platí celkem 9500 Kč. Podle dodavatelů energií platí málo na stálém platu!!! Proto jí chtěli za pomoci NTS (velikost jističe), stálý plat zvednout. To se nepodařilo a tak vymysleli ZTS (počet míst a fixní náklady). Prý je spravedlivější, aby té paní z důchodu nezbylo na jídlo a léky nic. A nepomůže jí ani šetření ani pobyt v nemocnici, protože stálý plat musí platit i když nic neodebírá a žádné náklady nezpůsobuje.

Co vy na to, vážené dámy poslankyně a vážení páni poslanci, budete nadále tolerovat tyto nekalé praktiky dodavatelů energií a vody?