Péče USA o mediální gramotnost

Avatar
Původní autoři

Dmitrij Bulgaru
11. 5. 2018      russian
Spojené státy vyčlenily 15 milionů dolarů na to, aby vyvinuly “nezávislá” média ve Střední Asii, kde podle Američanů mají ruské mediální zdroje obrovský vliv na veřejné mínění. Je to uvedeno ve smlouvě Agentury pro mezinárodní rozvoj USA, s níž se seznámila RT. Současně dokument uvádí, že Washington nemá v úmyslu přímo bojovat proti ruským médiím. Místo toho bude ministerstvo zahraničí USA podporovat místní novináře a zvyšovat “mediální gramotnost” obyvatelstva, aby “lépe chápalo úlohu informací v demokratickém systému”.


Agentura pro mezinárodní rozvoj USA (USAID) v květnu zveřejnila smlouvu o podpoře “nezávislých” médií ve Střední Asii. Jedním z hlavních cílů iniciativy je snížit vliv ruských médií v regionu.

Podle autorů dokumentu zůstává dostupnost a možnost vzniku kvalitního, společensky relevantního obsahu ve Střední Asii, zejména v Kazachstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu, na nízké úrovni. Současně je zachována značná převaha zpravodajských a zábavných pořadů vysílaných z Ruska, které “hrají klíčovou roli při formování veřejného mínění v daném regionu”.

“Pro nezávislá místní média je obtížné konkurovat se štědře financovaným obsahem, poskytovaným ruskými kanály, které jsou v regionu široce dostupné. Soukromé a nezávislé mediální společnosti se zabývají produkcí zpravodajských materiálů, ale zřídkakdy mají přímý přístup k oficiálním informacím a často se odkazují na státem financovaná média jako jediný zdroj”, píše se v dokumentu.

Ve smlouvě se zároveň uvádí, že dodavatelé nemají přímo oponovat ruskému vlivu, ale působit zprostředkovaně.

“Vzhledem k vysoké vnímavosti v souvislosti s ruským vlivem v zemích Střední Asie nebude tato činnost zaměřena na přímý boj proti tomuto vlivu, ale na rozvíjení schopnosti občanů Střední Asie projevovat správnou volbu při spotřebě informací, šířených médii, zvyšování mediální gramotnosti a zapojení občanů a také zlepšení místními médii produkovaného obsahu”, zdůrazňují autoři dokumentu.

Zároveň dokument tvrdí, že ruské televizní kanály zůstávají v Kazachstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu hlavním zdrojem informací, což spolu se slabým pokrytím mezinárodních témat místními kanály vede k “nesprávnému chápání světových událostí” obyvateli regionu. To zase jakoby “umožňuje autoritářským režimům udržet kontrolu nad sdělovanými informacemi a formovat veřejné mínění, brání provedení demokratických reforem a také podkopává takové univerzální hodnoty, jakými jsou svoboda projevu, svoboda médií a transparentnost”.

Nástroje vlivu

Předpokládá se, že činnosti v rámci smlouvy budou prováděny třemi směry. Prvním je technická a organizační podpora mediálních společností a novinářů, zvyšování jejich profesionality a řešení problému finanční životaschopnosti a soběstačnosti.

Druhým směrem je posouvání “informační gramotnosti” obyvatelstva, vysvětlení “role médií v demokratické společnosti”, výchova “ke kritickému myšlení”, aby rozlišovalo “manipulaci informací”, a také zapojení lidí do produkce zpravodajského obsahu.

“Podpora může zahrnovat inovační program informační gramotnosti, jehož cílem je poskytnout veřejnosti nástroje pro získání aktivního občanského postoje, aby lépe porozuměla úloze informací v demokratickém systému a vyvíjela tlak na vládu s tím, aby její práce byla transparentnější a zodpovědnější”, je uvedeno v dokumentu.

Třetím směrem je činnost, zaměřená na změnu legislativy v oblasti médií, která umožní “kvalitu práce médií zlepšit”.

Pro tyto účely bylo vyčleněno celkem 15 milionů dolarů.

Expert Dmitrij Verchoturov učinil předpoklad, jaké cíle mohou USA sledovat.

“Cíl USA je jednoduchý a jasný: změna režimů a změna politické orientace všech zemí ve Střední Asii. Takový projekt je nesmyslné spouštět kvůli některým trivialitám. Sázky jsou vážné”, zdůraznil expert.

Podle Verchoturova se Spojené státy pokoušejí upevnit se v regionu kvůli strategické výhodě vůči Číně a Rusku.

“Jde o velkou vojensko-politickou strategii USA. V souvislosti s velkou strategií se Američané potřebují upevnit ve Střední Asii, protože v tom případě získají strategickou výhodu – a to jak vůči Rusku, tak i vůči Číně. K tomu, aby se tam upevnil, musí si Washington zajistit ideologické předmostí – zajistit si příznivce. Celkově lze říci, že to jsou první informační salvy velké světové války”, poznamenal expert.

Spotřebitelský přístup ke spolupráci

Připomeňme si, že již dříve Pentagon uváděl problémy, které údajně vytváří vliv Ruska ve Střední Asii. S daným prohlášením vystoupil v únoru letošního roku velitel Ústředního velitelství Ozbrojených sil USA generál Joseph Votel.

“Rusko si udržuje významný vliv ve Střední Asii, kde se země, které byly součástí bývalého Sovětského svazu, stále spoléhají v různé míře na Rusko z hlediska ekonomických potřeb a zajištění bezpečnosti. To nám vytváří problémy, protože úsilí, které Rusko vyvíjí, může omezit možnosti spolupráce a poskytnout Moskvě další páky vlivu”, uvedl Votel na slyšení ve výboru Sněmovny reprezentantů pro záležitosti ozbrojených sil.

Ministerstvo zahraničí RF reagovalo na prohlášení hlavy Ústředního velitelství Ozbrojených sil USA a poznamenalo, že “Američané přistupují ke spolupráci se středoasijskými zeměmi spotřebitelsky a snaží se získat přístup k surovinám, logistice, tranzitním koridorům a také ke kontrole citlivého bezpečnostního sektoru”.

“Respektujeme právo našich středoasijských přátel na volbu svých partnerů, ale jsme proti tomu, aby nás jeden z těchto partnerů postavil proti sobě”, uvedlo ministerstvo zahraničí RF.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová