Hledáme „diskutovatelné paradigma“

Radim Valenčík
13. 5. 2018     RadimValenčíkPíše
Při příležitosti zajímavé a důležité diskuse, která proběhne v úterý 15. května, posílám několik námětů, které považuji za vhodné vyjasnit.
Nejdříve pozvánka na zajímavou akci, která z hlediska současných diskusí i dění v programových politických stranách může být velmi přínosná a která je veřejně přístupná:

POZVÁNKA
Věcná nezávislá platforma si Vás dovoluje pozvat na
DISKUZNĺ KLUB.
Koná se v úterý 15. května 2018 od 17 do 20 hodin v restauraci hotelu “Mars “, Praha 10-Vršovice, Kubánské náměstí 1333/6
“Nacházíme se na rozcestí! Co dál…?”
Doprava : TRAM  č.  6, 7, 22 (zastávka “Kubánské nám., nedaleko stanice Metra A  “Strašnická”), možnost parkování v okolních ulicích .

 Za jeden z prvních kroků považuji vytvořit to, co by bylo možné nazvat “diskutovatelné paradigma”, tj. základní koncept představy o změnách, které nás čekají. Takových konceptů může být více a mohou se v podstatných prvcích lišit. Měly by však být otevřeny kritickému pohledu a reagovat na připomínky buď konkretizací, která příslušný prvek konceptu lépe zdůvodní, nebo úpravou příslušného prvku.

Nyní se pokusím formulovat otázky (formou dilemat), se kterými se musí každý pokus o koncept (“diskutovatelné paradigma”) vyrovnat:
1. Bude další vývoj společnosti setrvačný v tom smyslu, že půjde jen o  vylepšování stávajícího, nebo nás čekají turbulence, které, pokud máme mít budoucnost, najdou pozitivní řešení v podstatné změně, v tom, že se podstatně změní typ fungování ekonomiky i politiky?
2. Mohou a musí být pozitivní změny prosazovány průběžně, vyrůstat ze stávající společnosti a vrůstat do ní a tím ji i měnit, nebo je nutné nejdříve získat politickou moc a teprve potom může začít prosazování pozitivních změn.
3. Je podstatou změn změna vlastnických vztahů, nebo vznik životaschopných a konkurenčně úspěšných prvků nové ekonomiky.
4. Předpokládají změny směřující k nové ekonomice postupné nahrazování tržních mechanismů působících v jednotlivých oblastech, nebo naopak zdokonalování tržních mechanismů a rozšiřování jejich působnosti i do oblastí, kde doposud nepůsobí, případně působí nedostatečně efektivně?
5. Bude předpokládaný nárůst volného času v důsledku nahrazení živé práce technikou mít pro společnost devastující účinky, nebo naopak je to základní předpoklad přechodu k novému typu ekonomiky?
6. Lze prosazovat zásadní změny i v lokálních podmínkách menší země či  skupiny menších zemí, nebo ke změnám bude muset dojít v globálním měřítku?
7. Je nutné počítat s odporem držitelů současné moci, nebo se nové prosadit svými přednostmi?
8. Je předpokladem změn to, aby co nejvíce lidí pochopilo, o co jde, nebo stačí, kdy to, o co jde, pochopí několik osvícených a zasvěcených jedinců?
9. Bude změna, která nás čeká, obdobou průmyslové revoluce, nebo bude z důvodů, které lze srozumitelně zformulovat, mít zásadně jiný charakter?
10. Pomůže nám k pochopení změny, o kterou jde, Marxovo dílo, nebo je toto dílo pro pochopení podstaty změny nevýznamné či dokonce zavádějící?
Některé z otázek spolu vzájemně souvisejí v tom smyslu, že určitá odpověď na některou z nich predeterminuje odpověď na některé další otázky. Proto při diskusi o tom, jak si představit změny, o které jde, je nutné počítat i s tím, že se argumentace může přenést z jedné otázky (ohniska diskuse) k jiné. Ale to může být ku prospěchu věci.
Patrně jsem nevyčerpal všechny významné otázky k povaze změny, uvítám doplnění.
Docela se na úterní diskusi těším a uvidíme, co z ní vzejde. Pokud to bude zajímavé a vyjde mi čas, pokusím se o tom napsat pár řádek.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5719-hledame-diskutovatelne-paradigma.html